Skip to main content
Internet Archive's 25th Anniversary Logo

Full text of "Zingerle & Mösinger, Monumenta Syriaca ex Romanis codicibus collecta [vol. 2]"

See other formats


MONUMENTA 8YRIACA * ROMANIS CODICIBUS COLLECTA. fRAEFATUS EST P. PITTS ZINGrERLE, 

OKDIN. S. BENEDICT!. YOLUMEN I. P ENIPONTI. LIBRERI A AC A DEMI CA WAGNERIAN A 18G9. PARIBUS. 

MAISONNEUVE & CIE., 

15 Qm\ Voltaire. LONDINI. 

WH.L-IAMS & NORGATE 

Henrietta Street 14, * I 

I ■ MONUMENTA SYRIACA. VOLUMEN II. • ■ 4 1 
8YRIACA EX ROMANIS CODICIBUS COLLECTA ED IT A A D E - GEORGIO MOSINGEE. VOLUMEN II. OENIPONTI. 

LIBRARIA ACADJEMICA WAGNERIANA. 

18 7 8. « r TYF»(S WAGNEAlANI^i Praefatio. Alteram hoe Monummtorum syriaeorum volumen, quo tempore 
editor praematura morte ab indefessis suis pro Ecclesia et scientia 
laboribus evocatus est, jam ita quasi absolutum erat, ut solummodo 
introductiouem (excepta prima plagula) et plagulam vicesimam secun- 
dam textus ante impressionem corrigere potuerim. In reliquis plagulis, 
jam prelo submissis, ea quae emendanda videbantur, in indice corri- 
gendorum annotavi. Sed et operae pretium visum est, hie paucis 
verbis auctoris pie defuncti vitam, studia, merita delineare, quibus 
lectores et aedificentur et ad tantum exemplum imitandum incitentur. 

Georgius Moesinger, natus in vico Langkampfen die 29. Martii 
a. 1831, post susceptum a. 1854 sacrum presbyteratus ordinem primo 
variis in locis cur am animarum exercuit, deinde Eomae codicibus 
orientalibus perscrutandis operam navavit, denique lauream doctoratus 
theologici Salisburgi adeptus, ibidem a. 1866 cathedram interpretationis 
Veteris Testamenti et liuguarum orientalium obtinuit. Post aegri- 
tudinem longam atque dolorosam, praecipue e studiorum assiduitate 
contractam, hoc anno in die Epiphaniae Domini apud parochum sibi 
cognatum vici Kirchbuehel animam Deo reddidit, ss. Sacramentis, 
quamquam mors paulo inopinatius ingruebat, rite munitus, cum pridie, 
quod nullo unquam saboato omittebat, sacram confessionem peregisset. 
Funeri praeter populum numerosissimum intererant sacerdotes quinqua- 
ginta duo, ut summam, qua apud omnes bonos florebat, aestimationem 
testarentur. 

Praecipuo semper studio linguas orientales excolebat, quibus 
tarn ad Vetus Testamentum historiamque ecclesiasticam elucidandam, 
quam ad scripta Patrum orientalium eruenda uteretur. Itaque vul- 
gatiorum hujusmodi linguarum cognitione non contentus, etiam 
armeniacam copticamque, immo vel inscriptiones cuneiformes perfecte VI 

clidicit. Quae ex his studiis luci publicae destinavit, fere omnia ad 
libros SS. Patrum syriace armeniaceve servatos pertinent. Primitias 

1 horum laborum a. 1869, conjunctis cum Josepho Zingerle ej usque 
celeberrimo patruo cognomine, Rev. P. Pio, curis in primo Monumen- 
torum syriacorum volumine dedit, varia anecdota SS. Patrum tarn 
syriacorum, quara graecorum e versionibus syriacis exliibente, inter 
quae eminet fragmentum ex parte epistolae S. Polycarpi in textu 
originali amiss a. Anno 1872 apparuit Supplementum Corporis Igna- 
tiani, quod praesertim versionem syriacam vetustissimorum Actorum 
S. Ignatii ejusque ad Romanos epistolae primo integram praebuit; post 
biennium Acta SS. Martyrum Edessenorum Sarbelii et Barsimaei, 

v in quibus turn genuiuitatem horum Actorum tempori Trajani tribu- 
torum docte defendit, turn fontes historicos ad ea pertinentes vel 
armeniace tantum impressos vel omnino ineditos (ut panegyricum 
Jacobi Sarugensis in S. Sarbelium variaque e calendariis syriacis 
excerpta) publicavit, quamquam censor quidam in ephemeridibus 
Zarnckianis, qui librum ne obiter quidem inspexisse videtur, „ omnia 
documenta hie congesta jam nota fuisse" confidenter asseruit. His 
libris accesserunt duo e sacra Armenorum literatura petiti, nempe 
Evangelii concordantis eoopositio facta a S. IZphraemo, a. 1876 Venetiis 
apud Rev. PP. Mechitaristas, editori conjunctissimos, impressa, quae 
commentarium S. Ephraemi in Tatiani Diatessaron seu harmoniam 
Evangeliorum , armeniace tantum servatum, primo ex hac lingua 
paucissimis pervia in latinam transtulit, nec non anno proxime elapso 
Vita et Martyrium S. Bartholomaei Apostoli, in quo res gestae hujus 
illuminatoris Armenorum ex Homiliario ecclesiae armeniacae latine 
vertuntur et critice illustrantur. Denique hoc alterum Monumentorum 
syriacorum volumen testatur, quanta cura auctor studia in Ecclesiae 
utilitatem suscepta adhuc in ipsa aegritudine lethali prosecutus sit. 

Omnes Georgii Moesinger libri non minus zelo fidei et pietate, 
quam doctrina praecellunt, cum non sui, sed Dei gloriam ubique sibi 
tamquam scopum proposuerit. Catholicam veritatem non solum in 
libello illo , quern de infallibilitate pontificia sermone vernaculo et 
populi captui accommodato conscripsit, sed< etiam in aliis libris, 
occasione oblata, defendebat. Nec ei satis visum est, verbo doc- 
trinae et calamo Deo et Ecclesiae servire; etiam opes atque 
tempus, si quod orationi et studio supererat, catholicae et 

operibus pietatis charitatisque impendere solebat. Vafias societates 
et confraternitates catholicas strenue promovebat, imprimis associa- 
tionem beneficam sub invocatione S. Vincentii, quae Salisburgi floret. 
Ibidem soeietatem, quae vocatur, matrum christianarum fundavit atque 
direxit. Sacras conciones aliasque functiones ecclesiasticas rogatus 
- -» - % 

semper libenter peragebat. Omnino dici potest, eum quasi consumptum 
esse labore quotidiano , quern ob zelum Dei, tenerrima pietate per- 
motus, in se susceperat. 

Aequum igitur est, nos praeclarum ejus exemplum pro modulo 
nostro imitari et pro requie animae ejus orare, quamquam praesu- 
mendum est, eum jam visione Dei beatifica frui, illudque potius ei 
quodammodo couvenire, quod in Canone Missae Syrorum ad diptycha 
Doctorum ortliocloxorum pronuuciatur : Commemoremus etiam eos, qui 
in sanctucvrio hucusque sancte obdormierunt et requieverunt , nobisque 
unicam fidem apostolicam immaculatam conservarunt et tradiderunt ; 
Dominumque deprecemur, ut oratio eorwm nobis pro muro sit! 

Oeniponti, 25. Jan. 1878. Dr. G-. BickelL » Index lifororum a Dr. Georgio Moesinger conseriptoru Monumenta syriaca, ex romauis codicibus collecta. 
Oeniponti, in libr, Wagner. Vol. I (conjunctis cum Pio et Josepho 
Zingerle curis), 1869. Vol. II, 1878. 

Die Unf ehlbarkeit des Papstes gemeinf asslich er- 
ic 1 art. Salisburgi, in libr. Soeietatis catbolicae, 1870. (Pluries recusum est.) 

Supplementum Corporis Ignatiani, a Cr. Curetono 
editi. Oeniponti, in libr. Wagner. 1872. 

Acta SS. Martyrum Sarbelii et Barsimaei, saeculo secundo 
p. Chr. scripta, ex fontibus syriacis, armeniacis, graecis et latinis 
collecta, explanata atque defensa. Oeniponti, in libr. Wagner. 1874. 

Evangelii concordantis expositio facta a S. Ephraemo 
Syro, in latinum translata a J. B. Aucher Mechitarista , cujus 
yersionem emendavit, annotationibus illustrarit et edidit Dr. G. Moe- 
singer. Venetiis, in libr. Mechitaristarum, 1876, 

Vita etMartyrinm S. Bartholomaei Apostoli, ex sin- 
ceris fontibus armeniacis* in linguam latinam conversa. Salisburgi, 
in libr. Soeietatis catholicae, 1877. 

Omnes hi libri e libr aria Wagnerian a emi possunt. 

In schedis Georgii Moesinger multa adhuc exstant apographa 
syriaca in edita, quorum potissima saltern luci publicae donatum iri spero. I Corrigenda in prima Pag. 1, lin. 19 — 20 dele verba: quern 

in primo . . . ostendimus. 
P. 2, 1. 15: vero. 

P. 4, 1. 5 — 6: quod filius Dei est, qui 
in carne apparuit, qui est doniinus 
prophetarum et doniinus angelo- 
rum, ideoque . . . 

P. 4, 1. 9 : Quia omne genu ei flec- 
tetur. 

P. 4, 1. 10: confitebitur. 

P. 4, 1. 22 : humanitati supplieave- 
runt, Deum ... 

P. 4, 1. 26: Dionysium. 

P. 4, 1. 27 — 28: Qui igitur ita sen- 
tiunt, niinime utantur expressio- 
nibus eorum, qui eontrarium sen- 
tiunt, ne, dura . , . 

P. 4, 1. 33 — 34: divinitatis iurpassi- 
bilis et carnis passibilis, ut sic in 
Deo fiat baptisma nostrum et in 
morte Domini perficiatur. 

P. 4, 1. 37 — 38 : nec ab haereticis per- 
mutemur oportet. 

P. 5, 1. 1 : hominem autem sibi simi- 
lem eum esse, qui est ex . . . 

P. 5, 1. 3 : et infidelibus adnumeratur. 

P. 5, 1. 19 : dicit. 

P. 5, 1. 20: hominemque eum . . . 
P. 5, 1. 26 : solvit et transtulit nos 
ad vitam sua resurrectione ex 
mortuis. 

P. 5, 1. 27: potest, vitani autem ... 
P. 5, 1. 30 : Deus erat, qui natus est 

ex muliere, et Deus erat, qui cruci- 

fixus est a Judaeis. 
P. 5, 1. 38: orthodoxae Athanasii,' 

loquutus est. 

k 

P. 6, 1. 1 : conveuientia, scripsit in 
tractatu, qui inscriptus est . . . 

P. 6, 1. 3—4: Et si (Christus) dicit, 
se (a Patre) glorificatum esse, ad 
corpus (i. e. bumanitatem) refertur 
haec vox, et ad corpus pertinet 
ista glorificatio, quamvis de to to . . . 

P. 6, 1. 8 — 9 : fieret, diviuitatem suam 
semper gloriosam indicat. Et licet 
id peculiariter . . . 

P. 6, 1. 15 — 19: natura corporis, 
quum ea, quae nobis cousubstan- 
tialis est, ei, quae Deo consub- 
stantialis est, imita participet 
nomini divino, aut mutetur natura 
Deitatis ob conjunctionem cum 
corpore humano et ob communem 
appellationem cum carne consub- 
stantiali naturae nostrae. 

P. 6, 1. 25 : Destruit enim Christus 
mortem, illuminat ... X P. 6, 1. 29 : adversus eos. 

P. 6, 1. 35 : principaliter. 

P. 8, 1. 2 — 8: cum corpore suo, quam- 
quara cordi (nostro) ansa distinc- 
tions faciendae est. Sed ipse 
supra cor est, illudque illuminat, 
ut clivinam recipiat sententiam. 
Illi autem, qui verbis suis conten- 
dunt, ut eum hominem fingant, quaternitatem pro Triuitate effu- 
tiunt, neque Christ um crucifixum 
tarn qu am Dominum gloriae ado- 
. rant, neque tamquam Deum Apo- 
stolorum, quemadmodum Thomas 
et Paulus clocuerunt, sed infideli- 
tatis judaismi morbo laborant, 
dicentes et ipsi : homo qudm sis . . . 
P. 8, 1. 32 : Quid ergo faciam ? Corrigenda in textu syriaco. P. 1, 1. 14 j^ao. 
P. 3, 1. 8 IIalqa*. 

P. 4, 1. 7 \ 
P. 5, 1. 5 ft^X 

P. 5, 1. 11 CLl— ].w w^oij l+Ajicn^. 

P. 5, 1. 16 

P. 6, 1. 1 jcru^ij. 

P. 6, 1. 15 ^ nmQJ. 

P. 6, 1. 23. Sic in apographo, sed 
emendandum videtur A 

P. 6, 1. 29. Ita apographum; emen- 
dandum videtur 

P. 8, 1. 2 V=ub. 

P. 8, 1. 16 ^o^o^i et }Zalm.a:ao?. 

P. 8, 1, 2 1 jZa. J j-^r^ t^ 0 ? ^ °i* P. 9, 1. 1 1 Jo}o. 

P. 10, L 2 )UJo. 

P. 10, 1. 30. Ita apographum pro 
L»J.JZHs vel 

■ - 

P. 11, 1. 25. Ita apogr. pro cnZio^J. 

P. 11, 1. 27. Sic in apogr. pro " 
P. 12, 1. 16. Ita apogr., sed emen- 
dandum videtur jA.^^*. P. 13, 1. 5 ^n^^o ]m. 

P. 13, 1. 6. Ita apogr. pro 

P. 13, 1. 9 <TU4i£>(2. 

P. 13, 1. 19. Ita apogr., sed emen- 
dandum 

P. 14, 1. 6. Ita apogr., sed sine dubio 
erronee pro jJa^o. 

P. 14, 1. 22 cnZ^. 

P. 15,1. 12. Ita apogr. pro nn iNo. 

P. 15, 1. 19 jo2u». 

P. 15, 1. 20 jo2u* ? . 

P. 16, 1. 8 dele : 2, 14 et adde ^Jus*^ 
post 

P. 16, 1. 10. Sic in apogr., sed emen- 
dandum videtur {xAaJ. 

P. 16, 1. 11. Lege 14 et ]ika.z> pro 

falsa lectione apogr aphi. 
P. 16, 1. 13 2ulJUo>. 
P. 16, L 15 dele: 2, 15. 

P. 16, 1. 20 MLoj. 

P. 16, 1. 21 contra apogr. emendan- 
dum est 

J*. 17, 1. 11 (Zo-i-sjj. 
4 > 
P. 17, L 21 2up]j. 

P. 17, 1. 22 V^oa^ jZonlX 

P. 17, 1. 23 V»j^i. 

P. 18, 1. 1 U^u}. 

P. 18, 1 6 *Aa+p>. ' 
P. 18, 1. 7 ]l*oCs\. 

P. 18, L 28 P. 
P. 
P. 

P. 29, 1. 5 in apogr. pro ^.Zbtt;. 
29, 1. 14 in apogr. pro ^^jo. ^Izi 30, L 6 s^^^^ 
30, 1. 23 Jj|. 
P. 19, 1. 3 emendandum videtur 
j^imvn,^ sed in versibus IV, 
2 — 1 2 nihil certi affirm are p ossu m, 
cum duo folia apographi Georgii 
Moesinger amissa sint. 

R 19, 1. 18 £^Z2sJo. 

P. 19, L 30 jAli^ ©J. 

i\ 20, L 8 ^xAaa£> \k±£>. 

P. 20, L 22 Z W tf. 

P. 20, L 30 ficn'aJ ausk), 

P. 21, 1. 3. Ita apogr. pro }Za~.*p>D. 

P. 21, 1. 4. Ita apogr. pro JZoiQ^sj. 

P. 21, 1. 26 

P. 22, 1. 15. In apogr. ^jo.^, recte 

P. 22, 1. 28. Contra apogr. emen- 
dandum (3Vfc,^.iL^|. P. 23, 1. 13. Sic in apographo; sed 
legend um est ] ^iV. 

P. 23, L 1 7 cnJu^j. P. 30, 1. 25 ^g&oo^*. 
P. 31, 1. 3 ]ll^s>. 

P. 31, 1. 13. Ita apogr. pro JiiojLs?. 
P. 32, 1. 2 lege Exod. 15, 25. 27. 

P. 32, L 9 

P. 32, 1. 10. Sic in apogr. pro ^ojjJ. 
P. 32, 1. 20 ^Z 3 . 
P. 35, 1. 3 xu^sj. 
P. 35, 1. 20 

P. 37, 1. 2 emendandum videtur 
>o^aJ?, sed nihil certistatui potest, 
cum apographum Georgii Moe- 
singer pro foliis 36 — 39 desidere- 
tur. . ,. 

P. 37, 1. 3 <7Utfa!a^>. P. 23, L 25 lege jccn ^a^o? contra 

apographum. 
P. 24, 1. 18. Ita apogr. pro j \ 

P. 24, 1. 28. Ita apogr. pro jo)-*^. 

P. 24, L 29 fo. 

P. 24, L 30 jfe^. 

P. 25, L 23 ^ 

P. 27, 1. 10 IL^iaAio. P. 38, 1. 3 j^c 

P. 38, L 7 V»a^> 
P. 39, 1. 2 ^^aJ. 
P. 39, 1. 24 i<juj et v^o. 
P. 40, L 3 ffiZaio? et 
P. 40, L 26 ^»cna^^p. 
P. 41, 1. 16 ciia^o. 
P. 42, L 7 W. 

P. 42, 1. 11 emendandum videtur 
P. 42, L 25 k±IL]q. 
P. 43, 1. 2. Sic in apographo, sed 
emendandum videtur *i ^ jooxJ 
P. 45, 1. 1 01.O fi*]0. 

P. 45, 1. 8 jioyj. xn P. 46, 1. 8 \*^}. 

P. 46, L 14 ij+A*. 

P. 49, 1. 5 ^o_n et sooko — ioj, ut in 
carm. Nisib., quamquam in apogr. 
habetur xuiiio ,-j>o?. 

P. 49, L 6. Sic in apogr. pro %fa ut 

in carm. Nisibenis. 
P. 49, L 15 et 16 emendandum vi- 

detur pZicu. 
P. 50, L 11. Sic in apographo pro P. 50, 1. 17. Ita apogr., sed emen- 
dandum videtur y t *i?- 

P. 50, 1. 18. Ita apogr. pro ], 
P. 51, I. 5. Emendandum videtur 
v-jj-iD;. Ceterum hoc citatum in- 
veni etiamin codice monopliysitico 
Mus.Brii, (171 6 4,f .1 3)saec. Vl.exa- 
rato, ubi scriptor liaereticus literis 
syriacisinmargine annotavit %[/igi$ 
(id est ^cautelegendum 4 *). Novum 
igitur habemus argumentum,testi- 
monia ortbodoxa patrum syria- 
corum in libello fidei maronitico 
non esse falsata, sed genuina. 
P. 51, 1. 16 emendandum videtur 

P. 52, 1. 6. Sic in apographo pro P. 55, v. 113 ffi^oj. 

P. 56, v. 141. Fortasse legendum est P. 57, v. 158. Fortasse post cn 

addendum* est vel 

P. 57, v. 160 (TL^aJj. 

P. 57, v. 173. Ita apogr. pro 

P. 57, v. 174 Vd. 

P. 57, v. 180 jZo^la^. 

P. 58, v. 191 ?L r ii. P. 58, v. 204 lege ^oen w^i-sZj pro 

P. 58, v. 207 ctiZomIs. 
P. 58, v. 208 emendandum est ili«J. 
P. 59, v. 217 wjajjjBO. 
P. 59, v. 231. Post jocn j^>? adden- 
dum videtur j** 
P. 60, v. 250 

P. 60, v. 251. Fortasse emendandum 
est 

P. 53, v. 38 poj. P. 54, v. 61 \i»%2. 

P. 54, v. 64. Adde ]om post 
P. 54, v. 70 emendandum J.ii^2- 
P. 54, v. 80 |Zaa^ P. 55, v. 91. Metrum poscit ), ss"? 
P. 55, v. 92. Ita apogr. pro Zj.j. 

P. 55, v. 93 jij; P. 60, v, 252. Fortasse post \ 

inserendum est • Sed major 
adhuc corruptela et mutilatio in 
versions 252 et 253 latere videtur, 
quia sensus evidenter versionem 
poscit : „ idola nomine Dei vestita K , 
i. e. quae falso sibi dignitatem di- 
vinam arrogabant. 
P. 61, v. 297 dele j^mu>o. 

P. 61. v. 301 addendum videtur 

post — JpA* 

P. 61, v. 305 U^. 

P, 62, v. 308 

P. 62, v. 322 emendandum est 

■ 

P. (32, v. 326 
P. 63, L 12 \uao^o^ 

P. 63, 1. 26 te^^. 

P. 64, 1. 5 tnZcL^o. 

P, 64, 1. 18 jZaa^Ao;. 

P. 64, 1. 27 jZaaSsn^. 

P. 65, !. 9 jLa^u. 

P. 65, 1. 12 J-sjiiiuo, 

P. 65, 1. 13 leaaasl. 

P. 65, L 20 ^aru^. 

P. 66, 1. 3 et pro l^^apo- 

■ 

graphi legendum \ t 
P. 66, L 16 fliV>. 

P. 66, 1. 20 

P. 66, 1. 26 Va^ia^ et jjai^ 
P. 66, 1. 27 w^ij. 
P. 67, 1. 9 otA&» 
P, 67, 1 12 \±9o. 
P. 67, 1. 18 ^asa* 
P. 67, 1 19 \L 
P. 67, 1. 27 

P. 67, 1 29 V"»'oA^=>- 
P. 68, L 5 iJaa^ia^. 
P. 68, 1. 9 ©£u^o .oailLD (Ia^cco, 

1. 17 ,o^4j. 
P. 68 
P. 68 
P. 68 
P. 69 
P. 69 
P. 69 
P. 69 
P. 69 
P. 70 
P. 70 1. 18 h^h]. 1. 27 J?o. 1. 1 emendandum est ^5^? 
1. 16 finaJ. 

1. 19 j^i<TV*2. 

1. 21 L].iUhS. 

1. 29 o^ZZj et j^j^Bai^. 

1. 7 an, 4 Jo j r lA,. o. 1. 13 1- P. 70, 1. 21 asloLfc}** P. 70, 1. 30 tearuM. 

P. 71, 1. 15 flilsQ*). 

P. 72, 1. 7 
P. 
P. 
P. 
72, 1. 8 jiiijiDo. 
72, 1. 10 a^Z©?. 
72, h 11. Sic in apogr. pro • 4 
• ■ 
P. 72, 1. 19 Is&eulsJ. 

P. 72, L 29 Ua^o-sj^?. 

P. 73, L 3 

P. 73, L 7 oijM. 

P. 74, 1. 4 l*iwk-=> r^ 0 - P. 74, 1. 18 1±*>L 

P. 74, 1. 29. Sic in apogr. pro aaua^. 
P. 75, 1. !. Post U^o 

textu impresso verbum 

etpro a 
111 V legendum est o-a P. 75, 1. 4 ij-jiojo. P. 75, 1. 6 j^ftj. 

P. 76, v. 4 delendum videtur 

P. 76, v. 7 ©?. 

P. 77, v. 9 o^Jf. 

P. 78, v. 41 

P. 80, v. 69 emendandum videtur 

P. 80, v. 78 emendandum est ^j. 
P. 80, v. 91. PostjiDcna^ excidisse 

videtur in apogr. verbum Vs5, cui 
in versione arabica respondet 

P. 82, v. 113 

P. 84, v. 124 emendandum videtur 
]\ n a-. 

P. 84, v. 126 legendum videtur f XIV P. 84, v. 129 emenda 

P. 84, v. 137 lege ^i^Jj, ut Uls 
in versione arabica. P. 86, v. 149 \L\*i^ 

P. 88, v. 179 
P. 88, v. 188 to*)©. 
P. 90, v. 210 • * 

P. 90, v. 219 ]ha P. 90, v. 223 

P. 90, v. 234 

P. 92, v. 241 Voo*. 

P. 94, v, 280 
P. 94, v. 285 
emendandum videtur P. 94, v. 287 w^iioo. 

P. 94, v. 295 ^JL s 
P. 95, v. 295 ^hiJ- 
P. 96, v. 312 
•jo. 
P. 96, v. 325 fraAio, 

P. 98, v. 358 emendandum 
■ • P. 99, v. 358 , 
P. 100, v. 366 <oi02 v a^j« P. 104, 


v. 


446 vf p. 


P. 104, 


v. 


453 ylt-^n ,4. ^.-z>UL-± 
mm 
P. 105, 


V. 


453 0^jA>. 


P. 108, 
488 — *gi Nn nn\. 


P. 108, 


V. 


489 ^ l r . 


P. 108, 


V. 


498 <p*£^. 


P. 108, 


v. 


499 ^o2^j o] ^Joen. 


P. 108, 


V. 


510 \&] 


P. 108, 


V. 


516 Viu.a^. 


P. 110, 


V. 


526 yii ^Hj. 


P. no, 


V. 


528 emendandum videtur P. 112, v. 553 ^si^a^i 

P. 112, v. 566 v ©o<nj. 

P. 112, v. 574 emendandum videtur 

P. 114, v. 588 M>*». 
P. 114, v. 589 Mlsj. P. 114, v. 591 v ©<n^ 
P. 114, v. 599 legndum videtur iL4^. P. 116, v, 620 k^*$o). 

P. 116, v. 623. Sic in apogr. pro * ■ P. 116, v. 626 P. 116, v. 630 .oci-fcJ^oVs' 

P. 118, v. 642 Vl. 

P. 118, v. 657. Sic in apogr. .pro 

(arab. iOj>U). 
i^aio (arab. [jajiXi). P. 121, v. 678. Deest vox, quae sy- 
riaco respondeat. 

P. 124, v. 751 |io^. 

P. 126, v. 769 l^j). ' 

P. 128, v. 813 iX^. 

P 132. v. 860 emendandum videtur 

P. 132, v. 863 ~J2. 

P. 132, v. 871 V»2ua. 

P. 134, v. 901 lp>]Lh- 

P. 134, v. 908 iJcn. 

P. 136, v. 933 ^oZ. 

P. 138, v. 980 emendandum est 

(arab. jo^f). 
P. 140, v. 985. Sic in apographo ; 

sed post wiaio^Offl? addendum est 
ut in versione arabica ^j^Lj. 

P. 140, v. 997 frsi. 

P. 140, v. 999. Sic in apogr. pro XV P. 110, v. 1008 ^*i.oj jjmoJ2 pu^o. 

P. 142, v. 1030 ^1*1^. 

P. Id2, v. 1031 emendandum est 

P. 144, v. 1049 Ijy^ko. 

P. 144, v. 1071 emendandum >o]1d: 
(arab. ^bs). 

P. 146, v. 1090 
P. 146, v. 1099 emendandum est 
P. 148, v. 1134. Sic apogr. pro 
P. 150, v. 1145. Sic apogr. pro 
ci *">h s (arab. q-^^ *)- 

P. 150, y. 1147 \*$x>. 
P. 150, v. 1165. Pro ho^t 

poscente metro et versione ara- bica, l'estituendum est ], , 
P. 152, v. 1194. Sic in apogr. pro 

P. 152, v. 1195. In apogr. jia-».« 

recte \L 
P. 154, v. 1207 


P. 154, v. 1213 post 

videtur (arab. js^i). 
P. 156, v. 1232 t ^n : 
P. 156, v. 1233. Ita apographum. 

Sed metrum poscere videtur jai^ 

et |i\t. 

P. 156, v. 1247. Emendandum vi- 
detur KmJo (arab. Jvi^). 

P. 158, v. 1266. Metrum et versio 

arabica (xj-ijtfuJf) pos< 
P. 158, v. 1273. Sic in apogr. pro 

P. 158, v. 1286, Sic in apogr. pro 

P. 159, v. 1286 vjJd. 

P. 160, v. 1322 Vl«cu.. 

P. 162, v. 1329 \ ^ ciJ^ et P. 162, v. 1330. Sic in apogr. pro P. 164, v. 1368. Sic in apogr. 
Ifu&M (arab. ^juaAXA+Jf). 

P. 164, v. 1375 mi pro Circa bunc indicem corrigendorum observes velim : 1) me errores 
mere tjpograpbicos in textu latino et falsam punctorum (etiam ribbui) 
positionem vel omissionem in textu syriaco fere nunquam notasse, 
2) versionem arabicam sermonis de curru Ezechielis ob temporis de- 
fectum iis tantum in locis inspexisse, qui lectionibus corruptis textus 
syriaci lucem alFerrent, ideoque paucissima ejus menda attulisse, 3) errores, 
jam ab auctore vel a me, occasione oblata, in annotationibus intro- 
ductionis emendatos, non iterum in hoc indice emendasse. Si quis 
ergo omnium errorum correctionem invenire voluerit, praeter hunc 
indicem etiam annotationes respiciat! 

G. B. t Fragmenta ex operibus variorum Scriptorum. 

i. 

Admonitio in fragmcnta epistalarum s. Julii Papae. 

Lagardus in Analectis Syriacis anno 1858 editis plures epistolas 
s. Julii Papae ex codicibus Syriacis Musaei Britanici exscriptas publici 
juris fecit. Fragmenta ejnstolaruni ejusdeni Eomani Pontincis etiam 
in codicibus Syriacis Bibliothecae Vaticanae reperiuntur, quae nunc 
primum ea de causa publicamus, ut eis quae Lagardus edidit, partim 
nova addamus, partim nonnullas lacunas in textu ab ipso pubbicato 
occurrentes expleamus, 

Primum fragmeiitum epistolarum s. Julii ex codice Syriaco 
Vat. 135 pag. 39 exscriptum est, quern saeculo undecimo p. Chr. 
scriptum esse, in adnotatis ad tomum primum liorum Monumentorum 
p. 1 probavimus. Pertinent hoc fragmeiitum ad collectionem „testi- 
moniorum s. Patrum" de ortliodoxa fide, et inter testimonia Felicis 
Papae et Damasi Papae allegata. Haec vei'ba non ex uno, sed ex 
duobus s. Julii operibus exscripta esse, duo puncta versus fmein in 
textu unum post alterum posita lectorum monent, quod veruni esse, 
hac ratione demonstramus. 

In codice Vat. Syr. 140, quern in primo tomo eorundem Monumen- 
torum p. 2 anno 528 p. Chr. exaratum ostendimus, pag. 106 in anathe- 
matismis Severi patriarchae verba quacdam eitantur ex sermone s. Julii 
Papae, quae etiam in prima parte nostri fragmenti leguntur. Quum 
hoc citatum codicis 140 inscribatur: „ Julius stella ecclesiae Romae 
in oratione de divina incarnatione ita dicit", recte concludimus, pri- 
mam partem fragmenti nostri ex sermone s. Julii, „de incarnatione 

Moii u muii La Syriaca II. — 2 divina," sump tarn esse, quod et confirmat Lagardus, qui in Analectis 
Syr. pag. 73 v. 15 sermonem s. Julii eodem titulo insignitum refer t. 
Quae post memorata duo puncta sequntur, in eodem codice Vat. Syr. 
140 pag. 124 reperiuntur in opere ejusdem Severi, cui titulus: „refu- 
tatio Juliani a Severo", in quo haec s. Julii verba sic inscripta ha- 
bentur: „ Julius, ilia stella, qui ecclesiae Eonianorum pastor erat, in 
sermone, quern scripsit ad eos, qui incarnationem divini Verbi im- 
pugnant propter consubstantialitatem." Ergo secunda pars frag- 
menti nostri descripta est ex sermone s. Julii contra impugnatores 
divinae incarnationis, quod Lagardus iterum confirmat in Anal. Syr. 
pag. 74, sermonem s. Julii eodem titulo inscriptum referens, cujus 
finis cum secunda parte fragmenti nostri et cum citato in codice 140 
ferme ad verbum congruit. Cum ergo ilia fragmenti nostri pars, 
quae duo commemmorata puncta praecedit, teste codice 140 pag. 10G 
ex sermone s. Julii de incarnatione, altera verso pars, quae sequitur 
dicta duo puncta, teste eodem codice p. 124 ex sermone s. Julii ad- 
versus divinae incarnationis impagnatores deprompta sit, liquide patet, 
fragmenti nostri scriptorem ilia duo puncta ideo in textu apposuisse, 
ut ex duobus fontibus se hausisse indicaret. 

Prima huj us fragmenti pars sola auctoritate codd. Vat. Syr. 135 
et 140 nititur, et nullum in Lagardo ejus indicium invenitur, siillos 
locos excipias, qui in reliquis s. Julii operibus apud Lagardum cisdem 
fere verbis, sed non in eodem contextu habentur. 

Secunda fragmenti pars tribus fontibus a se diversis et apprime 
congruentibus et invicem se complentibus probatur, codicibus Vat. Syr. 
135 et 140, et codicibus, quibus Lagardus usus est. 

Secundum fragmentum operum s. Julii Papae legitur in 
eodem codice Vat. Syr. 135 pag. 34 a. t. et invenitur in Lagardi 
Analectis Syr. pag. 68 v. 10 — 16. Ut ex inscriptione patet, hoc frag- 
mentum excerptum est ex epistola s. Julii Papae ad Dionysium 
episcopum Corinthi, quae integra in Collect. Cone. Mansi I. 1191 
legitur. Eadem epistola Syriace apud Lagardum habetur in Anal, 
pag. 67 cui titulus: „Domino et dilecto compresbytero Dionysio Julius 
episcopus Eomae in Domino salutem." 

Tertium fragmentum ex eodem Codice Vat. Syr. 135 pag. 
48 a. t. sumptum integrum legitur in Lagardi Analectis pag. 72 v. 
23 — pag. 73 v. 13, ubi textus saepe discrepat, et lacunas habet, quas 
textus noster explet. Inscriptum est hoc fragmentum; „S. 
episcopi Eomae de incarnatione Dei verbi." Lagardi textus titulo caret. 

Quart um fragmentum ex eodem codice 135 pag. 62 a. t. 
sumptum inscribitur : „ Julii episcopi Eomae ad Prosdoeium". Lagardus 
integram eqistolam ad Prosdocium habet pag. 70 v. 10 — pag. 71 v. 28, 
ex qua in fragmento nostro versus 6 — 8 p. 71 multis cum varia- 
tionibus redditi sunt. Haec est Celebris ilia epistola, ex qua in actis 
Concilii Epliesini sess. IV verba quaedam afferuntur, quae et in 
Apologetico s. Cyrilli. (Mansi III 1379) et Syriace in Analectis La- 
gar di pag. 70 v. 27 inveniuntur. 

Quintum fragmentum continetur in codice Vat. Syr. 140 
pag. 31, et depromptum est ex responso Severi, antesignani Acepha- 
lorum, quod ad Juliannm episcopum Halicarnassi misit, in quo corpus 
Christi post resurrectionem incorruptibile fuisse demonstrat. In ipso 
titulo hoc fragmentum ex „sermone s, Julii, stellae ecclesiae Bomae, 
de unione Christi" sumptum dicitur. Lagardus in Anal. Syr. lioc 
fragmentum bis habet, pag. 83 v, 17, ubi in fragmento sermonis 
Julii de incarnatione , et pag. 77 v. 8, ubi in epistola s. Julii de 
unione in Cliristo haec verba leguntur. 

Fragmentum sextum ex cod. Vat. Syr. 140 pag. 106 et 
fragmentum septimum ex eodem cod. pag. 124 ea referunt, 
quae ex parte etiam in fragmento primo supra descripto leguntur, ubi 
et utriusque fragmenti fontem accuratius indicavimus. 

Fragmenta epistolaruni s. Julii Papae sequitur brevis descriptio 
vitae ejus, sumpta ex cod. Vat. 155 anno 1515 post Christum con- 
scrip to. Auctor hujus Codicis est anonymus Jacobita, qui de vita 
s. Petri et Pauli, Dionysii Areopagitae, Ignatii Antiocheni etc. multa 
vera falsis mixta protulit. 

Fragmenta epistolaruni s. Julii Fapae in Latinnm 

conversa. 

Fragmentum priraum. 

Sancti Julii episcopi Eomae. 

„Vitam nobis parat, fratres, evangelium, ex quo didicimus, Deum 
vonisse in mundum. Nemo ergo forma humana et passione corporali 
scandalizetur, ideoque hominem existimet esse Christum, ne pereat a 
vita. Nec enim homo mundum redimere, nec passio hominis sanctrficare 
potest eos, qui in eo baptizantur. Omnes enim in morte Christi 
baptizamnr, credentes, Christi mortem initium fuisse vitae nostramque 
mortem in vitam mutasse. Christus enim destruxit mortem et illu- 
minavit vitam incorruptibilem, sicut scriptnm est. 4 ) Nemo autem 
hominum potuit destruere mortem et illuminare vitam, sicut et David *) 2 Tunoth. 1, 10. 1* 4 dixit: „Quis est homo, qui vivit et mortem non videbit et redimefc 
animam suam de manu inferi? 1 ) u Qui autem seipsuin non potest 
liberare, quomodo alios poterit liberare? Et qui unum non potest 
salvare, quomodo poterit mimclum salvare? Ita ergo credimus, ut 
oportet, in Christum, quod sicut filius Dei est, qui in carne apparuit, 
idem et dominus prophetarum et dominus angelorum est, ideoque ei 
subjecta sunt, quae in coelo et quae in terra et quae infra terrani 
sunt. Nulli enim subjecti sunt Principalis, Potestates et coelestes 
Virtutes, nisi Deo. Et omne genu ei flectitur coelestium, terrestrium 
et inferorum, et omnis lingua confitetur, quod Dominus est Jesus 
Christus ad gloriam Dei patris sui. 2 ) Christus autem Deus est, qui 
revelatus est in carne et loquutus est ut Deus et operatus est omnia 
ut Deus et verus films Dei est, qui ipse legem dedit et loquutus est. 
Homines, qui Deum recipiunt, per eum et non a seipsis leges ferunt, 
neque redimunt. . . 

Si enim non potest separari vita divina, quomodo separabitur 
adoratio? Nam si quis corpus ejus non adorat, neque Deum adorat, 
sicut Evangelista unam vitam Verbi et carnis praedicavit dicens : 
„Verbum caro factum est. u Ergo si caro factum est Verbuni, Yerbum 
qui adorat, et carnem adorat. Et si quis carneni adorat, Divnitatem 
adorat. Apostoli quoque, qui adorabant Dominum nostrum Jesum 
Christum, ejusquc humanitati cultum tribuebant divinum, Deum Ver- 
bum adoraverunt. Et angeli ei servierunt, tamquam Domino suo, 
corporalem ejus formam adspicientes." 

Fragmentum secundum. 

Sancti Julii ex epistola ad Dionysiam episcopum Corinthi. 

„Qui igitur ita cogitant, non eo progrediantur, ut consentiant 
illis, qui contrarium cogitant, ne, dum mentibus suis, ut decet, (Christum) 
celebrent, verbis suis blasphement. Neccesario enim consequitur, ut 
ii, qui duas esse naturas affirmant, unam quidem adorent, alteram 
autem non adorent, et in liac divina natura baptizentur, in ilia autem 
humana non baptizentur. Si vero in morte Domini baptizamur, unam 
naturam coniitemur, scilicet divinitatis impassibilis, quia sic in Deo 
fit baptisnia nostrum et in morte Domini perficitur." 

Fragmentum tertiuni. 

Sancti Julii episcopi Komae de humana natura Verbi Dei. 
„In verbum Dei cum credimus, constanter ut id teneamus, nec 
haeretice mutemus oportet. Qui enim Deum vonisse, ore quidem *) Ps. 88, 49. - 2 ) Philip. 2, 10. — 5 — 

confitetur, hominem an tern euni esse, quatenus est ex inuliere, mente 
intelligit, et asserit, filium Dei non esse natum ex muliere, contra 
ficleles est, et cum inficlelibus condemnatur. Nos autem divinam tra- 
ditionem, non contentiones humanas servemus oportet. Non enim 
ex contentionibus credidimus, sed per verba divina, quae sunt apud 
nos in testimoniis beatorum Apostolorum, qui viderunt gloriam Domini 
nostri, natura humana superior em, et testimonium de coelo audierimt 
et mnndo praedicaverunt Deum, qui incarnatus est, et Verbum, quod 
corpus factum est, Dominum nostrum Jesum Christum, qui sine patre 
est in nativitate terrestri, quia Deus est, qui de coelo descendit, et 
non ex semine humano exortus homo. Filius quidem hominis appel- 
latus est, virtutem autem divinam monstravit, proprio suo sanguine 
universam creaturam redemit, potestatem super cOelestia et thronum 
adeptus est super coelum et adoratur ab angelis et glorificatur cum 
Spiritu sancto. A quibus si quis averterit aliquem ex eis, qui haec 
didicerunt, magnum est periculum ejus. Dixit enim (Dominus) : „Beatus 
qui non fuerit scandalizatus in me. 1 ) u Scandalizatur enim in corpore 
propter ejus passionem, qui mutat Dominum nostrum et pro Deo 
hominem eum esse existimat. Qui enim hominem dixit eum, qui 
natus est ex Maria, hominemque elicit eum, qui crucifixus, pro Deo 
ad liominem se vertit, nec ab homine potest in venire vitam, quae ex 
Deo est. Vivificat enim ille, qui passus est, vivificat ille, qui natus 
est ex muliere. Per suam nativitatem ex una (sc. muliere) vivificat 
mulierem, quia ex ea vita orta est mundo. Et quia vir factus est, 
virum quoque vitae suae participem fecit. Morte sua mortis pote- 
statem solvit, et vitam reduxit resurrectione ex mortuis. Itaque si 
Dei est redemptio, nec alius munclum renovare potest, pacem autem 
et salutem ille dedit, qui natus et crucifixus est, non homo erat is, 
quern peperit Maria, neque homo erat, quern crucifixerunt Judaei, sed 
Deus erat, qui crucifixus est a Judaeis." 

Fragmentum quart am. 

Julius episcopus Eomae ex epistola ad Prosdocium: 
„Si quis dicit, Jesum, qui ex Maria natus est, hominem esse a 
Deo assuuiptum et duas personas perfectas, quae factae sunt unum, 
sciat se esse separatum a spe divina, quae nobis praeparata est." 

Fragmentum qumtuni. 

Et Julius, qui stella ecclesiae Komanae fuit et in spiritu doc- 
trinae orthodoxae, quae inlinua j ace bat, loquutus est supra dictis J ) Matth. 11, 6 convenientia. Scripsit inoratione, quae inscripta est „de unione in 
Christo", hoc est, corporis ejus cum divinitate ejus: 

„Et si quis dicit, praestantius esse corpore Verbum, tamen et 
ad corpus refertnr laus, quum de toto (Christo) dicatur, quia totus 
unus est." 

Et iterum addit: 

„Per gloriam, de qua dicit (Christus), quod ea mihi apud te 
erat, priusquam mundus fierit, divinitatem suam semper laudabilem 
docet. Et licet id peculialiter divinitati suae conveniat, tamen com- 
muniter de eo qua composito dictum est. Et sic Deo consub- 
stantialis est in Spiritu invisibili, dum comprehenditur in hoc nomine 
etiam caro, quoniam cum eo, qui est consubstantialis Deo, unita est; et 
iterum consubstantialis est hominibus, quum comprehenditur simul et 
divinitas cum corpore, quia haec cum eo, qui nobis consubstantialis est, 
unita est, quin mutetur natura corporis ejus, quum ei, qui erat con- 
substantialis Deo, unita participet nomini ejus, qui consubstantialis 
est naturae nostrae, nec mutetur natura Deitatis in communione 
corporis humani et in cognomento carnis consubstantialis naturae 
nostrae." 

Fragmentnm sextum. 

Julius, stella ecclesiae Romanae, in sermone de incarnatione 
divina ita dicit: 

„Omnes enim baptizamur in morte Christi, credentes, mortem 
Christi initium esse vitae, quia mortem nostram mutat in resurree- 
tionem. Destruxit enim Christus mortem, illuminavit autem vitam 
et incorruptionem, sicut scrip turn est." I) 

Fragmentnm septimum. 

Julius, stella, qui ecclesiae Eomanae pastor fuit, in sermone, 
qui inscriptiivS est „aclversus ejus, qui impugnant incarnationem Verbi 
divini ex ea ratione, quia consubstantialis dicitur", haec dicit: 

„Si itaque caro factum est Verbum, si quis Verbum adorat, 
carnem adorat, et si quis carnem adorat, divinitatem adorat. Et 
Apostoli, qui adoraverunt Jesum Christum, quum coram corpore ejus 
adorarent, Deum Verbum adoraverunt. Angeli vero ei ministrarunt 
nt Domino suo, corpus ejus adorantes, et Virgo principialiter carnem 
quidem enixa, Verbum peperit, et Dei genitrix fuit. Et Judaei, corpus 
crucifigentes, Deum crucifixerunt. Et oninino nullam distinctionem 
facit divina Scriptura inter Verbum et corpus ejus, sed una natura *) II. Timoth. 1, 10. est, una substantia, una op eratio, una persona. Totus Deus et totus homo, 
unus idemque. Substantia enim ipsius in eo, quod invisibile est, di- 
vinitas est, in eo autem, quod visibile est, caro est." 

Brevis descripto vitae s, Julii Papae. 

Julius Komanus, Papa trieesimus tertius Komae, sedit in throno 
Komae tempore Constantii et Constantis et Constautini, filioruni Con- 
stantiui Magui, anno secundo regni eorum, qui est annus 654 Grae- 
corum, anno 342 post adventum Domini nostri. Qui rexit gregem, 
sicut sui officii erat, in fide orthodoxa annos quindecim, menses 
quinque et transiit ad Dominum suum et sepultus est in honore, sicut 
decet fidelibus sacerdotum principibus. 0 ratio ejus nobiscum. II. 

Admonitio in fragmenta operum s. Daiuasi. episcopi Romae. 

Primum fragmentum operum s. Dainasi Papae in codice 
Vat. Syr. 135 pag. 29 a tergo ante testimonium s. Felieis Papae 
reperitur. Cum epistolis s. Julii Papae nonnumquam in sensu, 
nullibi vero ad verbum consonat. Quasi in media fragmenti parte duo 
puncta in textu apposita sunt, quae vel alium sequentis partem auc- 
torem, vel aliud opus ejasdem Damasi indicare videntur. 

Secundum fragmentum operum ejusdem Papae ex eodem 
codice Vat. Syr. 135 pag. 34 a. t. sumptum est et invenitur etiam 
paucis cum variationibus in epistolis Pontificum Komanorum a Cou- 
stantio editis ad finem epistolae s. Damasi ad Paulinum. 

Fragmenta operum s. Damasi in Latinum conversa. 

Fragmentum primum. 

Sancti Damasi, episcopi Romae. 

„In Deum, patrem Verbi et fontem Spiritus, qui naturaliter 
una est divinitas, credimus, qui sine initio est et sine fine, in quo 
facta sunt omnia, visibilia et invisibilia, et in unum Dominum Jesum 
Christum Deum, qui incarnatus est. Non autem in hominem, qui 
Deum induit, credimus, nec talem adoramus. Non enim hominem as- 
sumpsit Verbum Dei, neque in homine commoratum est, quasi sit 
homo Deo vestitus, quum ipse Deus Verbum incarnatus est a Spiritu 
sancto perfecte et sine coiruriutatione, et natus est ex Maria Virgine, 8 permanente virgin it at is sigillo, gun, Dens, cni omnia sunt facilia. Et 
adorandus est Dominus noster Jesus Christus cum corpore suo. Menti 
quidem causa est conversionis, quam tamen omnino super at et illuminat, 
ut divinam recipiat scientiam. Illi autem, qui verbis suis contendunt, 
hominem eum esse dicentes, quaternitatem pro Trinitate fingunt, 
nec Christum crucifixum, Dominum gloriae, adorant, neque Deum 
Apostolorum, quern Thomas et Paulus docuerunt, sed iufidelitatis Ju- 
daeismi morbo labor a] it. Homo euim quum sis, tu teipsum Deum 
facis. Talibus autem anathema dicimus, et Trinitatem in singularitate 
et singularitatem in Trinitate confitemur, Deum et Dominum et 
Sanctum. Tres enim personas vere tales verbo nostro firmiter 
confitemur, Deum Patrem, Deum Filium et Deum Spiritum sanctum, 
sanctificatorem, qui cum Patre et Filio adoratur, et glorificatur, et cum 
Patre et Filio omnia fecit, sicut testificantur sacrae Scripturae et beati 
Patres nostri nos docuerunt et quasi sigillo apposito statuerunt, ne 
quid adderemus, nec quid auferremus. Si autem aliqnis contra hanc 
fidem scribit et elicit : Alium esse filium Dei et alium ilium, qui ex 
Maria, asserens hune adoptatum esse in filium, priorem ex Deo esse 
natural em filium Dei, et alteram ex gratia esse hominem ex Maria, 
qui dignus inventus est conjunctione cum Deo Verbo, eum anathe- 
matizat ecclesia sancta catholica Apostolorum. Quomodo enim hominis 
erat, vitam dare omnibus, qui ne in seipso quidem vitam habet? 
Qui enim confitetur, se in morte filii Dei esse baptizatum ad vitam 
consequenclam, hie, ut oportet, baptizatus est et merito vita ei debetur. 
Hie vero, qui existimat, hominis tantum mortem esse, et baptizatus 
est in nomine ejus, ut vitam accipiat, hie impie baptizatus est et 
pro vita, quae datur ex morte filii Dei, mortem aceipiet ex morte ejus, 
quia non confitetur, in morte filii Dei vitam clatam esse hominibus. 
Qui enim Christum Deum esse negat, hie discipulus est Pauli Samo- 
satensis, qui dixit: Maria Virgo hominem peperit, non Deum. In- 
terrogo te novum Judaeum, quern ergo Christum die-am? Certe non 
Deum de Deo. Quid ergo eum esse dicam? Doleo de hac nostra 
generatione. In primis enim saeculis gentiles coegerunt fideles negare, 
Christum esse Deum, sed Ecclesia professa est, quod est Deus et filius 
Dei et quod omnia per ipsum facta sunt, et igjii, gladio omnibusque 
tormentis restitit et confessa est, Jesum Christum ipsum esse Deum, 
qui est super omnia, et ipsum factorem esse totius creaturae. Judaei 
quidem contenderunt : „Nos hominem crucinximus,'* sed Ecclesia con- 
fessa est: „Deus est ex Deo, et ego eum adoro, et in ejus morte re- 
dempta sum, et in corpore et sanguine ejus vivo, et eum expecto, 
Magnus est hie animi dolor, quod, cum diabolus extrinsecus nobiscum 
pugnans devictus esset, intrinsecus nunc nos aggressus sit. Qui non eonfitetur, Christum Deum esse, Dominuni universi mundi negat. Et 
iterum qui dicit, Christum esse Deum perfectum et hominem per- 
fectum, ita ut distirictas esse demon stret uaturam Dei et uaturam 
liomiuis, uon autem eum ipsum esse imam uaturam Dei, quae homo 
facta est perfecte, hie haereticus est, qui movetur ab onmi veuto, 
et a fuudamento fidei verae, quod sancti Patres nostri posuerunt. 
alienus est, et maledictum, quod Apostoli et beati Patres nostri sta- 
tuerunt, manet super eum. u 

Fragmentum secundum. 

Sancti Damasi, episcopi Eomae. 

„Haec ergo est salus Christianorum, ut fidem liabentes in Trini- 
tatem, hoc est, in Patrem et in Filium et in Spiritum sanctum, et 
baptizati in ea, unam divinitatem et unam virtutem et unam sub- 
stantiam credant in ea." 

ildiuonitio in fragmentum operum s. Justini. 

Fragmentum operum s. Justini Philosophi et Martyris de- 
sumptum est ex cod. Vaticano syriaco 146 pag. 53 a t., in quo liber 
fidei Joannis Maronis patriarchae Antiocheni continetur et multa 
s. Patrum et scriptorum antiquorum testimonia allegantur. Sermo 
s. Justini de fide orthodoxa, ex cujus capite 18 haec verba excerpta 
sunt, spuriis ejus operibus accensetur. 

Fragmentum operum s. Justini in Latinum conversion. 

Sancti Justini Philosophi et fortis Martyris in urbe Neapoli ex 
sermone, quern dixit de orthodoxa fide c. 18. 

„Quemadmodum namque unus est homo et naturae inter se 
differentes duae in eo sunt, ac per alteram quidem ratiocinate, per 
alteram vero quod ita ratione concepit, effieit (si enim contingit, eum 
in anima intellectuali de navigii structura cogitare, manu conceptum 
mentis ad perfectionem perducit), ita Films, cum unus sit et 
duae ei sint naturae, altera divina edit miracula, altera vero humilia 
suscipit. Qua enim ex Patre et Deus est, res admirandas operate; 
qua vero ex Virgine et homo, crucem, dolores et similia naturaliter 
et sponte pertulit. Haec si quis in tantum pro paradigmate recipit, 
recte se habet comparatio. At si rem totam cum toto paradigmate 
comparat, differentia apparebit." Monumenta Byriaca II* 2 10 IV. 

Adraonitio in fragmenta operum s. Irenaei. 

Fragmenta s. Irenaei, episcopi Lugdunensis, ex saepe memorato 
cod. Vat. Syr. 140 depromptat sunt. 

Primum fragmentum, quod p. 14 a t. hujus codicis habetur, 
continet verba, quae in libro 3. S. Irenaei adv. haereses, cap. 22 (in 
Edit. Maur. p. 219) reperiuntur. 

Fragmentum secundum in cod. Vat. Syr. 130 p. 19 a t. 
reperitur et ex supra memorato opere s. Irenaei sumptum est, prius 
citatum ex lib. 3. cap. 16, 6 (in Ed. Maur. p. 206), alteram ex lib. 3, 
cap. 17 (in Ed. Maur. p. 209). Illud in versione syriaca multo fidelius 
et perspicacius, quam in latina, redditum esse videtur. 

Fragmentum tertium, similiter inscriptum ut fragmentum 
primum, ex cod. Vat. Syr. 140 p. 128 sumptum est. Textum originalem 
hujus citati nondum potni reperire. Lectorem monuerim, similia 
operum s. Irenaei fragmenta a cl. Card. Pitra in Spicilegio Solesmensi 
in lucem edita esse. 

Fragmenta operum s. Irenaei in Latinum converse 

Fragmentum I, 

m 

Haec locutus est Irenaeus episcopus Lugduni urbis, quern occi- 
derunt in Occidente ii, qui a Eomanis Galli appellantur; qui erat di- 
scipulus Polycarpi Martyris et episcopi Smyrnae. In libro tertio 
reprehensionis et refutationis falsi nominis scientiae ita scribit: 
aAlioquin supervacanea fuisset descensio ejus in uterum Mariae. Cur 
enim ad earn descendisset, nisi inteuderet, ut aliquid ex ea assumeret? 
Porro si nihil ex Maria assumpsisset, cibos, qui ex terra accipiuntur, 
non sumpsisset, per quos nutritur corpus, quod cle terra sumptum est, 
neque postquam quadragmta dies ad exemplum Moysis et Eliae jeju- 
navit, esuriisset, quum corpus ejus non appetiisset cibum naturae 
suae convenientem, Neque Joannes discipulus ejus de eo scribens 
dixisset: „ Jesus autem quum esset defatigatus labore itineris, sedit." 
Neque David de eo prophetasset: n Ad dolores vulnerum meorum 
addiderunt. w 

Fragmentum II. 

Irenaeus episcopus Lugduni in libro tertio reprehensionis falso 
nominatae scientiae haec ait: 11 . „Fabulae quidem eorum diverso modo (proferuntur), sicut osten- 
dimus, quia dicunt, alium esse eura qui passus et natus est, et hune 
esse Jesam; alium autem ilium, qui super hunc desceuclit, et liuue 
esse Christum, qui et iterum aseemlit; et ilium quidem esse filium crea- 
toris vel a gubernatione (mundi) vel ex Joseph; quern et passibilem 
statuunt; hunc vero ex invisibilibus et inenarrabilibus descendisse, 
hunc incomprehensibilem et invisibilem et impassibilem esse affirmant, 
a veritate aberrantes, eo quod mens eorum longe abest a Don, 
qui existit". 

Item post alia. 

Illi. qui Spiritum negant, alium esse Christum et alium Jesum 
esse intelligunt, et non unum Christum, sed plures fuisse docent; et 
licet unitos dicant eos, simul dividunt eos. Doceut enim, alterum 
communicasse passioni, alterum autem immortalem mansisse, et al- 
terum ad perfectionem elevatum esse, alterum vero mansisse in medio. 

Frag men turn III. 

Irenaeus autem episcopus Lugduni urbis, unus ex eis, quern 
interfecerunt Occidentales, ita scribit: „Lex et Prophetae et Evangelia 
praedicarunt Christum, qui natus est ex Virgine, et passibilis fuit in 
ligno, et qui visus est ex mortuis, et elevatus in coelum, 
a Patre, et rex in saecula, et quod hie est Mens perfecta, Verbum 
Dei, quod ante stellam matutinam genitum est, quod cum Patre 
omnia creavit, quod est creator hominis". V. 

Adraonitio in comraentarhim Cantici Canticorum. 

„Explicatio et dilucidatio Cantici Canticorum collecta modo coni- 
pendiario a quodam laboris amatore e commentariis divinorum Doc- 
tor um in librum Cantici Canticorum", sic inscriptus est brevis com- 
mentarius in Canticum Canticorum, qui in codice Syriaco Vat. 103 
p. 176 a t. et seqq. reperitur. Hie codex teste Assemano in Bibl. 
Or. I. p. 607 sub III. exaratus est anno 1172 Graecorum i. e. a. 861 
p. Chr. . , v 

Quum scrip tor hujus codicis in reliquis commentariis s. Scrip turae 
quos congessit, praecipue operibns s. Ephraemi usus sit, in hoc 

2* 12 quoque commeutario multa ex scrip tis hujus s. Patris excerpta inesse 
probabile est. Qua de hanc explicationem Cantici canticorum, 

ex qua Syrorum interpretationem hujus divini libri cognoscimus, isto 
loco Monumeutis Syriacis inserendam curavimus. VX 

Admonitio in duo scholia s. Maruthae. 

Praecedenti cominentario subjimcta sunt duo scholia ex eodem 
codice Vat. Syr. 103 desumpta et in Bibl. Or. I. p. 607 ab Asse- 
mano indicata. Auctor eorum appellatur celeberrimus „Dom. Marutha 
Metropolita" eisque explicati sunt loci Exod. 15, 25, 27 et Matth. 
26, 6—14. Opera Scriptorum Syriacorum. Admonitio in Excerpta ex Operibus s. Epliraemi. 

Prima COlloctio locorum s. Ephraemi (p. 33 — 35) descripta est 
ex cod. Vat. Syr. 103, de quo supra diximus. 

Fragmentum primum explicat verba Domini apud Matli. 
11, 11. Quo in opere s. Epliraemi haec habeantur, dictum non est. 

Fragmentum secundum explicat locum apud Math. 23, 34 
et sumptum est ex sermone ejus de nativitate Domini. Sic inscripti 
sunt sermon es tredecim s. Ephraemi in tomo IL Operum ejus Syr. 
p. 396. Sed quum isti sermones metrici sint, fragmentum autem 
nostrum soluta oratione scriptum sit, mirum non est, haec verba in 
illis non inveniri. Fragmentum ergo hoc ex alio tractatu s. Ephraemi, 
de eadem re habito, desumptum est. Simili ratione, sed aliis imagi- 
nibus utens s. Pater hunc locum explicat in opere suo, cui titulus: 
„Expositio Evangelii Concordantis * (edita Venetiis 1876) p. 213. 

Fragmentum tertium continet explicationem s. Ephraemi 
de annis prophetiae Isaiae et Osee, et sumptum est ex sermonibus ejus 
contra Scrutatores, qui habentur in tomo III. Op. Syr. ejus p. 1 — 208. 

Fragmentum quartum explicationem ejusdem s. Patris 
in Proverbia 30, 15 — 19 continet. Ex quo opere s. Ephraemi haec 
verba exscripta sint, non indicatur. 

Seen n da co Hectic locorum s. Ephraemi (p. 36 — 51) desumpta 
est e cod. Syr. Vat. 138, qui anno Graecorum 892 (p. Chr. 581) exa- 
ratus est, ut in fine adnotatum legitur. In hoc codice opus Philoxeni 
„de imp ex Trinitate incarnato et passo* continetur, in quo omnia 
haec Ephraemi citata reperiuntur, In his fragmentis sequentia opera s. Ephraemi citantur: 

1) Sermo, qui incipit : „ Gratia tua accedit ad ora blasphemorum. * 
Haec verba inferius p. 51 lin. 8 ex cod. Vat. Syr. 146 citata sunt 
et ad sermonem s. Ephraemi „de Domino nostro" pertinent. 

2) Sermo de latrone p. 30. 

3) Sermones de rogationibus p. 36 et 40. 

4) Sermo de verbis: Homo factum est Verbum p. 36. 

5) Tomus contra Judaeos et Philosophos p. 39. 

6) Sermones de Ecclesia p. 39 et 47. Cf. Bibl. Or. I. p. 86, 96. 

7) Sermones de Nativitate Domini p. 40. Cf. Bibl. Or. I. p. 80. 

8) Sermo de Nicomedia p. 40. 

9) Sermo de Fide p. 46. Cf. Bibl. Or. I. p. 88. 

10) Sermo de reprehensione p. 46. Cf. Bibl. Or. I. p. 147. 

11) Ex sermonibus de Juliano Saba p. 49. Cf. Bibl. Or. I. p. 154. 

12) Ex Hymno: Sponsa regis p. 49. t 

13) Tomus de martyribus Nisibenis, p. 49. 

Tertia collectio locorum s. Ephraemi (p. 51) sumpta est ex 
cod. Syr. 146 (maronitico). Loci isti s. Ephraemi excerpti sunt: 

1) ex sermone ejus de rogationibus. 

2) ex sermone ejus de Domino nostro. 

3) ex sermone ejus de nativitate Domini. 

4) ex sermone ejus de fide. 

Ex hoc indice sermonum s. Ephraemi hoc loco allegatorum patet, 
plures eorum in operibus hujus s. Patris ab Awemano enumerates 
deesse. Quare haec fragmenta viro literarum syriacarum perito 
novam editionem Operum s. Ephraemi confecturo magnam utilitatem 
allatura esse spero. 

n. 

Admonitio in opera bistorica auctorum Syriacorum. 

A. Sermo Dom. Jacobi Sarugensis de s. Sarbelio. 

Hie sermo descriptus est ex antiquo manuscripto nestoriano, 
quod in monasterio s. Hormisdae asservatur, cujus exemplar Rom am 
delatum Bibliothecae Borgianae insertum est. Plura de hoc codice 
dicta sunt in opusculo „Acta ss. Martyrum Edessenorum, " Oeniponti 
in libraria Wagneriana, p. 2, in quo p. 20 versio quoque latina 
hujus sermonis habetur. 

B. Hi storia urbis Carcae Beth-Seleuciae et martyrum, qui in ea passi sunt. 

Historia haec ex eodem manuscripto nestoriano sumpta est, 
e$ quo sermonem Jacobi Sarugensis de Sarbelio descriptum esse — 15 — 

modo diximus. Urbs Carca teste Assemano in Bibl, Or, III. I. 
p. 173 sita est prope Seleuciam et Ctesiphontem in Assyria, qnae 
hac ex causa Beth Seluc i. e. „in regione Seleuciae" cognominatur, ut 
ab aliis ejusdem nominis distinguatur. 

Hanc narrationem ad cognoscendani historiam turn profanam, 
turn sacram multa conferre persuasum mihi est. in. 

Admouitio in opera poetiea auctorum syriacorum. 

A. Sermo Domini Jacobi Sarugensis de curru, quern vidit Ezechiel. 

Hie sermo exscriptus est ex cod. Vat. Nitr. V., qui circa annum 
millesimum centesimum exaratus est, ut Assemanus in Bibl. Or. I. 
p. 305 fusius exponit. Versio ejus arabica, quae junctim cum illo 
edita est, in cod. Vat. arab. IX. continetur, qui ab eodem Assemano 
in Bibl. Or. I. p. 622 descriptus est. 

Quum hie sermo Deo juvante in opusculo singulari cum ver- 
sione latina mox publicabitur , uberior expositio et adnotationum 
adscriptio hoc loco praetermissa est. 

B. Carmina Chamisii. 

Chamis, films Kardache (fabrorum), Nestorianus (obiit a. 1286), 
de quo plura Assemanus in BibL Or. III., I. p. 566 refert, plurima diversi 
generis confecit carmina, ex quibus duo e codice Chaldaico 9. Musaei 
Borgiani descripta hoc loco primum publicata sunt. Primum agit de 
Eesurrectione Domini, alter urn de Beata Virgine Maria. Adnotationes. Adnotata ad fragmenta operum ss. Jnlii et Dsunasi. 

(A £ et II. p. 1—7.) 

1. In codice hoc adjectivum ribbui habet, sine dubio errore 
calami. 

2. Sequentia verba etiam in fragmento 6. operum s. Julii 
leguntur, nonnullis tamen cum variantibus. 

3. Idem locus Scrip turae (2. Tim. 1, 10) citatur in epistolis 
s. Julii apud Lagardium p. 71 1. 18 et 72, 20. 

4. Psalm. 89, 49. 

5. Sequentia puncta indicant, ea quae consequuntur, ex alio 
tractatu s, Julii excerpta esse, ut in admonitione ad hoc fragmentum 
diximus. 

6. Sequentibus quatuor vocibus lacuna in textu Lagardii p. 75 
1. 3 expletur. Cum hoc loco in sensu convenit, quod a Lagardio p. 75 
1. 29 affertur in epistola s. Julii ad Dionysium. 

7. Quae sequuntur usque ad finem fragmenti, leguntur, praeter 
Lagardium p. 75 1. 6, etiam in fragmento VII. Triplicem ergo hujus 
loci versionem syriacam habemus. 

i 

8. Unam in Christo esse naturam, et in fragmento VII. et apud 
Lagardium p. 67, 21; 72, 17; 75, 13 asseritur. Naturam autem in his 
locis nihil aliud signiiicare, quam quod nos personam dicimus, claris- 
sime fragmentum VII. comprobat. In quaestione de sinceritate horum 
fragmentorum operum s. Julii magni momenti est, notiones naturae 
et personae in eis nondum accurate distinctas esse. 

9. Pro )gi^? Lagardius (72, 25) e conjectura scrip serat 10. Verba sequentia usque ad ]**\ clesunt in textu Lagardii. 

11. Haec vox deest apud Lagardium. 

12. Hie Lagardius iuserta habet verba ,et spiritum conjunctum 
cum Domino nostro." 

13. Verba sequentia usque ad V^ku) desunt apud Lagardium. 

14. v.»aJU r Ja*.o pro w»aJo t l*-D xivSovo? seriptum est 

15. Pro ^homo" Lagardius p. 73, 5 habet 
„e coelo," contra contextum. 

16. Sequentem sententiam Lagardius p. 73 1. 6. multis cum 
variantibus refcrt. 

17. Pro . *1 a apud Lagardium legitur \i'aid. 

18. Leguntur verba liujus fragmenti integra apud Lagardium 
p. 73 1. 17 et 77 1. 8. 

19. Pro ^tii Lagardius legit pag. 73, 18 * et 77, 8 

^a2m^zl^> („glorifica me!" cf. Joann. 17, 1. 5). 

20. Apud Lagardium pag. 73 1. 22 pro : fc^^ \^ „de composite* 

legitur: \l „de tota ejus persona". Textus Lagardii 77, 12 

textui fragmenti nostri consonat. 

21. \xi „nomen tt hoc loco, ut saepissime apud s. Ephraemum, 
personam Filii Dei significat. 

22. Apud Lagardium p. 75 lin. 10 pro ^ r ^J» est occn 
B tetigerunt K (Joann. 20, 17). 

23. Pro ^ocn.Wsr> forsitan .©ffti^mu) legendum, 

24. Haeretici humanam Cliristi naturam a divina separantes 
rev era hominem fecerunt Denm. 

25. Similia leguntur in fragmeuto L operum s. Julii mox post 
initium. 

26. De sequentibus duobus punctis in admonitione ad hoc 
fragmentum diximus. 

27. Verba „et baptizati in ea" in textu Graeco desunt, et a 
Coustantio tantum inter varias lectiones recensentiir. Adnotata ad fragment™ opcrnm s. Jnstini. 

(III. p. 7.) 

1. \2^] refertur ad praec. In Graeco est xocc 5 aXXm 

2. ^.s^ navis, h. 1. generis masculini contra regulam. 

3. Eepetitio vocis ex errore scribae orta videtur, cum 
in textu originali habeatur yepat. 

MonumenU Syriaca lit o 18 Adnotata ad fragmenta operum s. Irenaci. 

(IV. p. 8.) 

1. p deest in textu graeco et latino. 

2. Cf. Joann. 4. 6. Jliji^ in textu originali deest. 

3. In codice est pro ,-io. 

4. In codice est .jioj. 

5. In codice est ©en ©j, et quidem recte. Adnotata ad expositions Cantici Canticorum. 

(V. pag. 9.) 

1. Verba jjioj non ad explicationem pertinent, sed ad 
citatum. 

2. Lege ut in linea 25 hujus paginae. 

3. Textuni' hujus sententiae ex codice nullo addito puncto 
transcripsi. , 

4. Haec vox potest verti vel: s eucurrimus a vel: ^currentes* 
sc. animae. 

5. In Peschito recte hoc loco legitur ^s. 

6. Fro feaui IS\ legendum ^ka*o wj&jJ. 

7. w^t^Ajj bis in hoc loco pro ex errore scriptum est. 

8. \2m V^io deest in Peschito. 

9. 5^1, hoc loco significat „e torculari emittere." 

10. probahiliter pro scriptum est. 

11. Vide notam 6. 

13. Prov. 10, 20. 

14. jZojjiojp derivatum a m significat botrum, modo florentem. 

15. Pro jsnaNi legendum Vo*^. 

16. Valde errat scrip tor, fern, pro masc. hoc loco ponens. 

17. Versio discordans et obscura. 

18. Status constructus, ut saepe fit, praepositionem praecedit. 

19. Sine dubio Dolath ante j<yi,^ falso hie positum est et ad 

mox sequens j<ji^ pertinet. 

20. Dolath imperfecti ante >-±j*dL omissum est, quod apud 
scrip tores syriacos saepe fit. 19 — 

22. Sine dubio falso scrip turn pro w*i£>jij. 

23. Proprie: „ad latus ejus/ quasi umbra. 

24. Supple: nianifestavit, promulgavit. 

25. Kr*5*° proprie fl rete", hoc loco, ut in Ephraenio, Op. Syr, 
III. 76 lin. ult. cancellos significat. 

26. Pro forma consueta ^oiojj.. 

27. Suffixum refertur ad ecclesiam. 

28. 2. Cor. 3, 18. 

29. Id est: de propiuquo. 

30. Gen. 32, 30. 

31. 'ATrdatpe^ovvertit auctor noster ^soij, et verba „vim mal- 
orum * explications textui mserit. 

32. In codice falso est ai-sj. 

33. In codice iterum suff. <n falso ponitur. 
34. ^so^a variat cum mox sequenti 

35. Hie locus in codice difificulter legi potest. Forsitan legendum mm 36. .o«4>o«s eadem vox est ac ^opetov, quo utuntur LXX. 

37. Pro ; legendum videtur r ai.. 

38. Singularis explicatur ex Uhlemanni grammatica § 70, 3. 

39. Ex errore impressum est \£>h± pro et \£>k± 

pro ^dJla.. 

40. Pro ^Oi* mox recte legitur Ua«, et pro {Lia^a recte 

)2u5om| scriptuni est. 

41. Syrus graecum ftaXTruofr ut nomen proprium ponit, sed ex 
suae linguae significatione explicare conatur. 

43. Psalm. 33, 8. 

44. Pro ^oLs legendum videtur %^ vel 5oju>. 

45. Accusativus hoc loco est accusative motum indicans. 

46. Syrus nomen X£J3avov hie pro nomine appellativo (ut lin. 7) * • 
47. In codice falso suffixum m pro en habetur. 

48. Pro ^im i r « in codice etiam legi potest 

50. In codice est fco^Uj* 

51. In codice legi potest *-^2wj£> vel ^s>h^2^s. 

52. Hae voces in codice falso conjunctae sunt. Sequitur alia 
vox, quam, cum nullo modo legere potuissem, omisi. 

53. In codice falso est J.i£L3jaL£>, 

3* 54. LXX falso montem Libanon hoc loco iiitellexerunt, quern 
errorem noster Syrus iuterpres vitavit. 

55. Pro \^ probabilius legendum Vs. 

56. Per praecepta divina i. e. per divinorum praeceptorum 
observationem. 

57. Deest ribbui. 

58. Falaa sententiamm divisio hoc loco habetur. 

59. Legendum videtur jh^^Lj, 

60. In codice falso sufnxum ax pro cti legitur. 

61. Cf. notam 2. 

62. Pro lege 

63. Pro wtta^joj-o lege ^ajja^Ls. Cf. lexicon p. 360. 

64. Pro 7to£iov interpres syrus rcivoatov legisse videtur. 
| 65. Versio Peschito hujus vocis est at*^, 

66. Peschito recte habet 
67. Textus codicis etiam legi potest .jkiJ. 

68. Legendum videtur jm\*.? 

69. Bibbui omissum est. 

70. In codice est s-^iani*; recte ^A ^v>\ 

71. In codice sic legitur. 

72. Legendum videtur ]Lo.±i*x>L , 

73. Sic in codice falso scriptum est pro oiiaLi, 

Falso scriptum in codice pro \L 

75. In codice ita est. 

76. Legendum videtur j^^^s, 

77. Legendum est oar. 

78. in codice mendose scriptum est pro \lo.^j] „ purpura, 

79. Falso pro _ aIaou. 
80. In codice falso habetur <tl1u>> 

81. In codice ribbui omissum est. 

83. In codice mendose y±*.2lL Legendum videtur ^jajli, 

84. In codice falso sufnxum m positum est. • 

85. In codice sufnxum en pro en legitur. 

86. Suffixum in codice hoc loco deest. 

88. Probabiliter legendum rnZa^ia^. 

89. In codice est ci.^, quod lectioni textus praeferendum est. 

90. Eibbui etiam in codice deest. 

91. Videtur esse adiectiv umlexico addendum; ribbui deest in codice. tasse Adnotata ad fragments operuin s. Ephraemi. 

(p. 33—52.) 

1. Vox - in lexico deest, cf. fc^ou) director. Sed for- 

legere praestat. 
Legendum videtur 

\mm hoc loco significat „reviviscens. K 
Probabiliter legendum *^{7i©li-£>i vel eocn 
Haec sententia integra sic esset f jJ\ jioj t jj t uL ) jiDj; ocn 

J >5 ill. If 1. , 

In codice est 2 

3 

4 

5 
6 
7 

8 

9 Pro 
„ scholion. " 

10. In codice iojcu. 

11. Lege 

12. 1. e. regnum Israel et Judae. 

13. Hie aliquid excidisse videtur. 

15. Adde hoc verbum ad lexicon. 

16. Hoc verbum, si lectio codicis probanda est, lexico addendum. 

17. Cf. infra p. 38. lin. 8. 

19. j r *^ „consuetudo, conversation 

20. fsalm. 21, 7. 

21. Hoc loco verbum in codice excidisse videtur. 

22. Videtur significare „susceptor (naturae nostrae)" aut 
„ sustentator, auxiliator. * 

23. Cf. opera syr. s. Ephraemi torn. III. p. 84. F. 
In codice V^zj^. 
Kibbui delendum est. 

Punctum hanc vocem praecedens sine dubio delendum. 
Cf. Isai. 0, 2. 

Hoc citatum cum sequente exstat in Opp. Syr. s. Ephraemi 
torn. II. p. 424. B. 

29. In loco modo citato s. Ephraemi est \$±a,. 
31. Sic in codice legitur. 

33. Similia vide in s. Ephraemo opp. syr. II. p. 430. C; 416. B. 

34. In codice ^.ImU) („tibi accommodatus , aequalis"), quod 
rectum videtur. 

35. Cf, s. Ephraemi opera Syr. II. p. 403 C. 24. 
25. 
26. 
27. 
28. 36. In s. Ephraemo: ^a^Jjj I^V 2 * 

■ 

37. In s. Ephraemo haec vox deest. 

39. Corrigendum videtur ^>aix»2. 

40. Cf. s. Ephraemi opera syr, II. p. 408. F. 

41. Cf. supra lin. 7. 

42. Sic in codice legitur. Forsitan singularis collectivus est. 

43. Ita sine dubio legendum pro fl. 

44. Legendum puto J&tls] ^patrum." 

46. In codice textus hoc loco ex parte deletus est. 

47. Sic legendum puto pro i-oioj. 

49. In codice V j\s/j oj. 

50. Cf. s. Ephraemi opera syr. II. p. 415. C. 

51. In s. Ephraemo: j<n^. 

52. In oodice <rus j^cnJ©. Sed legendum est ou.^ $-fc<n]o. 

53. Cf. s. Ephraemi opera syr. II. p. 415. F. 

54. In s. Ephraemo Val*. 

55. In s. Ephraemo £.*A^o. 

56. Cf. in s. Ephraemo opp. syr. II. p. 424. A. 

57. In s. Ephraemo - 

59. Ellipsis hoc loco adest. Sententia integra esset: Si te 
nutrivit, hoc fecit quia esurire voluisti. 

60. In s. Ephraemo &acti»©. 

61. Cf. s. Ephraemi opera syr. II. p. 424 C. 

62. In s. Ephraemo fla-s. 

63. In apogr. V^l© ; sed certo legendum est < >S^o, quia con- 
jectura in textum recepta sensum perturbat. 

64. Supplendum videtur Vamlk. 

65. Cf. s. Ephraemi opera syr. II. p. 429. E. 

66. Cf. s. Ephraemi opera syr. II. p. 412. E. 

67. In codice jZa^J. 

68. Haec vox in codice valde obscure scripta est; fortasse le- 
gendum est ilia**). 

69. Scrip tio defectiva pro cn^oJVa. 

70. Cf. Bibl. Or. I. p. 98. et 147. 

71. Cf. Bibl. Or. I. p. 150 et 151. 

72. „Equitando nobis insidet" i. e. nos regit. 

73. Cf. Bibl. Or. I. p. 86 et 96. 

74. In codice 75. Initium hujus citati sic habetur: 

■ 

j^j [ e ] M |<n^j : 

Quae sequuntur, legi nequeunt. 

76. Legi posset etiam ^ffi^. 

77. In codiee pro ocn est lacuna. 

78. In carminibus Nisibenis adhuc servatis non exstat hoc 
citatum, sod duo sequentia (cf. S. Ephraemi carraina Nisibena, ed. 
Bickell, p. 55. 114). 

79. Legendum videtur \&^ol, 

80. Sequeiis sententia sic incipit: .... Zom ^*faL] V*^|J^ wiZ wsAiO a^s 

Keliqua deleta sunt. 

81. In codice f| 82. In codice w*a^*«Zj. 

83. Fortasse j^i 

84. Ita legendum pro ^oanJ. 

85. Ex sequentibus haec sola legi possunt: 

86. Initium hujus sermonis supra p. 36. lin. 2. citatum est. 

m. 

87. Legendum est 


88. Ita lego pro 

89. Adde hanc formam ad lexicon. 

90. Sic legendum pro jLo. Aduotata ad orationem Jacob! Sarugensis de s, Sarbdio. 

(p. 52.) ^ ;r r f*> 

1. Ad verbum: »Quo modo te appellem .... nescio", 

2. Ad verbum: „In libro Apostolatus. K 

3. Cf. Joan. 19, 34. 

4. Pluralis genus indicat. 

5. Ad verbum: „Et multiplicavit (et) dixit sermonem fallaciae." 

6. Lege fl^i („ora clausa lignorum lapidumque diserta 
reddidit"). 

7. Hoc loco nomina Sarbelii et Babaeae probabiliter desunt t 8. Ad verbum: „quis sicut tu artificiis suis decipere, inentiri, 
destruere, colligere potuit?" 

t 

9. Pro scriptura. 

10. Falso scriptum pro cn^j? „quia invenit eum B . 

13. \jo t x> cf. p. 82 et 87 in versione latina actorum s. Sarbelii. 

14. Haec etiam leguntur in actis syr. Sarbelii, editis a Curetono 
p. 56. lin. 5. 

15. Falso scriptum puto pro j ^ * ^ 

16. Haec leguntur etiam in actis syr. s. Sarbelii ed. a Curetono 
p. 52. lin. 7. ab infra. 

18. Ad verbum „Et quasi extenderet earn, ut acciperet aliquod 
donum magnum, gavisus est, cum extenderetur." 

19. Ad verbum „Et impleta est anima ejus luce ab eo. a Unum 
<n.4£J in textu delendum est. 

20. Ad verbum: „ut multiplicaretur dolor ejus." 

22. Eadem verba leguntur in actis s. Sarbelii syriacis p. 53. 
lin. 4. ab infra. 

23. Haec vox addenda est ad lexicon. 

24. Ad verbum: -Silendo non siles." 

26. j;cn pro positum puto. 

27. Cf. supra vers. 147. 

28. Ultima pars versus deest. falso pro jol? positum est, 
30. Hie locus mutilus in versione latina ex conjectura redditus est. 
32. Ad verbum: „ Expressit. a 

35. Forsitan legendum ^al. 

36. Cf. Luc. 12, 36. 

37. Lege <nioj. 

38. Objectum sententiae ex contextu supplendum. 

39. flj hoc loco signifieat ^potius.* Verbum praecedens jjj 
significat: „memorare, recordari cum laude." 

40. Eibbui omissum est. Adnotata ad hisloriam urbis Carcae Beth Seine et martyrum ejus. 

(p. 63.) 

1. qui infra p. 64. lin. 12 et 16 v a^jj» recte vocatur, 

est Sargon rex Assyriae, licet nomen patris Sennacherib videatur 
potius innuere Asarhaddon (LXX 'Aoop&xv). 2. Ad verbum: „Kegnum ejus miii ex tribvis partibus terrae 
habitatae erat (i. e. tertia pars terrae) 8 . 

3. Joachimus Menant in opere ^Annales des rois d^Assyrie 8 
primum regem Assyriorum vocat Assurbelnisisu, et ante Sargon triginta 
quinque reges numerat. 

4. Filius Nemrod i. e. successor Nemrod; nam Nemrod idem 
ac Belus habetur etiam ab Eusebio et Moyse Chorenensi et aliis. 

5. jjZj hoc loco regnum sen region <mh si initio at. 

6. Cf. notam 1. 

7. i-sj-o potest esse etiam ipsum nomen urbis Carcae, ita 
ut antiquum nomen ejus fuisset: „Carca Sargon." Nomen hujus 
regis gerebat etiam urbs ninivitica septentrionalis, 

8. De Addaeo et Mari cf. BibL Or. III. part. I. p. 8 et 17. 

9. De Manete et discipulis ejus cf. BibL Or. III. I. p. 28 et 44. 

10. I. e. Satanae. 

11. „Hadianus Caesar" alius esse non potest quam Hadrianus, 
litera resell ex errore omissa. 

12. De hierarchia hujus regionis cf. etiam quae inferius p. 74. 
lin. 8 leguntur. De urbe Schehergard cf. Z^dj<ti*a, BibL Or. I. p. 188. 
De urbe Charbethgalal cf. BibL Or. III. part. 1. p. 475, De urbe Dara 
cf. BibL Or. I. p. 275 et 281. 

13. Dolath ante hanc vocem ex errore omissum est. 

14. Nomen urbis paululum a nomine numerali differt. 

15. _*ioa*? \zi±£> pro simplici \zl±> positum videtur. 

16. Pro £ui ex codice descripsi ^0^.0. 

17. ^LoZj „unimum deponerc 8 cf. Monumenta Syr. torn. 1, 
p. 21. lin. 4. 

18. \2qm^ probabiliter pro iJ^-fl scriptum est. 

20. Cf. supra p. 65. lin. 15 et p. 69, 1. 20, ubi est Lsj* 
et £u^i-*. Adnotata ad carmina Chamisii. 

1. Chris tus loquens inducitur. 

2. Hoc adjectivum, ex verbo ioa«o formatum, ad lexicon ad 
dendum est. 

3. Vocabulum latinum: „ vela. 8 

4. Joann. 20, 3 etc. 

5. Vox uncis inclusa in codice deest, sed a metro flagitatur. (3. In codiue ad znarginem adnotatum legitur : j^uus \t^s 9 
quod vertendum videtur „avis est natatilis" (cf. lex. Cast., p. 148). Sed 

fortasse est arabicum JU>5. 

* 

7. Metrum poscere videtur 

8. Psalm. 71, 17. 

9. Isaias 9, 6. Noli perturbari, lector benevole, si interdum seriem numerorum 
in annotationibus interruptam conspicis et numero in textu posito 
notam respondentem non invenis! Ubi enim certum mihi erat, sen- 
tentiam auctoris non esse sequendam, aliam, si fieri potuit, sententiam 
substitui; si nihil subs tit uendum occurrebat, notam omnino omisi, sed 
numeri ejus ratione habita, quia secus relatio annotationum ad textum, 
jam prelo submission et immutabilem, confusa esset. 

G*. B. A. ^Aifi) jid-Sjj j£ua*»Z 

I. 
1. * t" ( 1 "f-^j ^i***sp; cn-OLD? ^IaLsh aitliq |«s .,^1 ij\ns m^O-Mir. 10 
: otic . iJ^fl? * j*n*so ?JLaaj : j^-ii: < mtaso p si 4 . ^ 1 ^; V^sJ? jpiO o-fcocnj : Kt-^ l<n^: orn y*] t ^4^4 1 Spieilf trium Syriacuni 2 Q ^ * nZ)o : j-n i t \n -±QmA-A j " " ^ 1 ° ■ tvr^ : wAj) 

1*1 
t—: : (jtl^ coot ^▲^jl^> (.^(Ljc . r^-u j»u^o )<n-Ap : n-cjj^L 2. 

jZa^aX *■ r A. .aan] $ : — aI?^ fx^^i? \±^>n ^©©<tl-J ^o<n— fc-^-vt n . ^ i ii n * So i i ^ i ^oonlU^V^ r —£> (J; . <-A^j.\iD io # # * ■* # * 

^) o<tl\; . j— ^*Vi ^2 j- 4 —^ rf^-*- t&Uf « i-Si-^D 

(g 3. n-cJ^s ^.LQcrv: ^aar m ^mo *\n 4 |.xa^; ^^^^^^^ * 1 1 20 
P x^© :sAcn©2ui 1-l^a-AOT-io \^ldo\ : ^0 ^aL\ ( 9 j<JV^ 

I f4U0l^s [/Mvn^vn ^Jj ; ^» ^Ql] _aJ . y»^.i»J.-^ (.1— UTLjD 3 . < 
(1 1 « 
(1 4 Zcl^ ^kOj ,aJrn : ^ ( ' |A. v so > ]3© j al^ \^' T — 

jTI-EO . jsQV \ <TLl Si") CLmJ? Ja-j \^LiO : ]US\i \mLD : _Lu-> m,^<» * ii * 

jat^o : to-Lo j\->Zf: om \om i<ru^ ]3] . J*jo(n^ n n S ■ ? om jom 

it 

. ^ ? om-* _io Jom f 4. . cm * ri ° 1 1 5. 18 \£ i (1 O 
t ..... " m*N.Q** ■ ■ jZoffi^s© ^mJ^ Jj-lJL©? s*=>©Z© . i^fc^O Jff%^2 tUs 

<ttJ.aj wa^«.\Lo fl r ^J . ^X*x r-^-^? • ir^r 3 
. — l^-S jw Jjjflajj jgi Son * no 1 j 6. ■ * B 

t J3 . —1m i-**-*^ 0 .' (Ttlo.i£L=) ^ ^nlN^-^ ?© >crLLio : jZ n S ? * • \o 2 0 
7. 
5 

# • _ _ ,CCxl-^ |jSQ\? <^tj COOT Zocn *■ "* _ _ 10 t?? *-^> ^7VS CU^a? ^».,. * COT j-J COT J ( jaCL 

. fy**^.* sactls „ saot (Z©ot^> (£cj„*}.*.».^j — ■- — ( r _^ijo OTptD ZO-^k tfcl^O » OT j^»-*0 OT.A ? il *- # )ZclLCU(TLf 
u. 
1. 

„^lJL*x |Z©<n^ j r _M : i**o)2 OT-^.0. 1 Sno fI.l_.^D; w*otCls) jrruL^ 

■ 

20 > till t-^ 3 ^ 1 ^ Q -^° : >^^J-h )ot^. ^ ** * ^ V^r^ |^o© • |>**^»o 0 / 2 3 * * • ■ * U^f*} I 1 V ' n nvn joffVJj : 1-2^^ jfflJiOO ^Tioiu) ^— \-S-\ p] 5 

■ * V 

• ** U&*2u^Ai> jZcL*jcu*^o |Zcu*jcl»4^^ jZa*&*^Zo i^o^ ^-^et^ v ©ea^? 10 {Zalttuai jjm ^=iL ^ . jo^nJ P© JaaJ P? olql\m© 1 JZoa4^ ^*r«io : ?<^2 • U*^> i (T1 ^ ^2 r- : £>\ ZaAa*a^ jl. U^r^ cn.^ torn M ^ M^i • \^oLo il±+ t * 

** * ■ 2 6 ** ** 

a^o : i^a^ jMiot-s XLk^: : ^4* \q a- Pas? orn rn ^NQ\ Z I^oaoo s ^*r^ ^ \n£a^o : ^**o f?oJ V^xaL Lorn t Vo 9 » 

- f£U|~2 <tl^jjj |;a*a.^ a^orio ; IcnJpks a^om } + *sp ^a-A^j Lom 

■ ■ #• 

o : XjlJ'^i \1+ao : j-^Jo vj-^^Jj • ? * >) 

p~i : ^lsal^A^o i^A.J^w jornj : jffi^j i d ,j* ©rn r .o Q-4on 

10 ] 1 *>o -idujo j m i S .-v am**? cm \'^>^o . orn ^^oJ | a i, p _ * 1 i J (TLi) ^ al^Q , A (rLj ^A^Cf ( t *o J- JL * 

* * ii 

. ^2 ^© H a_A, ivijZ ]ZaZitL*.cn V* <tlX ■ »^n|« 

. ^ftVZ j ^ \ » w lS-q ii*^ 2uj© ^atnoLi) ^ ^Jj 

■ • ^ • * • — 8 — 

j a if ocn K-^ofc— c ' — * m -~° ■ fWf t-a-i-fco© ocn 

* ** 

. ^s, j^s A^^JlLs ^iN^O i-4«i4^0 om 

. \lj>a* wtfioiuj j*3Av ]2uO*£l ^4.^(71^ VailO fefll^ JiO^ ( ,_i£> IV. 

1. 

Jocnr ocn : v o<n-^ ^.l^o U^7^ Vi^octiVj \ aJrri • V=>r^-^ 0^4^ . JXocn y*p2u£> V'r*'? 0 - V P ^ n a. iOjU) J wSoZo . iOyLD CnJLD w=UB.J! jpffl flj joOT 10 
|Z^u^ jocn ^ (*P crirr 3 ^ . jom so & U^o Zaio^ 2. 

. i:CLa^ ? ^(TioM ,-£p om;o ^=>ol <-£>h I - "- -* * ^ Q«*ocn;o 20 ( ^^jtLiOyii : ^m©2u|j T-Ar^iD \m,q.±m j3c |l^^i^D |3© pj*.a^AiO amSP ©jo . ^ * ^NSP 00(71 j^u^JfJ P( ^.JtAA^O CCT1 |.**? t ^A4mVi 
^ *"> JiUD ©<TI . V*~-^G»*-^ wa^LZJ <-U> O/TlfO $£u> V^ a "^ M ? 0(71 3. ■ • 

ti 

^^);o . }iSQ *\ s_a_^Ltt|jo . ]huU> Us — x> *-*\*lho . jnur ^> jin *«.o 
^1^.U3a^o pom ^moiwj pen?© . ■ i^SsS? |_r.> ,\.s>oo . ]~~ oj ,-^0 Vo j^s V^i cm . jm^aJ >■ n r m r \ ioy-c; om . jm_S-j (ILio 

1 |aJ| m \n om -o^i£> V. 

|}ma-Jo ] n °i wfi©2, ** • • . VsL&j <tv^*j . ^*m.ll- yi.^Sao; ^ " 4 ^ — u> 

: ^ojiuj >3Q-s \i kuaiiil* . jtatia^ w^a^jo jmo <ru^ >-£>;!: 

a) in margine: Z^j m jA y'n a I ^-itZ b) praecedit in margine: j^oj io^oo^ 

* 

2 Monuments Syrinca ft. 10 T* 5 
4. *• *■ * ■ ■ • taaio? ,aJm PV* 0 ! r 4 -^ ^^»o *:■ y.vi±> jZoZ-j r*.— Jjcn.^ <tl^> : jZ©<n^j ^»©j <?v*2uj )Xs(7i : v ( as ft sja m ">Zj ^a»a>5a£)); 

■ il i # io t ao oj : j^oZa-so 14^0.0 tt- ^ fio . ^^ol] a) . lu^.M-V 3 «?uaAio j.\^a^j*^ jjia** - 11 mt ** ■ * 
/jiojo : Lsj^Z) ^JooLs? ^itl^s j]|V : jluiliNs <n.^} M ; 

]J-ocfi : j^ii** pZw: v-4<n©?Z ( hut*) i.-Jj? ].l£u]© ^d^o s^-dZo,.** •:• V»r»o ©tn w=4? . j^oj r .£> aiZ^ en s o 4 so ,**©? U-^J? 

• ] m 1 .©siA*} r- 4 -^ wA.Xc •:• s_t*£ oa,LdZ} », >lr> 

* ** *■ ■* , 

r - ^ ^jo : cuj^Zl |o^^ ^ ^ % aJm . jZ} ^©erC* a,*i£>ji \jL>o1.j}1 ^.a; v ajrn . }<nZ^. flf : jZ?a^J ma-^a,jt> TiZo^J ^ w4Jo>^^ ^oJcn . . 4^1 v 
,a-J(n : Jjulo \jL .©(3V.M? ^octZx.; ^ Z^UJ ^4J© t i\© : j-a^j© : ^Jj VLi : tia-Jj ^ 1, 6. a) . qvlg^.n' » aJ^i caJ©©M^ 

2* 12 . Jjl: jtuaxL^s ( 1 1 M wXicls : V*J~=> ^r*^ <^?Z ?? 1 , 7. * * • ♦ * » en? ^ : i?5 i^r-* ?2 ( r 3 ^ : <71 - kaJ V 1 ' ^ 
fl . fern ^ ? ^ . j^J <n»JLiQ N? <-a^cti . fc}J cn-taj? 
j . (ZalJ* ^©<*-*M . ^©ai^*? \X&iOk&i 

P ■ 

•:• ji, ^ n 1 (:cn jiuj-£> .\zuaJZ( (jn-^a^ 2uo r .s j n, V'ln ; ]u>^ >V*>\*>: ] ' ^1 ^ * *^N ^2^.1 V^?? jZaioj 1, 10. 11. ( \£l*?\2 <jvU^ fr A -*»- taa^: : ]p*x>]i 
v ZaaJ >-4?Z, * ^ w*;; . ■ — » J n j m (; Xl^ |m. 1, 

* • * 
(14 •* 
*i ■ • mm UJ'^ r^>: i?tn V^aJ fS^© * V»©-*? r--^ ^ wija*JUU 

•« /" i ^ i *' * * ** ***** * wfl ^mUila, ^ ~ r> i^n . | t ^ f V*©9? CUOm^; ^ull^CLOO U-*-^* CTVl^ fofln© 

tuisi? ^JiD j*.^ \m v ( >-*iuVs ^) W42t »£j * ^ i • (err; 1, 15. \H l+2i wsoi. $ : j*^*; iuci ]^La> Xu,^ ^LD ? Va w*^f • ]10^>10.a\ LmJ]9 \jJ?Tl < £>) ^O-^y-SO : (b v. ■ "V. 9 ^ ff>j s < — 2f? 

<n i *-s*t3 «— »,»i(7i « i.(TL-ui-.A.| jhVf) j(n~u io-±: jiu^? 1 * '-U; v ]i'm*^? (Tl^lJ-S U-*©^4, V ( )XtO'^Ay ^^A^LD'f^U); (Cj-D*^ (t) 9 ^.US Lm'fXf 1, 16. * * * 

•:• |octisq\ wcooj^N.n ^Uo tr*^—? oj • 5jj <tw\ Zo<n; o) . rn< n\o 4 - a) ji-sajjj Pa^o •:• jZ9,ia m^? pa*^ t^] ^--jaJtri jj^a-sj Pc--*, 

. ij^a^ vpi Xlso)o ^ i 4 ^9 oai^ 

b) . ^jU.as qJji sji» f j 14 * i-JLo Alls : lm*A=> f >©].- 2, 3. 
Vim? XWn-S jj©|^» : pJi ^1? V 2 ^? j-*-^. ?J}-»j <?iZ^4© l_l^>?i •:• w»iui^ (1- cn>Vso . 2ls£u© ^r^i ci^^sj. 
— U> cn.\ |j»iJiiD© : ^.-A-aJj V 00 ^^ cnuiw > Qt nns n 1 V**Aia U^a^ 

* 

lis) . ^ <ntaa*»i ❖ ir^- Juxu^ ^*Jal»^ 2, 4. 
?1 Vaa- ^ m n £ U-Luf: : i-;^^ »-.m.T&ZZ 
* * 

j<TL^u? ! Zan i^m )Z}-^ 
■ » ( 19 
18 
OCTI 1^ [ZuliCL^ . ^iicu<TLia^ . j<ruJ^ \+t+<*+ ^? 

>oi \i»Z© ( 20 - V*r^ i 0 -^ V^sj wacti jlalifutn jz ffl \ . \ o . . v Vi© \L 2, 6. ■ a ,^«sZ : ( 2 1 cnZa-I^ 
•:• Virni Via© + * (afLa-? i^-ccLs© )Zn S * ** -> Xa^^o) kis — a^uldo] 2, 7 jLtal^ V*r° Uoil+iDi Utn? Zo^. : h-L-i^Zj pen iu>c^>? frcn • * (TUS ] *\?Asr> \tsDOf^ ^QaJp s OlJ^ ■ « — # 

mi s«*en j*^ 3 : jZoioj-s 01 . oi-so^^sj jZ}.- al^o ciZ^o 2, 8. A^X ;j ^fls*X^J©Vs»2 : l*mSf>; }2u<n^ mZaJj-s^ * jZj JJoi foi W4± 

' 22 ■ ■ ■ • 
+ 

+ » ■ • ■ ■ . jz^ v (12 6 
( 
* * 


^1 o j-3 )a^L.jc 2, 11. # — ■ 
•:• ));Z Zalo r ^ : Vj-t-c 

u*iaic i-^j 01 i-a-s>oi 2, 12. 
4 I | # b) * jtw^oL^j V ^jsnS 'j.AiiL4.- _ join ja^ . )»a^ <«aoi ill- 

. li^fl ^ ] m *■ n r -oc . iiUAnI_ i^.j-j )ooi 5ca-' — < 18 — *'• crvuiA^ j£uJ]o j ^ n .offijtuij ^JL*.a>j aiA^isO a\ n o; — *^<?i.\ jVjiOLB) jlsa^c ouia££ 2ls0u» >a^ (ZZ 2, 13. t^st ? • ai jZ^s^ wijilk wZ , > son n 2, 14, 

s«»Z . (at^w»2 in?- 81 - 3 1^°^? U^*«s 2, 15. 

-j©i: 

* V»V» ^,o^*iO >cum^ *+^.o? ^M^ 0 • * i° wfcJa ** 2, 15. 

>^ : <rv*-2sJ 01^, Oj>n >isn\ lorn |-»2iA© : mZa^ \2h*> \.a-D v 0 ^ 0 • « *•* ** 
jZa^ . ^o^M w S^Z * U>r^J ft^Z ^ ?o— ! i*kJZ^ ea-s v j.1,i ri * ^ ^i; om wij?© W 2, 16. « f 30 ^^) Vfljal ^Isj )<5i^? £u>-; : ^d|? wAfri ©rn© r^j) *■ ** jl isn * }Za^.»-* r J^> |.m \\ jj-. ^a-»v . joen w^cni^o ^>Sgvs; 

j-fc^ jVoJJ . ^ a ^ *.1lq f-l^lui^: <c<tlX^? )Zoj-*^j» \-» jZa^ll^s© . "..?q.lo oat : ^enoL»f p«n . ^offii.'jj V^H^® j^S*- <oJcn 

f Q 0 * • Jia&^ioo : f j^LLj f£u>o.a> j^Syi>o T _U) ^a^joi (jen ,_lo 3, 0. fcuoVcn? j-*-^ jL* . ^*»3$£&>o jZa*^ ^oj.lh jft 4 >■") ,_LD V4n> ,©cnJ^ • it 

|Z.ja..2..c.li — *; jraLo : v-HuiJZj <7L^-fSo;; jj^OA-j ^ 1 nr. V ^.sn m jfj^o ^ ^SjJ ^ 1 Sen — u>i \^- t S.~2 f<rLL j fi-&-^ — »: j.\jo n S v >a^ jL*io; 
ffii^ jo<rU Jiui>D; 

34 ^xup ^XfiiX^ *L** ( ^a^oal*A-: tru»^ j*^ fen 3, 7. 
j sn S t-; V^—^ jtiiAsnS .^sn«S a> . . * ij VsluLo L»JX*o? _*^cn i-t-iiJo V^t-r-^ * f *1 * ^1 f"^' rr 1 ^ (<n-fl>ji,) • ^>Sg1 •— ID f«— ^ |-° * ' I^^O CTL^J V 3 -^ i-^— TU»^i • t >LkLO V 4 '-^'! 1. *Sn |.^J^J ir^ 1 -^ ^4SQn ^LD; wCjJ (3 C ■ * 3 Monumetita Byrinca II, 18 • I * t *• •:• ^™Dj^o ^a-^A- fcaNsfl a v 0 "*^ ^-*- CQ " s 3, 11. 
\^ ^m^Q-DJ <7T— fc-JZ •:• v-tZ.j*^A- }(TI wjl2Uj-D «jZj-*^4, (CTl 4, 1. ) ^'^'1 <p01*&*ft) $4*^ \Xt±> •:• paj Xl^ 

^ia^3 jZaJ jr> t Lo Hr^J ouoa^— £> V^^J ^-a^I© . a*jf>Zj 
❖ V*>**^>J hoi 

• *• •:• jZ^j ^ajj \Ld, . ^x^a,iD 
^ZjA^j . « » a ^vn ^enZ^ ^j^a? ^oci S o : v ofluL| r-*-\ V n. i -> ' : _ - * <*^-> ]&JUjL£ V*3e]Z t— *— : .offi son ^ n cnZn.iisn ■ • mm :-\*\* wua^LaLoo »_*-sZo^ut ( 40 jiuja^£cr fj^a*. 4, 3. :. v >,^\lo \*i*oi j*am^2 t v o<n^M jZ^j aiioaso ^cnZa£i» Za^a * * * o w 
40} w^Zj 
jr A A m . cil*l.aio <nZa.=>M© : i©<n ^»cno2uj fc-^o j<ruaALD w=4 Hr^° 
pi 


5 : ,_A»>ZfcaO nS ,m .oj] ^. i S en; j**. V*.;- 

\—-: Zn°i*,ii^; : f c i\so ti^l-- <QJ? j^-i n„li | i 1 J * ^ ■ 4 V • ■ 

(tCL^ZaOav i-fc-f? cctl\ enZoio \)-^J? s JZaLu ZoZ^ jZ) enl^©, 

vr> ^ZoLa^o oai cnZaialk : gi;a s» \ ^-aZoA, a SO? ^ sn 1^— d; • fcci 

<.^Jan^ ^ waZ )^ ( 46 i^o.^ w^Z 4, 8. 
7 • «^ n7 

•:• _J??Qa |j> pen? •* ** \po —a? . oioji-o jZa^ a- * , »* THlso U^^*-! v ooi2a^j 

v \Kb^£> jci^ 2a^> oiZn °vi n J 

n' 1 ^ w»^j© . jjia** w^^Z. ^i i 0 ) *' 4, 10. ; l^^s oj ^slUsa^l 01 •:• j£UQ-a^ y-A ^sIasb^L uu> 4, 12. 21 
. jifijZf 'Xj^JZ' \l\ —LDJ _*1k7I-S iO^J; *-*2 (TLi4^j £l HI i m n V* 

■ 

•:• .nvfiln no \jJ-q intvi-^ji ^la^ia** >oj.iii\ wiojjJ . ,iiiij2,j Vji»D ja.^ ^ ' i'^ l t • ♦> ( i^JCLU.^2 ^Offl^S 

a ji t!n m ^ ( 55 V> wtn.Nso jjaio 4, 14. 


* * • ■ <n-s> ^ilsn ktlic? ^iN^} ^oox^^o »: )r**^) • <~*(Tio£uj • * '-JIBE n^/Jt >4oln _ ' * ^fimmKm 22 

w»iO.^_\ Z2UJ wi.li w^iVl^-li ZLiU 

** ft ' /" ^ fi "* m ** ** j Aij.p ^AiA^A^ : Ho (r^* v ooio oLt-lo ti-j^M a^o^s) * 

jANn ' >\±Q . en so * so en^*£>. ^i, n^o cu ^Ista ,tgta0; ^>-*^-*i ^ccnZxal^o ■ 

jjxio J-aio; w^.^j ( ;> ' _ j^cn; oi v^i w^o Vaio? pj 5. 2, •:• >l*» P-^2 U-»^> r-*-° : . *\cn Zai* pj 

* ■ p^j wAcnoM p>Z •:• pw. 
j-^ * ? * J a -x^ 5 \ oCfV *t^? 1 iLjal» P?— 
■ * 

v f^Ol?) jZo|, ^ ; — p) 23 ^LP {Tl^i • ft . jjaio ^ap >-*».»le ■:• — 'M: W 5. 5. i 
! a. 
*■ r>8 ; - •:• v^?^ Luke xl^ • # v ■ ,L0 
2lavJ© * <n\i oerL^ }.-4._iJ V^ 1 tVJL- 1 5, 7. E • *» 
* 'ft 

ca_^j jVa^J . j A.°a3 (TVilij jLU^Lo . cn^o^^s (Ttl^o ^ V <■> a. 01^;^ . maal,; s_jovco -no^U); ^(TL— ? GO * • _ M 
— 1** w£>) %a<TVS^|J; ^i^f • wt7ia\i; jA^^ )Z) >^aio i fftl*-ar> alio 
24 * V^V 3 ?J° P- 2 ^ ?! ]?^ ccn cn r ^ *-401©2l») (Z^i lui<fea^2 j— 4-»> * fs-o |^cnj? en 4. »? 5, 11. ■I r * ■ . • ■ 


v oocn ^iSO; f ©Off! ^ 

■ # 

> pa j ^) j£o 4 >■"*> ]io jZn so i snft-s ^Ls^lo •:• ^aaus; ?r— * ^va vn ; ^poVcn; (b ] m S * «*> wain 
* UaiLo Vfc^cn lioas * i>oio ^-s^J? . ?X4^a^ tnZ.aa.op 5, 13. • i •* •:■ V*XlH V*- \l? fZaJ 

„:« ,o ,1 m; ^*N*? |£lc?] 

* /" fl it #> 

Jo |1-0CT1 UaSjbJ \2>\^ ^ I pft^ (TUBj^l 5, 14. 
2 (b . ^ cn^j 25 • * 
soi?? j'jLoo** — kl-oiiD; Ia+mq j;n,.SQ S ^crian^ 5, 15. f?aia^ ,o<7Ufc^uf ^ . jZ t i, <n-k2uj j<n.ll ; cnL*s ^ ZaiOy-c ^oi^s finals ^*»ld^lp jn<^4 jj^o^; x * ^ ^ 171 
: ty'jj }u>©^=> \ \ n LB : ]l\*£> >-^5© j^Oi© ^*^a> jUj w*ovs 
022 • U*£> ^} i^fl 5, 17. :-V»jio? gi ^O A- JL^&J ^»oi*^ wsjj ^} ^AaJ ( G 7 ^ ,OjZ^J©}-SJ j])? jZlJ^ .^jOLD ^K«a-<.|\ ericas?? V k * iQ »^' ^> w-»k*.ZZ|? 

^?aio ^jjU a. sT i • * ■ ■ ■ 

on \l*±>: f-i^j iZ^i--»i02 -i'p<i4 % r i ( (,!, ^a1^jo L-a-^v-J? . — M • , >j.Ljl5w( wt-i^^j: . i^-s. ^) v^Zi^u^o ^Zj t °i * (J, 3, 

■t r -3 . jZQiOji |o01? wA^^.aj ^^i^; <TLl.t^>. sx^f 01 
4 lMoiiumcnta Syriaca II- 26 jj^j ( • »■ f «p , ■»'»*■ n-aZo^-ajZ; fLoan^j ^iNcu ja*»Z flj en . &jj ^£L2.A, jiu^f-D «_-^CTl ft*S fl| ^ >^r° *-^>2 I 7 IV 

ta^j : jZ©>L»u>2 ,*£ Va^ fe©f : ZJ( JZo^jZloo J-iaD » * 
ft 

cn j-k^ ]LDoi} . ^ajU {4^62 il^icu „_io ^s) : , }~U^( s \k 

i-^ii T Aoi _£©Z (tao^ * jZoJiu*) h-^i ^ * h*li2^a ^ ^ja^o y \Ln 1 <spZ; ©cr» ^aIsoZ? ocn 
j.«o?: }l^,aaL0 join© : wk^Zi jZa n L S so ? i^**^ itao>??o 1,-^? V^ij • • *• / 7 3 " 
hen Za^. _AJai' ^sjj : ouM (Z( V=©4 cruA _s<n*o ■ * i n*V> 
V 
j r. a r LP; );ai ^ 6, 9. 

■ 

v ( (tVwVoi ^ft| U-*.*»: : | ^a] il-^CTI . UMiDO ^fcijj j*S,l^J >-S<TLft© jffU^J V-^-S^ 
i-sj m wJ^i (a 
27 

V^otn \2ei\ Wte W? l^H^ 6 ' 10 ' 

■A, . + • l^rv^U? ^.in^a^ :)^n^£>fe ( 76 j2u^VV=> W^"** ^1^}? 
• *• - * * l^iO^ v ^loo] ^ r ^j V^'i* ^-staa^ l)Q^ 7, 2. £,o±!^o t >;<nl> fH 11 ^ ^Ajj^L^ \l ^£uj» 5a»J? ly&]L] }Jiw? cnZalij ■ ■ ^ 4 i 28 v 1*i^om li^-f© ^.smAic ft ( w*m JiuJ^VjS ^j^oJ? •:■ pa„mlk P-c>^ utj^ai) jjmo 7, 7. • * 

cti^ ]\£> v wi^ajaau ?a»«io flLCjnS > P rr j Zjioj 7, 8. Xi^ ^sq.a- . jlai-ci 1^W2 P a ^» <oa*tu] ^mofe coil . j , sn s ^ 

* r 7 9 

^vfl^CUD fcj^D waCTI pL-^i • (^--^ h-±"f^> I ,_*J<7UL>© ^ i \ NO ; 

v jmZk ji^io :• \io\* j*] w*-aji^J wi^j 7, 9. ^-aJj? y-^oj© }l^a{ ,«»©j |^nJ xia^Z) mJ-iD? M-Jj^j l-»l4*©j ? r ^oj v (amLfcis w*^© w ? r l \*h ■ Hr^° <->L<^& ^l^o? 7, 9. 10. • • » - 29 oV jo^oJo . (b n Za.aJ . 11 n m jcnZ^ |iOs*ia^ — mA^D : |2uj2l=q4 j^ASJ V 1 ^-*! V^'O 1 I* 
ILa*. . V»(n3s j,ia^©M> Zkioj ^^cn |iu-aJ? ir-\^ 

v ( 82 ^y^ tri-s? jft * ^'iNo jZ t ^ : 1-LD^So jj^-a 
1 j^qjl^u^oi | 
. l_i_xl-:' U^.rJ* )L^aJ <-^o? jjcn : ]L<n sn a so jZ,^> ]~z'kti ffWLsj fl,inN ^^)o j-cjj . s^Uoji&AJ flo ^.c^jc }i)aia ^^-^1 
" * it 

ETlJUhadfcj . ]L^> V^'OT l^aio ]L^2i j£ui*-DZ V. 

( 84 cnh^i© . X^r^ jotrij w*jii> w£*w£fe oCn : jffC^ )LZ^- 
Lt^] jZal ^iN^o? jjoitt^o piksn ,* njo : ciJajUn.ii ^a**c jZalia.»<n 
*• 
— U ZjlfcjZf •:• Y'fO.^LD t JJ Vf^fLu ^£> \£L^££>1 }?<71 8, 5. •:• j^jtyiZ^s j^io.*»ij ^r 3 !• ]~tJL* ]LJ-a, Za\ ^ en— t.-kj : )A * ^No \ ^ s L p^o VQ O ,, m . N o jZ}.^-, Tu^icn? y.n °>soo . jZa^-^ 1^^-: (<ru*^oZ TiJa^jj < nn*iV>o ' m N nv> 30 ■ . 
JiojcnJ© jtaa*^ a^ r iO^ , mi^so R*»-_a> 8, 7. ■ » *■ *» • * 

: ^sli*.a-A. 4*^° )i.au); jj._c ,_.*> •:• <tl!^ ■ p 
* * ** ■ r\ 

** f 8 7 

<tl^ j ^ i ^Vvn * \sr>? ^1 ( ©cn : ©j w*Ic^? ■* 

* 


j'i^s <n-D ,aiz on j.sa\s^; jZU^aJ? \^>r^ * a -^ r^Z ^ J ^*? oil^c ^ w^l utjioVla© ^<ru • jVaJtl^ J^j-^ 8, 11, 12. » *■ 


■ 31 • * « jL^J? ii-o>-j : j^-.^— wsiu? X) \ om; : Zocn jjioj 
• * ■ * 

v .cTus ^Zvnf© ,o<rus rr 1 -!: • r&h 0(71 <7U "-s^uj -■ • •* )].44ia^.O Z^O^ U*vQ-4^, Za^D^J . (TLLUlj jA-il^ ].*ioV \io i-ia-X-L; ^*^*;n : <— A^|f»2 >^Ls • f ^-o >^ s.a!a1,sqa)? . Lorn (i-U?) jj-^-£i-£>i * ■ > ? ILiai^ . ZauU ft ( 89 ctl^ jotn M: i\» ^ }1a4V Za^, jLlsu^Z L*ZL**li \L»>2\\> i^^oj „-*Z^| i-MJi v oZ(n-aJ jZ r i. cru^.-ij: f:.A> r ^ |h V . i^-L_l wArno^u); ja^A p^.^l. 

* • 

P^mo|o )i-a^)o (TiZ,- <7iZ^a ioaa — U> j.-*^ cn^j prn . jiJ^a^fftio 11 •« •* - • . ( 91 V^o>ot? (b ■ 32 VI. Exod. 16, 1. ] ^ a a ,o<TUj2uj ^ASQ^ : oAiiO ^a^Q-O s^iaQjZZjj OCT! _»j * r\ m r t alifl^cnj j^aui^j jZojjjio cru^ali cn f ittl^ ^li** : —Jjjaj^s t ^ ^Q s .jfcy -fmUZ? Iff— => 

Math. 26, 6—14. jjen^o . j&Jj^D M^r-o V *T ^ AZ^Z ^lo j * „^ x_^idi] 

* + 4 
4 
3© • * v V-s^:© ZZj V=r^ 
_ ii fl . Zom (tL*Aa) >1£^! j. ^a J );rn . j£uJj ^c?i V*J r 4 "^ ^■* JL ] i i t no Zocti I. 1. Ex Cod. 103. a. Ad Math. 11, 11. (1 ** ^ " b. Ad Math. 23, 34, •:- ( t l^j. 2u-=> ir^ 5 ^ .so xuj^j wijLo ^j t .c: 

* ■ ■ 

* 

■ 

* *« * ***•/* j| ^ ■ ■ ■ Hi • i # 

K-' 5 Monumcnta Syriuca II. 34 
lit); (tC^U s-Ai4> LkpJ-^ : ( \±\ ?3 }i£) ? j OCT1 ^AiO© : \a^Ld i-^-y : ^.=>ZA.LO ii^LD; jZj-i^ : Ya*. i<1m\jd j,.\Q.^,; ©m V-»cn 4* • ©©(71 ^A^Lk-^M <TL^a\ 
Ex eodem Codice. Glossa in Isaiam 6 ). 

'um Ii- ; }*nJ ( j© . jZj^ ^a^»*|Jj : ( ^>t^ ^oi© <tl£l» , » ^ > . 

v©^ Ui^> ©oil, ( 8 — ^ 2 :^i^p Joa, 
^cri^ m ]L>Sa)© ^A.ocn© : jlojo jiUio© j.A-.-4,j wAADZj fo, (10^ ** *■ 35 Ex eodem Codice. Glossa in Proverbia Salomonis 30, 15, 19. j&is 1^1 \£>o.h^ . U-sct ,n, son, S *. ^ pLcLs • t ^s£>] wioZ Kn —■»? V^ a ^ • V°?>^ %£aj| cuocn l^a^L . j;. 
P * • 
jGV^jj —jCali ^.LOjiOO 
V •1 it- is 
mm mm * * 

^ * £Z^Zo l.1^Z 
14 jLa^cn© jZaJj-a^o —a? aJcrr ^a,^\l. ^cu? ^>cj© •:• <n,1 * n v^Jj s.** r j a 

en P? s^ajo • <TL^L*j; (. 
• 4 * ♦ 
5 4 36 2. Ex Cod. Yat. Syr. 138. 

Pag. 123 a. t. —125. ■ - 
|T^ n.i jcnj pen M j . |cen .acnoiuj? pm ' cl_1_u 

. 0(TI 
v (tuld alnj pJu>|; —A^cn 

j-j^il-C . j^-nl- ,_»ClZi»JJ r ^Z( m t *\s. "\Ai.(71 XLj f X> ^2aD ctlX ^LmOj nn^^ . jZaxJf _ld ^jv!^ t <j\-z> * mm wjo^i; iZa^Z* (Tij^^» ^-*o<Ti2 jZo-s^ , * ^iNO^ i 

fern? lOj^oo • cri|j^ |ocn? iOjiD ^ij atn . ^-l-*jZAioj <tuUoo-JL«q~o 
-*2 M^a,; jZaioojZ^ oiZ^aJ; . ^*£uiZZ] fcooj 

4 ■ Cod. 138 pag. 124, V, *-Luh . ^-ZZ) }&q.s l-*Z^ o<nZ* <nZ^ ( 18 |octi \\L ]Lkl\z> U^i 

IhrryL \LIS\ . fl-AMl^O wQlij s™Q~aJ© , f<TL^^ ] T lf 7 S? j j-A, . c jU>;Zj ,~ ,©cv»VZ , \aJ fmZ^j enu r ** \l: lio? 38 
■ 

( 21 . . . . jZn n i oxL ens^s ^ J • ( t*&-3 r~>'4 . <nZi. ^ojLi t af crU ^J.« . ^ Uo?Zj© ?<"^ M ,~-^Zj (Za— ^ t Za4^ ZM» • ?Z.ojo^l <jx^3^ t Zo-sj fcXo>fc . ^ojaJ? ]^£> alio 

»!• jZc r i-2 ^,Z©ji£> Zj^lac . jZa^»j, (TiZ^a^A 

w ■ W 
t Zoj-.^ U\o . }Za^.^ ZZjj t Z a^a ,T> <tlz j^Jj 
. (ja^, j H fl t Zo.^«2 ZZj© . U» ft t^VH LasJo * ^ „Ai\ _iJa^Z . ^J) ftjOCTlJ wjjLO ^ w*0£TI * • 
en 
v ■ * ^ )j^2 s^^D ffvLiO Q-^LDO . V^ClZ^ V^OL : • 
■*2 . ^£>Jc>o ft ( ZoZik <nZ^a-3 |oot lufcl V— s ^-J^o 

v ]l .vn , \^ ^ftj&lO 'ft ^0©> r -jo . i^OLD «T|? <TLlLD s ^oZ ^fl \ 39 
■*2 Jj-oas cvsaiȣ! jocrt . aiioaln^ cm j *\s x ^ \j&m2. }ocn^ |ifcSd^< 

m 


. V wu— ❖ 
.ajj jj-s jZ r *i j2ur=> . jZoLio H& i^P <n^ jocn A_»*-J ii Ex eodem Codice pag. 126 a. t. 

- ■ w»^c} ©rn . ]\ih I-**- 3 )V-\ ir*-^ 0 ! l 0 ^ 1 r 4 -* . ox— > ocn . ( 1*^2 ]±>'i$& 01^2 w£©Z 

ft 

jooi j ji£>j * ^-s 1^' ^ • gi N 0 woLa© . jifl^j <tl\ \i»© . rnn.,,,^ -> 
*2 if * » 

. s-£UaJ ||-»^ %^ . ji^ o£U£ <ji£>(? (TUjb^J £ui-2CTl fj&^4 

ft sis vps , i2^«ssp^i^^ 9w . 

ZiaiZ© l^i^ w*ti V*' 0 ^! cv^s; . V^a j?oZ ( 31 ^.sj|j |Zcu4, 

v jZo^5 

(34 f 3 5 \ 1 . ( 6 enZaAlj; enZa- n , * jt n ,-AA^Zj© . otl^ 

p|o ^ in o . wA©aX^j«s i> t^o w»oi©y*l^ . wA*i*>Z) ( iocAiaio Ex eodem Codice 138 pag. 129. 

. XLt^i <^i^o; 

* Inas fro j j^o ft© W ft© ?2© ■ 1*^1 P? J^oL© ^ ^l] 

n ^„ on iiioo? . \poo: *^ol] (Jxaldo }^ r^t£) 

( 40 . oii-i 
. ocn U^'?? l^Jr^i <Tli£)a - 4 

^.I^JZ "H^oio? . woo] ]|V ^ wsj ^©j ?<n . crn }^p©l: i©cn P 

g * -a Monnmenta Syrlaca II. Ex eodem Codice 138 p. 130. 

* * * 
. iOfLO^k^) jo(?i (Ttl^D ?Ui\^? ocn 

Ml 

VLa4,eu LlmLi ocn PI alLoo ,_i2C*i, v i l * ?ocn 

vio^u^. ocn ^aLp^o >^cn©tu(? \- j L. ^ o . VaJ ]i ^ >1 a ? 
|* 'vf>V jA^kiDj cCx£© ctlIa^ti ocn v-^i\ ASD ^jwb s 

. a^taa^* v aicj Viis ocn v^Aio ocn wsjj . V»l mh^^o 
M » • • • i I ** •* 

t j yUaa J . itl^ii l^cJ joffiJ juy> |c?i; . i *vi *- yjooJ cl^^o )^oa^ wsj Ua^gi ci^ <*2 ^ va a» ]t S3 ^° i^ a -^ •( IM? \^°f } ]<nJ^ i * ^ 

J Q /" A 7 * 
2 * /" 4 u 


\1* * * 
Ojocttij (Ttc^a* jiej * ( yo t hkU£> eni^o pa:* j^** alio 

.( 61 
? ( Vij^o j * 1 4 f> V> . cnZ r ^» y i t * 0; ?ai» wud j>~ alio 45 9 * 

<7i-3 ^rf° ' n T 1 rM° * (tui^ma jo ? 

oJU^u^f j;CL^A . jofTu^s i'j^a^ aaai.' corn aalie ^^.a^ >~s(o mm Zo t 1 1; 
* 

In eodem Codice 138 pag. 132 ■ » 

j n 1 /j im> 0 otlk ^D^); onj ^G^r 3 * V^a-D] *~*"\\ 0071 *" <tl^» |om ^oLa^d Ltf^iL*. . rrul^j )Zoam cnJLLO f t ^.J s.i*a^AJo *-JL=iJj 

(ft n 

<• jo<71 •1 * 
1 t* • « it • * ■ 4 I j." ] a n ; ^Oj^o ^ . aaj2 \^ \*,x> jV^M j-s j V^4» r^^t (noil P 

• * / f\ ft -ju^ . ?.aZui» -actio jj. ^ sr> ^£0^ 

1 . pLaiD f^Aj >Ai£>; — i£o ]q<ji Vs-D }<tC^2 
l*-Lo x "* - •») . ] r n^ \aa ^^oo bjt.z> ]cH^ xlo 

❖ fZLml: iZ?aL] (£Z^o ^ssq *v> 47 ❖ j^Qio j ^ ( 7 2 1 n *■ o?o * # * j-^Jwttf f-sa*. wa^I oou Zn iS ^; j-j^ % *.na7>o4 
©(7i? dTicu^w ^Xcn V*" 3 ? • Kit ft jtafi-s l^Uas )ocn . ( 75 <ni^? ^©Z 

(7 ft 
jci^. w^iio jocnj i-l^il wcna^ai 

v jffl^t, }(TtS ^-»t~ J Clt^J 
■ 

<rC^ Jj^o <ru!^ j^fe ^ooZ ,ajj Jaxjo ?i-sj© ^sjj jaiia*, v-a-^ lio . ij-^j ci sn-A ' wb©Z ©<n )<?C^© ci-ia-A, u« pen . jffv^j V 48 
)?k*=> hV-i* r^^o • oocn l^^s? l-»^s feui^ 

*2 ^_SP j"^ ^ji}; ofTi (tlas \i» ^I^s 'r^f- fasvs |^ 

i 

alio . .ffiX,^ tn^y W^r 3 ^r— ' • <-*<*^=> <JUtfj*>>? 
\loj\^ • to** ^ ' 1 v n " l Vf> ^r-^ 

49 
1 orn j? fern v-»C71o2uZa> >o,.ld * 2 ^.JUa* ©aO* <xi^4 ,aJ ^a,qcti . ^^lo "(Lc <tl1*aj ♦ • * * * ^ 

(TUS > i * A C COT) -- »^ ^Oia . !C^J <31-fc3j(J© ZoCT 
? <• 071 fffC^j o9U ijaJ? V»)AJ? • *■ ^ A vr> orn r 
j nSsn; iOj-D© A.1j^U) wAtTiOj "isN iji£> iot-o Jen 

» ■ * • 

r j^z> . 0171 )<n^? jio) flo orn |3a- r ^ . 7 *• 

:♦ ^.A-^'i-i h'^^o ml]Xu> 

MomimeutN, Hyrlaca II. 
(H 3 w*m *_*<Ti w^f: . 'o'ct.^.J jla^A^ fem , sno . > ^-S^J cuo c-lIld? 

. 01^*2 

- ( 85 . . witTia^M V*oon w^cn silsaal Zocn? I^j- 2 • °^ ir- 2 ^ ) OCT1 

Ex Codice 146 pag. 43. 

s> ,-*»VZ . ^Za-Ajjj ii i>TL_x. . t Ia^r fcuSo4 ).^a^ 


Vauj . rrvu-saiii.^ <7i^Pii£>ojo . <nZ©jaL|© tiZow? . (i]fc <n.l* w*cn V*©^? ** * ■ jA -> a. )ZoZVs cnZoffiZ^ . £uofn V»>**^ S ^ i so jZo~©^=> aiZa*J)? j*- 

t 

joffi P . «<-»VZ pj \2^j i©m ^ oAj (ocn ^Ajj . Z©cn V*X^0 
(8 V * * 

©m ^»?Z; ccn . )2uL* join jocn j^taaJ P; . .©<jv»y2Lsi jZo«*j) Zocn 
focn r -? ( 88 ©cn . l^ov* jbcn ^*VZj ^-»&Jj Pj . U^a* 

* jz©M Vjio 

. (iuiio; |Ja«^ VojL' . <tl1±jj ctlz.- Loi» fja^ w*cn;if . cu Zocn •I« oi£ c t «-ul- | p . <jtb^$& }©cn r « P; . <nl±^> jocn 

. jZal^OATi \lj ^'t- 0 ^ ^Ur 9 ! ^r* 0 ? w£©Z <tu1^*j ^Q>a| yAtt^ iiv-s • )aoa^5 tnioi-J P; aJLu 

* * * " / J) 0 n 

•:• flii V'r*'? wajsus . Pam^d il^^j aAau^ jiutj. ( (i*^ 7 52 II 
s-Atnoioa* ]i<tlo> jocnj j^on n V^x. 

jiuj w*gia^; .ilo «-atn li^of^o - jl^-a* - ii i ill] ^pioa**: fi^oa^Do 

. ** 

(Zn n *i m; Lt^> Vp?j iJn • * * 

^a-*^ <rt\n n \* t ^Di <tl^jI Ij^aJ j#i t j>a 
■ 

(Hj) P i\>? Jr 8 ^ ^r 0 ' ^1 
i^** jjffuc JjiDQ™3 lal- » * * * 

(j(Tu» taioj ^'rC^o ^ j^o? 

j£ci-ii'Ls? V^^i XiA_oZj fern ttia- ^■1SQ4P ill** *f4>(71'; (TUa^&AAO 

zi±J jj^i i^uj? _LD ^-Sfj j ^4 o i ocn • « p • ■ft tsnZ. iJaJ . ■ • . TLlli) (TL^lJ.** *<TV.S ) r «*Z? (mo *.J( Lij) 1^0; v aJj r ^aJ 1$^ f*^ i 0 ^ 1 V 

Vsu-oj; Ti'-&? j: Vjio (i.v*» joeno (Zcn^s hX*=> U*? lorn UVI ] n /, jocno vAA,j Vaif— Uio —arctic 
x^cncVi_i5 a^so s^cno-^"^ oo<n o]cj 
*( 3 l^a^ V V-iLooi LljZj iis? «-»rn ^io 3 C 4 * ** * 4 

^ _ . ^ 
« ■ 
■ 

I 

•-jl^j (TUOl j£uLD j'^^LS OCn ^S^LQ^)? . i-=>^J CTljLs AZ^jjo jhlj^O Cl^ali fi-o r m \£>\jjo \n+£>i l^Xi^l iioa^i^ 

• jz©^ks? i^ r J jji^ 
•i en i^**-».Aia\ joffi r^.' i^-i 

,_LoZ koZ^i jsa,^^a i*+±*D fjoj 
Zocn ^q.am; tla.uJ ZjffiJ© jjUDCj; ava^s . ^0 LlA**? f. A 1 ~ fine J wttJ;0 

jjioj rit-a-o J-s fr^" Jjoi-o <n.sQ,4'j ) r **U)c 

• * * 90 100 55 ( 7 ^ia^j V^pi ■ w • * |im pc* 00010 (s ? 

% ojj ^li© V»* V 0 *^ j^o 
en^.*? cri|-a.^o ia*x>i <n^.- \+->r^ 

* 

P^Otf AufcDj \£L^ <T%\ n n JiLoffW wA^Djjo 

jio^A.3? Jocn >q-*4b: fU-*~: ©cn.^ 

'■fc^so.j, ZZcrvpo rn.LUA.ry i^A^D cvsLs© cnj— j 

Uo^siVs? 2l=>> Z r J ivi»i * ■ 

ctld iocn io^JD? wm^q4j V*>» i^Jj orn ^-io 
1^ w^O jocn ^ fl yA^] ^.lU)o U^-bj Zffi-s 

• ■ 110 Ir 111 ^ fa*? 'xldq fai*.a^ jocn V»© 

frail Us; jZal:»Q-fc<n.^ ffx-i jocn t 
(10*** if * 

CJi^iiJ <tij h s&.e> ^srno 

p 

fji>? w*(TioVLx- j-^oa^ ^*^cnj w*m ?>£n£ Ulu? }.J(n jocn fao}** 

Vodvo ill; iO^D j^OCJJ *>i-c 56 120 ^ai,^ ! r l-^: j£0£Q^ (TLA.2J wSffVk© j-aj*i£> \^io \+a-c fr^J° jjoJo ^-C'r- 4 - 

■ * 
f A A mm 

-vo^.™ i^i^U; jje&asj ( ^oa4-^ f*' j.^a.^ I^sti?; j^A*. L-*na^j j-c-fee 

wiriai2;ji \i> I'UkJ? ^P r -^ Ji n *+* —3(71 130 m * (13 *" (Ttl^ )o(Tt jocTl j-^J&iOO joCTl ^ifcjiUiO? 

• * 

^i^o oi-Cyjt Ju^ }©cn ll» M^u>? . CTU^ >Q.*J ,( (TLiii-j ^U^J ^X^]J 

jcn^ ; *iN easQ,*>? Xlm^q (j^oo^ \ (on jffi^sj vr^^ ctl^ ^**J; jicnaJ 

140 ^\j^0 '>" ? "M^i© 
150 
it 1G0 jLo-s jtaoZ wsj jotn l-sa**? ii * » ? *-*^cn ( 1 6 «Jcn * U ,aJ( ^Eu*a> (Tt^sJ? l-sa^c 

* jjyiJU? w*(TIOy^ (OCT ■ * * • 

l^V 3 <tu^ fern (tIhA^J? ^$tn£ mm <TLlL0 fiCTQJ ffXA^J 

<n^Lau* i^ r ^ )}^p>2 f*( ir^J i?r^ 
ova.- ( U^&Jj )ocn r^^° <TUo i- J ^- MoDUmouta Syriaca II. _ Ji71 n i L*ase wcno^LS V* q^ijb jjojj ^cus s.i^o V^r^ ^> wcno-c^ aa^o} 

(21 
f^jj VfcJZ «n-^ w2j»oZZ|j * 

190 ,ajj ^v^ a J? UbVos <oct^£>.s cii^ s-sj^ ]5o 

•* * * 

m 
y^al^i^ w (?ClJ Iccn 2l3u» 

■ • • • 

l r ^_jL wiii> j»a^cn fLi|J.A^o 200 joe* ( 23 Jo™^ad jocn ,^J^ iocn i^o? 

| ^)\ n.A, jjj OXLaii (01^ Za^. l**ji»Q <D£**o <ti^^! iu~s ^.«a-d oocn auauB 
jocn \^ i >a ^ 0(T1 r*\ 

OT 7r> a jjc.J w.*ori; VjAja^cf a^Lae 

^ (TL^n-^ cxX focn r-*^? l^f** 3 210 <yv=> jocn *>V!cj ?J<rL^ <rt^ offi-c }.J>? V>£>? 

• * 

);<tus7 cn^uv w»j Z<n.^J? 230 8* 59 ^j-o) ?^£>! ocn i i aio j^a-^ 2J? j2u^o 

• * ** 
Jjj jli ? ( 24 1U*>o ) r L^ ■« •* •* 
• » • 

iooiiaLO V*j"P U^fe it^o ir^' cn^^Lffi 

• 

* 

• t u>] w*a^a^ |Zu-?i ^J) 
(2 6 * ffup jccn* ;»oj-o? ^ Ja "^ oai - £ v < orTI r* 0 * 
1aJ| jocn? (ct^ ^, wdl^j ocn Voa^ ]o(7% jiOj^iO >CU|iOj (TL^k Kn^UDlQ 

jjtnl j.J<r*£ <aJomo oia^J Lorn tasLAvj© 

la^^o )<n^ j^z jocn il**! i^-s 
240 .aJj io t LD (Tu^jj ^cno.^**? jocn V)> ? 62 ■ 

siZ^.*? (ooiZ *-»tnn * i^u-O] <n j ,asfl ? jn*M\ 310 Zocn jj^mZ (Zn ^ * o]^c jjcrumj gi * ptml joTi %-ScZ jcn iU| a^ 

^3? j^oa^j ^t^,t' Jooi >a**j j<n^ ^a^» 
320 \z>i fcouD j:n: cniks wO^Jo 

* 

joai Ui£> ^©1 A^ttO ]l^+~2 \L\» 
^ * a|; Z©( en^o t — ^cn w-jj; cntU |SQ*.Po i 

A - ™ ^ j. M ! ns; ©en! <n ^ M 

j/li^tMp^ -J(Tt jZ, * ISP (Tl2w 330 |qV^ <ri)©&*3 ^.Ij^j v * n mZ? 

ZoiTi V*jgSo ^*Ncn ^a^Z; j^o 

j i t'-i^ wsj }iaZ^ cru^Z pen V^oo I 63 340 ]ld^ \2L* );<7Lgb jyUa"i\ 31.1* locn 

CTlX LzrriA (TLsO} \l±s£>oy y,*] Lo<7% \* t * g^Q 

■ 

(no t , • 

rna*.] VjLi,o Lorn jin^ j-o jocn j*^ ctC^j2 w^llku jjaitfi; V^r^ tn ~o 

« '41 

wnocusfl© (TU^ fcul }<rt^s ojioj j t *. ( 39 ?i P© 1~ 

40 (Tl 

fair* i^jCUiwi ©m JcZf? wtfTlQ-floj^Uf XU» : j-©5 V^r^ i-J 

o . \awZ <tl\^.^ jocn ^aSsn ?J<"n . jcn 

ocn . <n^o jocn ^cnoZu} jjjjjc pen * ( Z©cn jZjia^? jM*Z r « 

5 v^en n son, * 7 1 w*cnoL»f j.-»VcZ(: i^pO j ^ ,X^p ( ^al^^ x * ->*\^n _^Z© 1 ** 

cnZo^oj^so gi^n > nl?; pen . ,_Ja«* j<nZ^ J-JJH 0 V 3 ^? (4 * ^so . ?oZj? l^^ia^. ^ A'fl A . jeno . -. ,,*,J.2jc lorn V**iZj© p^aL. j©c?i ■ ■ • 

** 

Z©cn jj-»<nZ jZo^»x>l-s>© ji(ruajj 

(TL^ jcn w^JCTI V^ajt? (Tli^Oc ]' t sa^£> Voc 

4 » 

VsDjJ P^-JI- 5 °'CnZ v»v- °*- 

.ojj j-=u^aJ j©cn <-o©Z j©cn M aZ^j 

Jio? }¥ai ^*^oi ^-^J >-*a.^a^d ©en Vsa- 
<tl^ >aZ> .( ciia*o \^Lio crv^ ^tSiS oc 

);ffu» jocn? l*a>t^ cniks ^-n^l© 
j^. jocn iko VU>1 ta^&o© j.V^**? U}* 

- 

jiLwB ^0 j** benj olio* \^io 

Z©cn j » 1 1 ^© ^-^cn Ax*-s ^ai*Z; j^swo 

j.ii jjCVau^ j? <TV-^ ^(TUji© j ^trr jZj© 

jjUioo? w^j floZ^ si^=>Z jJcn Vjioo 
aia-fl j r ^l \ t M& wcna aiZx*; i^:© 63 340 jiojj p*.** ]2<TLm j^oa^l cxL, Z.om |.^m) 
<tl\ 2b<ri4 gtl^cj p-aioci ^| Locn \* t * t £>a 

* ■ 

* t ** 

(!<TLfii^ pAi»D©5 ft«Sdt* CliOjO 

( ma**) V^liD Zom U a a. ^ <n^ jotri 

mp£> \^i>o Zosn i-ssv* ctl^ jotn IV s0 

■ 

(TU^*J Xii s4^» |j<TLjgo? i^O r ^ ffl nf) i* ~2 ^JyJ 

j^j \*r», * w^o \- wsaa^t w.*jio 1--*.. * r _c? j^so^so XiZx*v j3 fom jcuA. ]3 ©m p-i<j«U p©j4 )|.a^o ^.liuk-s il^^aui^a^ «.. a *.j ©j 

** - * ■ £- O Q 

WT10<7l..p]3© (71^ ^out j(TL^ o^D( ( " (jj ^>]3 fl© 40 
mZa^klk^oo . caXaw \au;o jom V^-^ • joen ^ ^ a 

cot . s. n m; m^=> (ocn ^onoM P?jJ» pen . I Zoen UjMS? j^Z t *. 5 s^cnn son i -i wcnoL*} J-*?oZfe V*U>r2 J-a^ 0 I ^a^Q\ ^. ri \^n ^jlo ^*£i^Zj (T%Lo\o' T uxo gi&runl ?; pen . PclllX ,_Jc^ jcnZL _io jjk*,] P;^, pen? { 4 ■ * ■ ra^ZLA,?? o \ so j s m 1 ; * *j * jocn c; jj£j oai-^ \H ,-™£»A~=> }Lo'il\ ^ogi..!, so - »r-^?o . >oZj; . jom * »oi©ft~*j wfc-iO*f-~ Ua—o-^-^> Off! t- 1 -^-©© . ! — 

cn'Lso wjcl^?| ©cn a- <ti— J.^> «—» r ^jc fUji tv^ jocn t .4_**j on© 

Jio^ iL^oj ^oo . jjffiJ Df-ii i^t^e JwnJ V s ! |ccn 
©m • 
5— ; n 

■ 10 Zf 15 ^Dtjuo . (Tit-ai jV^- j^o ? ( i-^j^u^ mcii£L4v ca^OA- V^o . <G.«^r» gl\Q r *. * t^ft^ <TI— 3 ^—^J ^Z»|0 '-S^? a-C> 
. j-»m^ ii^j k * ^'l}^ • ■ nr" "» - ^ * ^ »— S s— ooo> r 1 m Xul. ^ ^ g 0 ^ t* SO; 25 . ^cno^m* ^h=>>? i^an^a^ ffi^^s . \a!^> ctl^ josn Vjio© . ^Ja-»; 

Lo r i>cil>ZZj t £*o . ^usoj qi sn «_io o S n oZ \ « t 
^D^O ^ ^ ^ vo (TLlw] ,_10O . j^t- 4 - ^JU^a»"f£) OOCTIO 

(0 ** ** 
• * » * ** 1 0 *" 15 ^ k ^ . , . ioaA^) ^*L»^Z© . ^Uj-xai, \LjALo . tO<n.-»Z) • • * 

20 i^cmm^j ^.11^? (TLl^V-^ V^t^ : r** 3iuo r ^ Van n m ^ f q.±q~do . ^Qu.^ 

Zj.nl.Zjo : j.X^^fA \Sh i-i^oM jorn : pen; . j.^*^^J jjffl-c&o 

•* 

i Ut^Uijs ?n e.^ : |a^c?? tt._^ jocno . ^©mftJuji^oj jZ r L,j mm « ■ 

^Wa,^ ?bo . ^J^j^Ll (ja*. Uj.-ci.ix>; j.'^Oj.^ ^.ld ZOOHO . )Z)Z ,0(7ViDj . ,^ >\\ f >Z) <Tl-i>; <^(7I (LVXOj^ : )iL4^|.J7! • - • 

■ + ■ t 4 

Q Monnnunta fiyrlacfl IT. • * ,o<TU4,j-o ^n*l^c <ru±a.yL Vs.s gift tSj^o i*L.> . i^J-,-* <tl.\.- > ^ * *• ■ cnZaJ-4^ \JtLo . ll-Jcn — *Lcn ❖ iJ-ojo-so \ll^o 1+1* r Aio wj© . wicna^ a^ll : W-^ZJ-s oom cla^\ 
Jo : (Lamms wftcna^a^ : ]Lo.z>fHZ> % 

J; fj f X>Q«2 ©i-wjZj© . .©(TLxaJ 00(71 ^.J^Wt'j. 15 . «-1mQ„» (ni^uD ^ ioxo . poj (jamais; j2uj-c jis ^JaO V^? j^Ls 
: o n m ^J-ua^o : ^* I^aan m ^jdo^j vjj^o Xll ©71? otn 20 . Join ^-N°iso i^cn: wsjp U^^i . iocn ,^1 i^l© . ]loil*u>i H&Ls . V^r 3 ? <n^*I i^r^J i^.o.lj.s r iJi^> >oaaJj ^n^l ?.**^4.' wen a 1**^ Jo ^a>'o» Siva _^>© , (Tiw w£<ru i^Asn kl aZ^ayi^ Wt^U) lllio© V*'i^ >Q -^ 
fiO^io t iO^Zo . «U3U .OCTL^ wuaAj; f|™ <TL^ *ff\0<TLZ>\ oLkX> 67 ZcnioL*,} ffus wS^Jo ^ * tsn ,_ld }")\sp jan^ w2ufe rr^'i-^ ^ A< A ; Z©cn cvfttuf p^a^j <Ti.lij? tnnC'TLwj: jZoZ;~* jAuuoj <nZi».»2 ? a.^** - ^1^04? s.^'nocn_=i|j tia^ \i» Zoen V»t- D ^LD .o|j»q„o ^LDoj-D \\ ■ 1 P; 
.©Zj \^Liao . oxZ^jo V*^,-! om ^n-^al^Z (k*:_o ijffiZi tnolM^Jj (.ja4 focn v_m^s . s-jctioi,*^ (-l^i-a^ i}i>Dj jooi jS^; jZfiojZ© 
■ * 

• * *• t^ZVLsj )Zo? n ^ a\o . \^do JXH • V*"^? <nJ-s]~» Q«4«Zj; ^jjoi^o 

U"vJ i-ai. : tejAS (JW *J&gJe iJ?j^ ^»iujj ^Jm : iU^Zj — ^sl\ jtnS nil f<nZ^-? V*-^- L - "V 0 A * >-\-o _^oo . qZ^ls ,aJm ojo . )^u*^ 20 l^i^eV j-^aA^ Ls^oo fsZu^oo <rtAjr?OJ Vn_c : crUkjlD Zali. 
o . jZaA^|X>c jZa^^j tn l a j i ^^rn"| .otluil jotri > ^oZo ■i ti * # 

• ** *■ fo-i J Uff^ i i^»^J l^^i aijLo <yi^ xi-o : aijio ZoZ^ 1 

9* 
68 w » ■ mm 

_aLdqj: ( ] n i n V^s? : u£f2 *..*aNsfl.s jon 2u|? 071 ^ 

^) ]j-fia» \jo : Va*^4:' U-*? jttiJo ^aiJ lil t > ,-^> r*» r 


■ 

l^^l-, ^a\]).J? . ^?Ojb jon OUOA^ wkiD'j- ^.a— JO wOi^ v ion jwi'acio ^-i^xr J..julx*v l--^f k-^n . con ^-a^SjLd ^-*iun? 

>i- on 9) . . , n fij ]} ^ n ^ n ^Jao : i-H ■ ^d^o iau>Ls as\ (L.Lu^ fTL^fl eon ^j-co oon - * ^ n^SjSo 30 ^na^po ^^^^a^co^ r A£ J^a* ^aJoi^s ^offiio jl^Jo V|jj; j-**^? CTiiu^ ,-i£> ^C^J |-3© . i^^-A-^ ;&^mJ; <n^k con 

. Ju*>lZioo jJU; >oN,a, . ? j^^ca^. <TL— jJioj i^o? n . j.!.*,.^ 
i 

$2u£> : i\jj wsj j-3j»£> A Zaio,^ j ^.li j.jj ("|.« jA^, jcn . mZa^^ia^t, 
^lnQ it >Qi» oocn t mj . j m Ai>P? gi.so 4' w^X** 

10 j^D ^j; ^lii.mii^ . c^jj t crrLlLDc , ^ceri5|-A«s ai&ia** ^octlXU)? . ^otTUQ^ jA, a „ty no fi,A*4 jtWsj tr^- 3 M ^xn-k© • If^i M \om ^luo . , jLo 15 
V*-fcJk«co ^aoAis^fi w^>| jj) . juil^s t„tln j>*J.!_o fai.^S ;Oit^ 
^o{T<j(n^Q»Ay ^ n iNy : coin al»l . j^i 1--r« j-oytn-a*; |L^^ p\ oo(7i ■ i^V ^Zo ^i^Zo }^S>0 If&h \X*JLju^ cccn 25 . i|ms oooi ^onj : )'f«^c] ZuuP oocn m|? f^i^ •* 
: oZ(? ,_cJcn? jZ\ a aZ? ^tiL? Vf> fa * mj .oJn corn nS,so,A' j.jjo . %_a4? Uo r ** a—» r -« : )2n n\sQ^> ^l^u> ,o<tl^-^ ] a 1 ,t> . ^c!ji& * * n aZ; l^D? )Ldo . j a lr>? \sl^>o )Za^V c>»* ^ ^ 2 j^j-fc-oovj 70 mm ** + mm * ** If " 

^_ a \/n V ^OCTL-^ >~lS.A- : fi£>]0 -^AtTIO 1 *S \i» ^Qjj XLjoO . ^Qjf Q-4-OJc j^* 1 ■ 

• « * 

^Uax «S —a; ll*? . ] m a so ^a^4 .iip? gisn.A w^lu 2utV*r M ZaiaJ; 
• * • m 15 fujj - <*V LmJo (en f;? ffU»0j . j s t 4 .V (TL^ ©CCT ,i Oj rro : (ZZ 2U£; • i a • 
30 tl*? f£L2>o . jZa.ioDj© t^i}- 00 ? <tlm^» Zocti t*^*y jtaso^ ©Zj : f*©?? tl^OAo jLcoioioo W?> <n-=> jocn h*jr . \ n-V>M>i ^oiufl ^oc-l^d^jj ©jx© 
5 . j|-^J . jSaJ . j A m . jia-so ^ua|b ft Voo . t****Q£ '^si \^ : 1 *sr> * n jft sa * rr <Jb* . ( * e t Jo.**]3 t^>?© t J 4^ Q - 4 ' 0 • ^ 0<Tl J : ^au ^r^^ ^.l^^iij.^ ^1 inmso ^oZ ^o© . >a^i^ j}^. ft j *i ft aJujo t 1 -*? ^as ^oaiJQ^j >n \n a^o . ova,?; j ^ c^U-J? Mo . ^ogu4>fS tan n m ^ImqAo : jA^&Qf t**i <p-l] • o~zlo\c <aJj ## . i * t^-*r A V*-^^° ^*; mV ^ gi so S; \±±±£> ^oaa^^3lso . jwiS i>; ^ kpo A ^ ? j^. n 4- <tu*M: jLsojl ^OCLaJD : t**i^ ^t-o • also : jj^jAiccruJ ' h a-Jo : V^i? t-^^-^ ^ogvun so a ; 

•* 

• » ^ 
■» 
Q^a^iZi? t^l J ^Xnmso? (TL^j.^ f^oj ©j^*i : tl^>o ^q.Ssq a© ^otn^si^o mm 4 * " 

2u©j (tl-s jLio^s c.LL.jyZj . ^i^V i^Z? n,sr> );a^; 72 

. . . * 4* ** t^QQ.> jjLfcJ r i*? ^OaTjO . jL^jW laOQ-fcO j iM^Q ^ . ,—fc.VZj (2 0 : fca*iV fl;o V-r^ i^i y©g* * S s xu-oj : <©si.^ ]kt±iL 

m* mm ti 
it «• - *■ V***o jknoJ (Ti^Lt); - .omZoZjj.^ .al^Jc ^ocnjZ? <©*faiJj : ]Jc\ ^snSs cldII^] t JJo . ip i a i alio? ^aJ) jljo . ^a^oajl9 ■ i Sen 20 ■ 

oia^XAv : cuiij jsawjo "^(tva-: )^u^aai^U^ )^a-o ovs ^a^*cti 
: |j-X^ o) jZajlfc^n.^y^o ^2 • ojU)jo ^s>\a» a^a^o qjdA^so &$$2lav| ©en ^J3c . p^ojj jjen ji\^*-=> t»*©J« P^JZ ^ * "V jocn? ■ ■ 
fcnnt. ; i-*.-» r -3 ai^XsZjj ft.^so.^ t ^>o . qtft,A *3 Zom j^a*^ |;n 

Cl*s2u> . CrUsQL, <TU*lr> ^_j?2t^ iij^SJO jZc^JD (TL^a^Xo OXlOAil^ • - mm * * * ft " ■ * v ** * » *» .ofTL^L (oai \jaJ© . (ocn v^cna*.fjo cruLDfj i r l^.Av Za\ om : (La— o 

15 jAZ^su» f>«o : j^^Vkiooiir vi^alii . _A^cn aI^,jU>Zj? >L=> ** *♦ • ■ ■ 

. V**aa© ijAjm iuli.-y ,ctl-- >o}-oc© . crulio io^_,o ^j^Do : tnlLO 
•* 

lios i^i^o TUA.^iJ.1. jcn fljc . ^jTiali-; (Za*nJ ^a) . ^Ltj il^Uo^ 
20 it-N^l-* *'< JJJ -*'- - |.^jZjj |;(TLj»; <nZi ^jbqlmJ; : ^.m4*sq\ jorrt . ,A..sr><n-4 i 1 — c-A )Zo;e7Va^ ^-sZj ^J^mo . ^ZAJ cx^j 

MonnmuU SyriaCK II. 74 ]± a * ^ r ^o jLa.A.3© ji-so^o ^ijaJcrt . ^tsoa.* jft^Z ■ * ■ 

Lt^Ls xl*j»o wiiio jcio . i^^J oocn ©.^^.aZj )ja^. vicuj 0 •+ 

• *• ** * 

\*<tf\ i?<ru»? ]>nii ^oeiJa-Jj flsnio 1^*^—: Ictla^dZ ^©«ti1*»jJ a Jen • * '** * 

. ?^»<nZ^ ]b. l* ^ Zua V*JSZ V^H 5 I'Q-^o • (TiZa^j <tl*j©o^ 

*• ■ * . x-Atnoffi^J ^Ui ^k^s l*pZo^sj . jZ'i^A— V 8 **^** • oi^*-^2 V^oa-i-o 
m * 

■ P 

. .©cn^^^aij jitnalli jo£u.Jo V*-*t-^2 ^ocnZa^^ l^jj ^oo ^ui-^ 25 
4 t 

vooij^oi? jLaA^o . n W.nZj \^d? ^a^l jA^iZ? 75 
$4 
p* #■ »* ■ ■ 

5 ^iSgi )2ls© . .aJj i 5 
occn 
»• ■* «» a» 10* - c. M ^r> ??j li>V° 1^1? ^ m 
(jus J <nJ^> j<n^ V^^^i flf"J 

♦ 

^^^^ 
• * 

%jao) Ji2 sfhmL s^Jon c. ' ^^ift &*a3^ j^uo ye ^ JLiii *itjo ^LJf ^J^f L$*f 
itLu^ ^LwJ til^ajJ v$y^f wg&t 
Iaa£ vi)»AA:SV.*J %JLmaaJ J5%*o\ ^n "n a. \^ j^O^Q wi*J r J ^X^; | j i M **i Ml*^ Lasd? |1W> (t^D 25 ] i amvn iu-s> ,ajj \m ^»*VZa^ ^-A-i. w^Cl {^00? i^io ^£u*o«a^I ^0 orn j^s 

^ Kr? V^Q-s * * * ■ 

jjj ; ^ yi £> • r v ™ ^ ^ w^^sj )iSs? i | Iron 36 £ a^s j;- ^ n A V s ?- 3 ^c.^>\ha3 ©en ♦ 

^WvnvnS, ^Qiea^o P*>©> 40 
v a\sj 

■ • * 45 * 50 t 

^O^e wAiJf ^ ^ ^Utf O** 
Ri^UJf ^ijf piJf ^jM* 
** * 
<iU IjJJO^J ^J^Aao ^ 

viUJUj ^Jlfi ^!o^> ^jkbJf bf ^ 6>AtS^+3 jO^f U^K^J jkjuJI l&jf ^k^f • * 

^Tuj.\jj— : ^ jj— : —u? Vd ca^^ r w fez.) 

* i * « ^4-? V^\o 55 - 

* * ** *• * 

OfTi I l^o iUkj* |J^.j jja« aXo 4^*- l^r* -t^ 1 * P-*-^=> 

* ^ U^o ^JL^d ^^00 U'Q-M U^ua rj b 
&XaJU> US' <^aJL=* dl*o^» l*J Jf JL^O jO^Jfj liU^-U ^A^f 
l^O^U3 ^ Jtf (jLLJf JlfcJf; 

Jf iU^JLsvJf ^ r J.5 ; ^JLap L±\if O^-* ^ tyJ O^y 
^Ul* i^of &l+A*Jf ^e-ff uS*>of o' i^s o^ys ^f Jy' o f > 

A>*i*f O*; 

1$a3 s^&JS) tiUaAXM X.^Ljb \J0^\y 

dUUxa of ^-JiaJ JiUJf O^'^ 

O^f o^ 0**" J dlu> uuif b> 

^ vj^j v$*JJ 

Monument* Kyriaca II* 82 ^ . 2uj ^l^D ]x>o'i 

w*!ti ^aj jjaL <tlX ipU ,jc ft n * ^*(Ti ??© r*ri 90 

Lt^; i^o^na^L^ ^ wA^aJ i»^^2 U^^o 

LrnlL^ ?: iia^i JXs© V>e©S ^ no 

M ** *. • * 

iw? jfXi&a _^jJ ^r^> U-M ^ 
Uhs iui^ t j*.j? io t ^> <rULo flo 100 

• • • T 

* ■ •« j ■ *■ 

jjO^CL* UiD W-U- ?o \jb] ft© 

* *• 

jj^ooj Iho jLnD Vfrf° V*-*^ 105 

# 

join M iO,LD ^ ^OiO 

i4? j^a^ tfllu jocn Vaj io_io ©m ©71 no 

• 85 90 95 100 105 no 83 J**5 pjLS; ^ & ; ^X+Jf jJUJf Jwl*> ^ LfrU ^jj^i ^^-W ^ ^AA^sJf 
l$Jtf yrf^W JUU <auJf y» ^ 

LgJ.S' ^pSJf JjflLr^ j^s yJy 11 •* 115 z~% >o,^ \i<n ^ > \ ^oo — AA^^^n it ** *■ — *v 1 <ri.*^j \l^ t ~ \i> V^sn* 125 Mp^ Vilas v**^ iv? 0 '© oocn rr*^,S ? ^poffiJj Via-** }-*io© ir 2 ^ 
oom |J lui-^ r^r 1 ^ U^*- o,^ 

\om ^4 * s fa *"* liD ^-^cru^ 135 
fl| iOjiD _*l4 ? io r U) M ?J 140 v oai.^ ^4o ' ^2 V^o fl| 85 — ' X# £jo f(^jo p^lw ^.aaaa*.^ ^.jOoLAa^ 

^ v^-s^f kXcU^ uo^r 
l$AA& IjJltfj iUfcoLJf ^ s AXi w~*J^f jJtAA^f^ 

&OJIj jJ=>}$J \j6y$1y 
^AS* JS £A0J ^ ^C- (jf 

^ US' ^mj J.S' i^ySLja f »v.*L^ 

^suj £>LLJf L>wpLi> ^A^vJf 

'Lg^Jf RjOLso ^./alAJiJf fj^P JL>f 

pg-Ur>o (J"° ^J^W-c^f £ ^}^ 

LUji US' u^Xaa- ^jf 

^£>/Jf uyw>3 ^K^f OwoUj ^ye 

^jjf Jl**vJf ^JLso »LJf ,odO J ItfOfjOucfj ws^f ^o'S .^o^lf ■ 86 .OCTLw jf(T«l c ILtAfcS ^LQUiA (TL^ — 4jJUJ£>}© 145 •* 4* l^ij kU«^Z: <tl\ j-j. 1-.^— ^a^J <^Jom 

ocn iJy-j fco*^ ()<ti2lc ^ fic 150 

cxli ^^LZ ]3c c?C* . tS v^ujp Vr^^'j £u*»Z© ■ SO, * * •* * • * * * ■ jfilxs Vso fe]o l^sjj I* ^.*o V&±o 170 ftl*. (TL^ j'^j ft© 1^ ?J° 

V^jZ ^iclJc aara^ t^.~ ©on ^o r ^> 175 ^AAJ ^y yj3 p&OJo ^oUtf ^aUJ p^J-t £ac>^ 

t5 Jl*Jf w^Stf ^Aif j^sojJLj jiaif Jl*3 
j^kkxif jX^if pASj 

«.JUJf aLvJf ^Uixif jfrj/kXj ^J^aJ; 

j^AJLif yjOJf j^»*Jf \lUO f^}&f 

P^Ajp ^v>Jf ^yy*^ ) 

^cLfi y>AAPL ^*jJL JXt.S' ; Six* ^-a^Ls 

0.AA3LAJ>Ajf^ (J.AAAAjb J« JCMI ^0^1^ 

*J&0^0^ iIaaaaJI SjaJf fjAaXJ 
ji^^oJf ^.Iiaj y)f JL^wj iG^ y)^f j^^ASf 

J»*>L^ ^aJ y)f LXJ waJU SLjf ^5^f ^iA^J ^jJf ^4-*Jf IW ,Jj*3 

& ^ac- ^UlsL Lij&Lsfi jt^OA*Jf o*^Jy yJ^C yJO (.jAjf^d-Jf Jojyj^j ^K^yS^^y (J^LfcC^fj ^A*J( 

c^L^Jf Jjj g£yNy o^uJIy f**N 

tZyS l$£*J*3 wk*^ ^Li> WfcA^ 

K^Jf j# tU^M*?! VLX|U xaJL& ^Jf j^kxif ^^xUf 88 ** f * • jjj ^ U>U> \r±L trA v l a 

V»J. V^)09 <TtlLO \l^O (.AlaDQ.- <TL*io**Z 

* ft t 

jj^s <tlj± }om s4<ti^d; )Jcti n ISpo ^jjj ©<n fLu* <nlU) wa^V 2 : U°r^ 9) U><™ o.^o ^m? s_^nii£> i * • (.l^Hw jlaJo \$joJ3 \a^X> Om ^.A,^*. J© 

i*^.tf&&0 ]iC <TL*fAj W^O? j^->Q 200 

jjil^ ©01 j^fS }-AyCTl V*illiO 

iOjiD ? V* ^OkOo \a\L ?l t *]2 

* - p 

\pt7 £oct© }ocnZ; jLfcj-a^ 205 3JuJLs\Jf JS JLftjf JU&O WAXlj pjj 

^ ^jJLc *U*^f j»L*w^>f ub^^ 

vib^S yf ^S^svjf JUs*o ^JO viLuo JLieJf v^». — pt&f viUf ^ ^U^u t ^ 

pJaxJf yUJf L^S^ ^^jJf 

U&JJUmJ ^ j»3 O^fJ U*>; U* w^svjf itiO^>^ JU* 0*3 ;U** O' miiJUJf ^jJf ^Lu>Jt ^ 0f ; f US' <^LS^ o r 3^f ^x^Jf tr i> 

Kwnut* Byrimca U* do w^3( ^j.p criHo nliM p;o • « * 

VI Vi. a\ ]ioo 

* 

1 5© - - ^ n \ v ; *>j.LO OjOCTIO 

T • 

( r A,j |2t£>> jfc>a*? Vol? offi nSn 215 v ©en-»Ia*I? I^JU^i fc>?flo |va\(lt ■ iS ^ lorn \^jLm^d \Lm\ - " n >- ctu^am 
^©crL*k*j . tS^ oti cn_u ^offC^-a fl| 225 

J©(?ie VaJ <tl-± ] n ,j© U»j V»?£^ jiu-^D a^o 

^(TV^j: ySfl*J w»OCTlJ V*}1D© 

^ Vi-o CxOiD ^2.1^0 <X-Oo 295 

s-»oi |^» w>cn »-»rn JL^'o ] a ij^ 3# l&JO yolXi J Ja+j &£Ax* ^^xJf ^&J} y&y 

j****^' c*;^ ^y^o aLJf b> ; 

$J ^^LalsLt aLJf JUL^ ^LwLc ye. 

U&W JUJo u^jujf J*** RiuJLiJ JL> 
o^aJL ow-*if U5 

bl**+~- &xi idU.. o^lf hJLoL> ^^JijJf o^jJL Hji^ iuTU M Jb 

r* 3 ^ fy^xJ j^cj j^^,^ 

<-&\y~L\ J^->; 1$a* jJl*ff JLb>fjj 

Ua^yi JU>fo rJL> ; sutfU ^^JUjf JLt+S" 92 io|i orn <tld arnicas© Jr^r 2 ? ctioo? 

w*cn ,-U)Z oAj M ?o i^Vo Van l^o jj-fcj ^lA^O \^T" V^^S CC71 (TLA 240 

<TLS <j P| pkO| <TL^ iufe ^D?(71 P© 

^001*3 fMG^ ^ n v>a\o p<o©V ^-aLs* cm ovso 
l*2^oftiO V*'©M> ^CTIjio )^Al^\o 

■ * PI *1m O0*1 (TLS 

V©u\io ?© jnsnnS „-io }i0©j fiZ© 
*• * * 
(tlaUdZ; ©ai wsj \io^\ ©en fca^ r**^ 0(71 V r j^j) l\amZ; jnv><v. w-tcn n ips o fcoo? oulm; 260 
V^i V^^t ajoini <n-o 2u] 

Cl«© ^ pO(TL\ ij^O CV^ jimV> p |»AjS L$J tVAM^f f^SS-y vNAM^f yL& 

lui p 3 

^oL$f ^a*Jf Jzaj l >»juJLj 

b^aAjj XJ^wO wt&ff^ W&lf OM«J&Jf 

f^js*^ tj^f; Ls^if 

f ; v^*J o^juJL vj^^ <fJ*^ocs US' 

^LsU* ^Lpf S^^xJb ^Jj^f vjo^f ssa&o ^Jf ^jUfr^f iOa^^ jJjJ( JUwfp 

XXfi^j^y *SS y»y 

vjJ> ^XLw of JiUJf Ow^if vX^j pj 
Owr>^> pi i« OOue jJUJf ^ jtSJf US' 

^ ukk> ^y^?. ^oJf fOJ» ^ ^ 

o^>*JLj ,j«JL> &U»JI ^9 Uajf^ lV*o) jua^i ^io ^o!^ oCk** *jeuaio 

* ■ « 

erv=> jj^ J V^r^ jiSQA. crt\ j p - ^ ? 270 

* 4 

I'^'iU aiA'tnu y\ alio poen ^ o) 

jZoVZj-s ja**Z Za*Z ^ nn\ alio 
V^cn ^-jojbZ ^ ^sajn o Iso ^ alio t^ioau Wo Jioo? \^ 280 ■ m m 

y\ ^iOA/ <] ^a^a^j owZJ-3 ^Jocn XuiZ 290 
0& ^£u4U»; |ia^ j>ZV=> 
**r*k < QJ2 " 1 A° P© 01 -^ cnL*.^ ]-=>$ potn jai^l? ^a^. l^a^^s? V* 
A*i> (nit Xld ^n,S mo V»/cn 
270 280 285 290 295 95 L^ki iLjJLxjf &U>jgJf »v>^>J jj 

KAi ^XLam y$> | t t*>4f 8v>U50 JL&xJf Lfljf \j6y$\ vS**"^ ^y*MS> jjJP JUxJf Lgjf 

O^*-^*-^' Oouaxi ^JJww ^oJf ^ ^ ^^xJU JLuJf ; ^Jf JUuJf ; J^f . fJUJf ^ ^LkJf ; i^f o^o 

****** fJ ^s***^^J 
JUi^f v5 JLe ^^su liUac LuoUa u^of 

k ^ ******* iOWf ^^UaJf 0 lXJf ^ JU.f0 
2Uy 96 (ktiLd N-^iicjo ?cn-.o cnj**o Vl^^ Uld ^an cm ^ — * Vi-o^M xu* Jicnks pocn V 4 ^ 1 ^n<m jcri© 
oti j}**: ^ij (^m ffikJ ©rn s-sjj 305 jin-sai^A,; V*ctt] fail ~> ^ T t, n ^so'^i 

* 

* * *• 

jh^a^ ^io wQ-sJ? j)OTio Va^o V3< jft fcc©^ V^*^ i'cnaJj ^11^310 * •* « t 

\^oi\^o jiaiZ w^o]-^ Vi.,^ftU3o 315 
„A,\n 47 jiaj wOop ^ T 4 mi i SO; ■ * mUM> V*©r=> 

<jv*vo. \i. ^V 01 oUiD ^*h'° 

^ *va. Z ]\k\ w^V**? ?La*J 325 

• ft • _ 

■ 

tl*^=> *^5o» If 31 "- 3 i o<TLj 

^*j©1 V^q- 3 ^<7ti 

icntoj Pi pooi fAJtAt 33a aL/Xw+Jf ^jf %yJ*b^y £y4.*p<J\ Hyia.k*b 

j.a*j J.ia>0^ vw^^ t_>LJf ai ^OCAif 
vilfO US' ^jsA-Jf ^.fcu+Jf Lajf ^ 

KAiSVjf ^Ldb ^J^SJsA) ^2^5 

JUx^f ^ c)-^ 0 * R ^4^; 
^Njjf ^ u3^*; **** ^ l$Ai ^jUJf J^SVJ ^AJ ^.^JvJf JtS^ jjJP XaV>lM yk\juo lq)S S.AAA4,.tfj 

jss» wa*j iUAc ^K^.^ l3>^ u ' 
■I * * 

R*jgJJL*Jf ui>f>-*^f JjgsM-*Jf yy+^i 
^^kJU> u£ ^LaJj jasS&lM fo^* 

^AkxJf ^KJf Six* o*JL> (jiUtf 

^^*i»f ^ L^> ; ^Ujo 

<iLiu J? e>*^; ^ AX/W ,>5^f 

gfcPfc^J JL^ o^i) j£*Jf ^Jk? l>w^ 

Monument* ByrUc* II* • a 

oi^n^fl (t ,4> J.r>©*j^>; ocn fL^ \i V*.**? 
Vai P) ct.^ Xi_cj pom f|^J? • * • 
_1mO icriiU 
n 4 ^ lie] j^aAj will \*t^°i &*tA ^ C{T, ~ 

Jh,^ ^,4) }^Zjj V*°': lo>« &-*>*o 355 

■ 

• * 

jZcioj jocn 2u] jjoJ a^so 1 99 335 340 345 360 355 jjf ^IXJf ^ <S)L» JjUJf U**> y}y U"*^ 0^ *i>^Jf S*^t ^ 

L^JLrv Jjidf U L&po^ 

U> JaJUi p5M ^ o^f J^0s> 

l^&A^f ^JU w*joJU/ 5U*J( ^lK^ 

AjJf Jb*tO ^ £^ ^l3^J LgJj^fo 

£> ; f iUA 0 t£ ; Uf Jj±h } 360 r^-* 80s£>f 13 100 ■*<n-».su^ \l ^.4flua^ LmmI j.jjjj ^tla^^i ^lo ^.^scn^Lci v*ooi \±£>o 365 • • ***** ft ** ** i •* 
fliCUB ^LO )^4.J; V s ! 9 \^\0 

] \b, ^.wn^a^ ' \.s ©ocn ^ > m >^ao 370 .am^J }J<tl\ par cocn n Jo (-si fjcnaJj |A^]Qm^ ^] ^iCXAC].** ^sj 375 

fZCku <_LO |«0f-S "Ho jo].** )£np£) t 

^»<n aSQiijp)? i-aujj ||uo ^uaif^ Jocn 380 

ZoOl l-H ^-^^ fl^*^ a ^=> 0 • * 4 ** #• aocn ^©cn ^^jftio ^amqV ^sV]3o 

* # * • 

l*.LSilI>0 (J© s^Ol ?twi v_A,71 flc 

«mD$^&£ ^1^1 joen ftio fcso? ©oi ©mo 385 * - ** ■* ** ^40(71 — 390 
101 ^ ^L^lj J^J TL£>y 

«ybf^if ^Aa*3 ^yJ\ i&$y 
^f^slf ^ ,J^I £)-A>; y&J*M g*^-) 

O^f^ |^-1^>S* iLKj&y O^fj ^gX*^ 

^bU-A? fjijkl U JA*Jf VjUOj 

f^juwjJ f^^xj f^j£ JjuJL^ Ja*£^ 

y£^+\J iUAAoij 
^kJL^ fj£j^> ojIMjaJJ 102 * « • •• 

]la±» Voj \jLjki \±±> wufctO; L*\ut III it 11-^4-^ 0(71 V*.JyiJ ]o\*o jZaiu? CTT.ll-0 

JjoJ Qm^ jocn )<n^j2 te}** ^|^o 

*> ,-^0 ]$2<71S jCLft] CTL^ JcOl f'f^O 

• * 

8\.u jccn ^.fjjj V s ' V^\2 n^o^Jj ^ }ocn CTL3 ^^dIJj fft^ ]o(TI nil f- ii \l*Q> w-A-JfC ^1 fc 103 v^Jf CJjJO JUU5 KjSVJ^ilf 

^Xw**Jf JaJo j»^JtJf O^jJf \z*y*o 
uisbf^^ifj JLsuJf p^kxif v>x.wJf^ 
IdJ^UAJ Os^* to ^l^j&L^Jf yihjjO 

7 " / /* v 

^Lwjof wli^ L^a* ^jj^i 

■ 

^LsVamJJ ^Xjf (^yiJf KAmUj 0^JUf K.^^ 

^/Iiao. tL^Som}\ s.^v^aJ|^ JftA^Jf fj^> B wAWsAxJ <_-A^aXa? ^LwJj 
&AS pl&rf ^b>^ ^Lwjf iJ ^-A*^ ^j^/j jJ^AO ^yyy*° i^ri^y^^ ^ 

iiAisajCj vAwiJf v^'; 104 4* 4 * fZa^-iiJj ©en Ij-fcL? oai ial^ 

■ 

m • • 

' a 

m • • 

* ****** ft 1 

<n^ ^a^oj ^a^D; (Llio V^ioo 430 

mm * » ■ 

mm 

** mm M 

Z^Sn <a&a^ ^^^J 435 * » ■ - I * # jl^ifo Ion A^iaJZ) l*»©j-s 440 ** m (• *j* ^sjj ^"S^ *-Aon |«2o (.\j-ca.*io jZi^a^ 

?j¥LLo ^©cn ^Wsno fl^l^j ?©}«© 450 

* t* #• it *• 105 sLaA^ SOLAS' ^S* J*uJ Lj^Jf L^j ^jJia^suj »L*^f »L&f foLo JL>f ^j.^ ^oOo ,5!^ Ow*f foLw J-^f 

^j^f ; jaJ( fO>LJj 

jUdbLdf JLsoJf ^ v^oK ^xJ( sUrlf r; Jf 

^> ^;jJf O 0 ^ 
5. JJic^ sIac* 
iuif J^*Jf iiLJ;' ^*=*; »LaaOJ^ XjOySU] ifjL^At 
fcXv&JlS' pg&bj; JL^xJf JaJU ; 

^K^Lj 8^Vsu.Jf JULs»Jj J^xJf ^j-^amo 

Monument* Syriaca II. 106 i i jocn «); 455 * * 
\p£>o ,a__? j— V J — ^1 fl I- ii_— ? ^ n a ^ < ni *sn v— A~3f ]3 V»i?j M _»^k_: iio-J? i*— > 

^sV] <©<m_ ^o-j-o 
* 4 
l_5>?© 465 o<n___4h_ ^sj v oo<yU : * > ■ 

nisH» u^vj ^j^t- 3 ^? 

OiVQ AVflk _cnQ~>2«0 _4.isO.j-D ^o_9 Q-sV 470 
^oc? jiio _s£u s-^cnn.^S; V*~' Vs> jitnoJj onj s-_)j flo 
C_4___ wOoZ. 

|2LUjLD v_5aii.liJ-flBOi.i5? ^_»?aj ^Oi Sn S; jom s_tu _<yia_i* <TL_ -_1_4? 1— ©*fr»2 (no].- V_j fl© 480 I-aJj..^ ^.f _.<_,.! j; om ].1__: fl© (2l_££_; |ZfLs «-~© j-t-^i <-~ 
a!__a_._ jft._aO Vo.n'rp ^3©'$A^> ?o 485 107 p$AZSt> c^.*d £lL^[ p&yJ6JI 

foUJ vwaAj ^Oou f^X^-f o**tiS) 
Oowl O^^l v5*"^ j*^ 

Sj.^ g J p^MO O^*^ JX-^ ftfyjS3\ iU^wJL ^^KJJ il^s^f iUj>y^ 

^Lw^f LN-w^f foU-f y^\*-J> O^iS-^ iwf03 ^A^U oLsJ <^>f^ 
u^bfjjyif ^.tf vJuJf ^j^" jJ) JcL^Lf pAJ^p&Jf J*!*^ 3j-^LA^ |*J^ 

y£> US' aJUf 108 mm V*ji> ]LiJ*a l t « (t^ pi>V^2 

m mm c_ttJ f r *^ .f V&m5? cnJLO© 1 iuoA- r—*U J 1; jojicso flo V^** *sr\ 

s^JocTi <—»i wscri V^r^ ocn %,n,fcta% 

* * * 

ji\g-)jSo wjct; |P-***r V^f-- i ; n- ^S sq J j^J(; «-*i w^iA^ ^-*i N-afc ^uj %^LL±L ^ 

ha }aowj cm Vim J V^lio * - * 

- * V=>> ?a^=> Pll V* 3 ^ t U ^t\ 

V j^uJLs V«°® jojfctf flo jiWs j t ^\ Vitni V|j'o 

m 109 495 500 505 510 515 O" 0 JbLJ\ oHf&t. *ol*JL 

^ k^j^j Lj.xa^ s*L^*j UxUj i.^f .o^' V* 
a^^o u^axJLj sj^>iyj sso^iyf L^Ajljgg Lfr$*>; «0^>f; S^f; 

ia^VJij Oof V V^f>4>f 0? 

suiwjf ^Jb ao^ ^oJI iu^kc so^v JL&JJ JU^JJ ^xJf^ 

UxJf ^ w^f ^Aj L$juo \y±+* 

IzA^x? s *>^f; ^*«Jf 

^ju^oJf fo^ o^i-** 0'3 j3 t __o j._»© f _,__,o jicnZ jAiiA? 

• • * 

<j j_»fll_i ,0._£___2 pjj flo 

If 

j3j j>CH_, «T____1_V ^o_o V^liD ©j 520 * • 

t _. jif© — sj m__. L»j 5<ni\J 
jjcnA_D j.sn * t xl_ cn <?© 
jrnZ? jjTiZ ml- j,_pL_-_o fJ© <n.:___, jc__wo 
ci_____ j,._jj____> an ^?nQ\ (?©£____) 

* ■ • 

jso.T* ___o: V-l_,_. £__**_. n.\___o 1____o 525 

• • • * 

■ • • 

ii-l: j^£> ^_____u»o^o pen 

w»2i____j jl^nsn fl© ft-oUl ? 

)kti_. "(if V?l feofr * so a__? 530 

V_>ai_>__ of )i____jji_> \_. r-- 0 ^* JniZ, ji, avs ^a^__»2 _ ? jjcn] \_% cj 535 

ml_ 1^** j.*.©?© (>a.J \_, ©. 

** * * 

mml^ V^-^ ^ °j 

« ■ a_a__, j__._oa_,© \&o'i <-.*S ©cn oj 540 

j.n__c..s> -~£> jM__o w^cn V s0 ' ^-»7» ^jo 

£_],___,) .o_____. j-=>> om }*<n__> i_«__4 fli® 
jl v-^iuik* -■nfr.so -j_j \_» ijl.zj._j.l_ ____.-_? Oj_.;U __D OOI ^jo OJOJ-[~. ______ J s___S>j a__jo J_SOj_J (TLw - * N I 545 2uj-_.___0 ^-_-|__ wi!7T.i__0 ^Offll ^.a____ OT1 m__, ^___L__4? j^o-j__X I j ,* si -"■> m___.-* Ill 520 525 530 535 vaAU^ ^plxU g&JftjJf ^ 

^ ; UJf foUJ Jyb fj^>f ^ 

^Lfc p&ly ^ ; Uff L^ 6 ^ 

j^a-Jf o^O^f x^./ai_) *Jj ifc*x> ^L*otj 

^jwAxSJf f*5"^^ yi^^J sJUJj uuxS^ 

^.AjJf^ ^S^U J^f 

l$j *JL,U ; l^UJf ^jJf, ; LJf ; f u^koJ fold JU^ic ^LJb ^ J**^3 jj ^fj r Aj ; ^KJf *oL^ ^ ^ - 112 CTL^ ^4 i^t^ J,*^ 0<TL^ 

C71^> wiwjp! (TUJ^ (o(71 ■ n^nn ^SOJ) VM° 550 i-tCXTtlt - n ; ^ v j nSPH% L*«-C |.L0O9 — LD 
?r=>l-^ ioU)o cru^ ^4 ^ia^ U.Z fen 555 
<n\ ^4 <-^4? ooi\o 

* 

ovs _.^s-*>7 111' <nJ|~d ocn ^ao5Q«a^ 

ft - 

*« * 
<n.^ ^ flo ^ \|Uoo 
<tl\ _*j.^o> ^-*r*** ^o<tlJ 
n v so |j(TL^ Pjoi' <o^»2o 

* 

1 1 ,vr> a V j^usj |omZ jZaio; v_.*a*Lo 
V*H^ f ccri *-? fk-^oj m^AiiA^ no 

m b&^Oo^ *y°y* iUuiilf 

JXJf ^^L^^ ^jjL^^^Jf ^JL^f ^jj^i 

L^J J.4^J iL&yJ\ Ills vJOJO ^fj 

; LAif r A3 ) ar r JLjejf ut^su ^ 

ar (jujf jL«Lif ^Lfo ; 

f^ib ^/L^f 4*%* J£j ; 
sLdxJf ^jA^oJf ^L*X^>! OlXaaj^ 

^fO ^0 fj^jO JfjwJf ^LLS> y&Sy 

^K+Jf ^3^; iU^Jf iiJ^ fj^ 5 Ji>f 

^aA+WaJJ ^LvAjf 0J.XaJ XAWjJf j-g^f^ 

^LaP JL^S? £^>* S-Lsv.^J syo 

L^Ai JULs^aj 0^aJ RA^-Jf J^t*.S' a ^LAAO 

as^ wiaAjf ^Lsu^ ^""^ c*"^"* 

ids' vi)Lj& x3f JUUf lujf JJ5 f^LS; 

fA bjJI dUUf JW £r *4f f^') 3 '; Wonumeuta Sjriaea II. ^ocrvfcia^-u^lw <a^V a^V <nl^ ^ isrusoo 

* *t 

)lVs.^)^d ,_i£> jjjnlo ?.-o$-o w aaJo 

mm 1 ^ ■ ■ 

* 

* * is 590 cnjii? i r i.ali .©ffu^ |Jau \2m ^--*j-c© 605 
• ©<* \i ^CTI - « 115 xjK^ oL*a*J o^+Jf uijfjAsf sJ f^-LwJ^ 

k.a£waJ( ^jy&~J\ LfyJlp 
jCupO^w ^Ir: ^j-aao 0-^^ f^&J 

o^*xJL> Lu^ U^Jf ^ ? ^jL^Aof ^ £&y ^xJf g^sJJ ^.Af f^^^o 

xjKaj oIaaaJ fjsflJ fjo^ fj^Ooj 
till* J f ^ *^Ji" ^jAaoJI f^XAX^S 

u^f^jdf l*la&) ^yfiJi pglfrS^ (^aaaj^ 

g^AAAAjb f^OO.AAj ^Jiljf Jk) ; 

O^O*^* ^5*^ O^aaU ^-l*Jf ^UzS ^ 

XXtffsXJ O^-Jf fj&&^>^ fj^^AWAj)^ y^BUJ J^.*if (^aAc^j v j.S'Lc^f JS" ^ i il6 ]ocn ja-*A.J? Z^j ^o.^ V*jd L^aJ ]\m3} l^B Zi * + 

a.^o tnlho gi.Aa3; jon ^LDjlo^o \*'i^o ©on j-»?LD \x±±2±o 625 aixs^j Im-s V*-f.^'.>l^o fen 

^0<TL-*^*-o]»S) OOCn ^iSP?? s-Soi, f*|P-i^-^© 630 

44 • • • 

f-c-ji^j (l'^^o f^a^; fen j>*. 

jen to^DLO? <TUlll^, \^UjO <TLA£>2 

\l'i±£L* \£>\£} (VjJBO jZUl^, 

VaV©Z|i ^cffuiOip jon 635 
<jvd jf^s^J? cu^iA.; j- 20 - 3 * V*t^° n^a»»o * t « <Tl\ jenJ? jcu*. j^LO p^jj ova— :J w»5fZ© ^Jl*Jf jWf ^AjJf jkjuJ U^JjJ 

^Oof ^jJf V*-*^ 

JLbJO jt^b y*y*X> 2Us^J Uyj^ 

^LoJf J£a# ; ^L^f pf 

pQbtfldt} fjloUjf ^oJf 
^jupfjJXJf u^aj v>vaa^ f;^; ^U^; fj^-f 

oLyJ f^Lo vh-^ J^;f it*M^JL/f 

iutAj^ Jlxif^ itwjp^ JjA.so ^AAjjfo^IxJf yi3 

iU^XJf «^Ls*±f ^5^0; j*f>4* 

; f^| ilJUJf ylhjJI tey±J1 <*£}Jli ^ 

«yfoLJ( JL5" ^ j# ^s^Jf t^i 113 ffviu) ro^j Ja^j \±q&q 5-co * 

]©cn \au<nu£> joOT l^oo 

ZofTI V*7>1 V»&-£> (^^i^O ^<?VO }©01 

Loiyy fL*j»s 20<n-»2 (jiZukJOAZ Jo 645 

o©(n J^r 10 ? ?-*r^ ^ <tl1^ jiaii Jl© 
j£c^2J? «!TT©2u| <TL_OCLuo j<TL^v ■ Jocn v-ocn^ ? iJU^ ^J|3 9i*> v l ?j© 

■ ■ ura-j 2u-=> V*^^^- lit' ^ ^~i~ t ±i~ 

Jofll <Jl!k io> lX*^»so a\\ saocti 1 m fc^P ZomJj It**** • 
flOA^-l-i ^-JO).*! —J©^.** ^Tl\l*0 

i 

$n& j-D jo<nJ2 l©gi JaJ? i-s 119 &A*0 OyUJ iL=>>A£>^fp O^+Jly JL>xJf \±>y£>p p^iijjf L^Jf JUi^ vki fo^> J^f ^yo 

S^AaJI ^A*aO y& jjjf ^jf 

^Af (J.* ^MJf pf^^f f^w^JJ 8i>AJ 

8*jAA«ff ^f^./jgf iJS ^AW 

(jo^i Jj-S-J ,j.J^f £as>^ 

JLayo s Jii ^l^of Ja^S" fj^> J^f y£*y 120 jocn w»P&i ffvs© Vfcjpjo.^ cn.^ Y^io * • it ** Vfc-D].*. Cs] J<T1jo t~° V*" 00 ' 0 " 3 CTl|**io >CU^iO (jTLjspO CTllj.^ V»j^> ^» J \^£>© )Zj© ^llL <7ll^ \*U J ? 

* * * * l>85 \\~\ 1^l£> fccn? i« t LD j OCT- J 

■ 

■ ii ^*jcjcy ri|.**fc vwiu ^~ijaj?G.j-iw 
j.AlD jeen Jjm^j l*ej-3 otL | f Zj2 Jld? V*Jlr=> )©>* ^i^j jeen jio] 121 680 685 6.90 KJiAaX^Jf aLufc^l ub>f i.v^* AS 

^qzLIj^o} ^y*^ 0L«*if J.l».f 

xjjf ^SO^ ^Louof JuUS J*JL=* X.aX!w4J ^^ic Ju^ Ul » )Lj£.yXj ^Wv^ «JUof^. 

^L^tf JUUS' JL0SJ^> Xyki (lM* Jj*f 

Wj-JU ^ VJ^W jAXW U JvAT^ 

JLjjj^ ^»*y£Jl vli^j ^^jXJf J*J^> 

7()0 (^Jaxlf O^-Jb »JJf ya^ff 

y^wjjjof ^Xil aJJf ^jf ^ ^ 

I 16 Monument* -Sjiiucu 11. 122 i^cn J -l^-J Zofft ^a^o 

n-aiili 2wA.i-> ^.j£u3o fLo\2o 

• ■ 

V*»»- jcn V*-^-* "^2 fQ-^J? I—? 710 

>olx> ^giO bX**Z>l \Grr% \+±jJaDO mm mm 
)^a*ni2 <tlX )o(Ti ^j-a 

■ 

Xii. jja&Jj }l] ]l\ 715 

i\\s> \^Lo ]l\^D U*-*- Vjlioj ( X-l — _ ^1 — ) Vlk \0(Tt WyJ Omi \*Juh2.JJ w*9fM • 

Xulj JJUfe; cni J^AiD j-f \imo 725 ccn ^.Iaa ax^JJi (AhA-dj 't** i" 71 ? V© jijOlO jO-»1 <TW_-. joCTt >y*»io 

d-iofc lr^ J J l 3 ^ H 730 

jij? Ud t ^J; ill i Lfcfi f^OM ^Oij; iZo^iO wAOlO 123 ; b ^5" ^ ^J! ; 8^ ^ 0 f L ;; 
IjJf ^ ^ uwjsvjJ^ «^k ^jj ^ 

kj^aaj J^f ^Uty <J>^ Jj*£; 

idvltfj aJJf jj.jf ^a^ 

ad kA^o? L_sLsUwJf Jt-yjoJ Jaj ^xJf til-Li 

£A*aJ Uf ^xJf p^LJf abf ^ 

UjLsV^Jlj ^AJtAJ* ^jjdf JvA*J *^LaJI J^>f (J*-* 

&*Jf ; Lo aJ>f »0^f Le 0^ 

JLi^ ^kj v LswJf ^ ^xJf r SUJf iuf , .vaajLx^ka 1*^^ SIS' ^jJt o^ydf ^jJ l$J k^* 
luuUo^f oOUuJLp ^y&i 

vJUyb ^&Aaj ))-&d U*»jjM cU*^ 

UJL5* ^v^f p^k^ r iU ^moaJ Ljf Jof 
^OJI ^ Jttfif Lift ^xJf iU^ail ^ 124 loci U'cn U^-£© mii, Jiu^ cn 

©ocri > iorfo 1-*jB-a f « 740 (Tu^jj l^^^s \X±jl )o<ti; <tl1^ ^a*.-jc 

JOCTV*! ^jfl V*f^ jLfc^.A' V^- 3 ? 10 

* * 

jom jjcn^r i^J \om ^2QJjo 745 

t.la^a.» _ld cn^ V fcni^ a^o <ilO wj|f> joffl wl*iiAiO ^£>\ I^DJ 

• ■* 

•TLiujj ^.ia^ Umi v * l °> ^sV?o 
Wfc©Ijl <*f»J#2 \ a '^ M?° 755 oo<n ©j-pM? ^lo^ ^Lfl.^: ^ j/ltlr; <TL±Jj 1-4.3); 

m 

}Z©l©j-3? JZJOt cru^-s jj.JtJ? Vs) 

It ** m 125 750 755 760 740 745 j.X«Jf UljS ^oJf ^JyxJy 

aUf ^jf i^Llo £a*£* p-o^vXJf 

kl/aJJ auo^iuj L^Jj-b 0^>f^ sjCykl y 
Sj.Lss.aaJ kaaLaL* ftfyjS iUj J 

y&y vJf V-J^*aw ^->J*-X> T^j^wAJ ^JUaJf ^a* ^^v.j f^X/jiA^f ^jjf 

.5 JUuS ItajwJI jJUJf ^xJf sy> ; 

^ U-AAaS ^vX^f ^J^U JLjU* 

jAaJI l^W-AO- ^L^j^f 

JtAjf lXaJ U-J^U ^AAaJ S.JtAA^ iJiO L tfL>Jf 

L^J5^ iUfw£Jf vwj-*Jf ^y^y 

I o^ac Jl*JU <^li? jl^u^ 126 m 

lorn \ssl^ Ll»1? 765 

■ ■ * ■ 

\*.o}*. j>« 2u«Zi Uaj? 

■ 

jiua^i-iiO ^tl^ cruli lorn V^h W - 
a Jen fl(j <-n*octi Uy© mm • 

suofn fL^-S jcfTi Mj f.*.o5 785 

]io?n cl^.^ (.a^J s^j) Xj.^-* ^tvjZVA.-cj 

s-»cri V* «-i*fim*\iQ Uq»».**?o r i^^i cn>Zi j..*ia^i ,*. yd*? w-»cn 790. 
eruooi v^A^ri flo (o<n ^-n^J crvZ? ^©ailio r *4 r Vs>©r^2 ^*cn jij©^ &cnJ 2lmJ| 795 127 780 785 790 J-kS^f 1*L»+aJ LsC^jJsJ^ Isao^***^ 

<jo^f uiAAAjfc.f stAJ^jg^Jf oo £*^yf 

X-A^+Jf ^AAJ i^JO*aaw ^aJI ^Lwj^M JO 

775 
uf^-Jf JUJo ; fj^f Ma-mJI *0o.o4f s ; L>i^Jf 

U> ; ^ JLsuJf ^Jf a^Jf c;; Jf 

^LaiLlf JU»0 ^si-Aif Ja+S' £>hy ^^aaajL; ^uOf 

&juf 1$aJ j^J ^xJf &*Jj**)Jf <ja4> ^ 795 blaXaw *ac>* a^^>^ J^liU ^A^XJf ^jJf ^ajj 

*jl£* o^Jb ,^lXJf o' ^vs* 

^L^if JXf fjw&W r*^^; 

lUUjk O^J K^-AaJ j^AJJ o^>f ; JX, 
128 ■ - ^oii2 ^?); l^am^ Jo*£c joffLki, ■ • ■ 

' ojnmso\ (Cfft-i. jon V s1 *?© ^ sol ^»©rn ft^*-^ \l ■ a 

■ 

V-i] 3T-l^^i- j^ruu tTL^Jj ^rnj ^C(7L— C 

V i — iOi- jo<n £uj; }**©j Zorn ^aLd |3 Z©i7i ^-o> j jj Vl^' <—»f-*(no U«^m j©0lZj 820 

* » * 

** « 

Lorn M^*^3 ^*.oj <~tm ■ i 129 jLjL&e ^3 y&**i) ^>f^ J-^ »jvL j^AaaJ »L« j*gij0 Os^f^ wS£>f^ w***^ 
jJLxff ^x^xJ s^L*>Jf ^k^f suS^JI JjU> ^L^f JL5" ^ oU^f ;> s jjAf 

CjbljAjj LaSj! f^.Aa*J tf}^ yS*^"^ U£j 
f^X^AJ f jiK ^uSAJf ^yy} ^rfHf ^ 

sJJf jj^l * pU*J f^**; ^LaP ^aJI X-A^f ^ ; jJf ^La^o r J 

_^^Jf £v>ao lSaaas^ J^xJf 0jXaJ 

^jcj^J xJJf <^jf Jji 

^k*J| j*JL *JL*Jf jfcWf &<3'y± 

Monument* Syriacft 11. 130 ■ - 

2uijZ a^x; ^.lq.^, <ji^ jo, o cnZau>? ^ m * 

■ m 

L*\i±^^ \fsa^s> aJn * * * 

^ ^jffil,: }i]. M c fcOjX 131 830 835 840 845 850 855 ^L*$f v5v>L*; U^ 1 "* ^.n^laif * . »* 
O^Jf ^ ^L$aj Ls ^aa3 ^ 

L&O^ y2> Sjf j*OU dOste jpy&^X ^jXaJ O^^OL* Lo lSa^ Jj^>; ji*^ y^Juif fuX^J 

JsJU^Jf 0^*if *AA«J |-^*Jf 

w^Li? o^«*4-L ^xb ^1 f*)-*^ ^ 
^&ax^L &JJf ^1 JM;-^ 

jUfv-Jf liUS J^AA^ JL3^ <>A^ 

» Jajj ^LtU JtUf ^.jf ^Sf oW 17 * 132 m * 

* • ■ ■ 4 

^▲1^£> ai.^ r *> (Z-CLkiJ; oxjk-sf ^VffiJjo 860 

^ * * » 
)o{Ti s^L^Ajh,j j-^m-j V,j cotn ■ flc 865 Tli.S]C^-l> CTlI^IiI^ (TLLa.A.^ ^.Ia-^^^O i^-Jy— «+.»( ^tn^M ^.l^ali.: Loot j^jiuso 
V»o> cnil\£> I+I+ad [\„ \io^£>2 ft ocru^ 880 
)i<ri^ \z.G~i^) jjcn ^"n llLD© jsriini. i 1 *^^ (om Sfrffin 885 (Ti^JJ \h£L->.LZ, ^-Oa^J? JTIj^aj^ ^-^lf 133 870 875 *Jf ^1 U JLJf 850 880 885 p^AAjJ^ j.A-=^0 |*£j 865 ^Liif ^JU M^jf Jtif JLb ^ ^ . 

jjujf , 3 Jf ^3f ajf JL^f ^ yjSfj ^y&XU LAW JUuS' pO^uf^ £4HK> |*AW^ 0^l*AWJ^L^ 

Lgif o^=>-f J>^ ^jy^} ^*-*^.wjf^ 

— 3 _lS>4«aJ (^vam^SM Jt+Awf Ls&« 

^Lw,if JL>U.S^ jo^f Laj^ 

j-AaS" £-OLa> JIa^^^* ^)^l*AAwf ^y^. 0& 

^Lw^li S^-lij JLaj UiAjK^ 

^11 L^JL ^^KJf ^^3 ^Jjf ^ 

slsv^j waAj ^IaaoK j«Aj^KJf j^wjJ^ 

•BOs^^C &L*JJuJf L««2jf ^ ^WJwXjf JsllAAaAj 

^LwjK ^AKA^U \3f^ ^) ^ kJ5 pJL*Jf jS^aaJI ^\aaw> 134 \x>$ ILclc j^ii^D \l an,i^sr^ 890 

■ cni>- i^a^Uj^o ^j^Zfe <^ 895 
jlo^aXs wacua ^o r x> s^boZ M a-^ ■ 

Zocn V*>«^o a-^s? 

# • 

jj ^s^jo jLo.^ ^ jig.- w*M 905 

Jest^ yi.^ pmsn V"*^? 

ocn |^Jia Jcrij aJoi alio; V^-a^o ^ {Zoloft! ft©*^ V*^J ]l^2 
j ^-ir' i^ "Vi* V-^r^ fA h>*\*2 om ©en? 910 

<Jt©^r 

^ Jj^. -+*\ wOXaJ.*!? JCT-sb \aX>^** Id© 915 135 800 895 900 905 910 KaXma+JL ^ja^O JyZjJi TLaX+Zs. ,J.A£> <Jjib ^J&2 } t ^yi ^ yj 

SjAaJL) ^llJ jj y) 

L^f ^ (^i/i ^xJf <aU3 ^ >J JLaj 

^ J**^ £3;-^ ^^Jf fOv# ^ ^ 

u)Uj^I ^xsJi &UaaJ( ^SIS* fjO^J uiA^ 8^a^j \yhp 

JLa^JI '^^^ ii^AAjf JL 136 1 

_ALa^4iV»o ^c.iaX ijkJ r ~ y±] Laoi©?, i~»~cJ 

j<rCSi> jjffije ^oZJJ ■ • • 

• ■* 

a. LQl. nj.a»* i*>Q-* U jZal^ ^ on; ^iQ^j <tud^ 
iaj ^ ?© pfi^L enka^i i^oLaL J 935 

rnZa^o^i^ Z r ^^ fcl^s i<"^ r^J 
' Ajj jloJ <a!D ai.^ UW? Itvn^jiD V* 
on ?nZ^ i-A-Jj.^ \aJti& jnj 
P© V^a.^ M P2 W 

hS\ ^5 P© U^r 2 **? VuC>m *a<sw>* 940 crU.10 j©n© <n-S >a^^Zj ifaa^J 

aiA. *wu*s ll^a^? iu> }Zo*aJ fl© 

(ZonZ^j (TI-ujc fl( join \\h <"° ?©<nJ: jZo.^, Un? tei jks 137 920 025 (jUmjI JIa*^ *;)^" pS*' O^wJ 
930 J^f O^UJf Jb»LAf 3J( aJ aloUf iu^jf ^ Jya fol* 

aJLff jP utvA^> O 1 -^ )^ ^ 

L^jU ^Lao^ Lgxi 0^j=a3f J^u^f ^ia*? 

945 ^ ^ ^Lo &Uf ^0-^ ^1 

_ Momimenta Syriaca II* 

18 ? ? 
(LiuJjlD wirij hi? .oca^j ^oa^? ? 9*5 aa^cxiaX _Jjj.^ iJfiii— 

V»jo-» oj IZaxo^j i^?? ^-io Vs j;,-. .m\ ^AJj-£ coaOlm v~»<n Vlc 970 * * •* 

fio wen jJml^o ■ # 

l^SiJ V»-=^ I A ft! 1 1aJ^=> jmn^ jZjj o<n }<n^> 

?r^? ^r^» »^^? i^r^ ]'r=^ M 980 139 y& i>w.aJ iS^S^ y^y^o ■ 

ju^-jf gK+s* fXk* ^ ^ 5f JJu^ vuw^U p-^***^ L$Jbucf ; 
aJUl 0.^^ ^J* 2 -" J-^*^ 

y&jdJ &7>J}?. yS±t y)Lwjf JU£j 

31 Jlx* ^L*^ US' OwJ.L y& «Jf 0j>f^ 140 Q._4j \£>$± \Lh \ t ^t suJTl jjoi tJ| jjL-C jJ ^gioj.n m; ^j© 985 

** » 990 ^>fl Zl_4 wcno]j? nv_.__.I->-. 

^-Lli i^O v Oam ^_0>j w*©!Tl -^l) 

* * * 

. * * if 

OO01 ------ (T_ji__Q jfTL_k rn^__^__0© 995 
cnii> ^-1-^- V-^ 0 -- 3 cnZaio; jotn jn hMtq 

*uai_4-i V.-0>« v 0 ^ 0 ^ W° 

w_Uj j-.alD? \fA^l ^JQJ? flj 

* 

\im\o I-©*© "iU^e 

i « ■ * 

)2usou^? i-a^p Mo faaJj jo}**© 
jZcL-M -^o <-n.-J? li£_-_$o S^*^? fl-O©1005 w^al^^\-£g|.-Q; (op*© 1 r ru; jiaJo 
„ \__> ^_-_> av=> -.L*^ 0; 1-L-i.o 

(<txS j-: ].-_>> ^-_»3a-2 crU__o V_U-q V*_oj_-> -~*<tl*}4* V^r 3 **1 i OCT1 'r 10 ! 0 7 10 985 990 995 1000 100 1010 141 jsJ aJUJj 3yjJ\ Jbue 
^Aj ^oJtf f jjalfo ^1 * * 
JjUJl^ iU^Jf ItsXjJI «wJa*3;f ^ 

<^oL> ; ; f^f u>0^ Uytf^ 
f^o^u L* oojs. j*U y 6 ; 
Bjj* ^aJ 

ju> «^ toU S***Uf? SL*JL^f ; *f>fl) 
CiUf^lf 0J« ^f^P. ^0Jf J^*" 

v&mjti "/^ Jf ; LJf ; 

LJ is****" j-*^'; 142 *. i 
m'^t V s ! ]o(Tl *L4,$ )2u-^0 SOfSi 

eniCL*.? io t x> ^.jfl j^jj jocn rJ ^j 

* • U* f * Xujio jZaU); (;avs 

* * 

* i 

i-?M ni^J Jom lf>^ M-J^— ^) fc 1 ^^ cnZio, <3VaaA,j 10^01020 

** tf j<sC^ ji-.ai. r^t^ r*j 

* 

^COj^J i^iX^? l-A-Jj- ^1 CTVf-A. 040 on.— ,j Ml join wj*a*» r-^ 1 -^ V«a»»a-s o<p cj 143 o**?L*b v^f \j$y&$ li )y* c y 

j»Of BU^f JLaxj y-^ &Aam LJLx*j ^Lw,jf JLs fo^ja JL>I 

^l^of JUU.S' ,jo^U aJLj^J W 

LfcJ ^'^f ^UiLf ^ici w&AJ ^jLJ 
JL*Jf ^o&il 

l»^X£*Jf (JlxH l5 «*W ,5^5 iU*a*Jf u_a£x 

vjwUaJI ijdj&J wwUaJI ^^<2a, ^LJ ^bb bLaaauJI jj iff JCJf ^A^? 144 * • 

jcn ^ ^AjejG.^ i^jj j©<nJ© 


^2U*0 ]3c i r -C-A? j)O.Jo pl<*J? W~t^ 

jffl^s jlASfl * V>Q pffJiO Lijl O, r )0 \uoSo fiaJ ,aJf tT 1 -- r^-M 

•• « * 

^OiO? ^QiD2 pC.J? \b<j\L aJ<n 

^3^^ ,«£> i>aJ? ?.l*i»© ia^o <i^s^ 

^o}-^ faaJ; ctlXLq (.^o i^|o 

^ImOaIo jAioo^a-^o )ZaLo r J^o 

■ * • * m *■ ■* *■ *• jl»f£> w2j ^Sjc JL^*^ ,-^1060 

jlal^AAA ^ocn^D ^niffi^ (tu^a^* 
Vax>]^ (>.* U 0 " 3 '* '' aJ * 

\t^\ ^ocn ^r 0 ^ 00 i°V**^ ?-»©>1065 

jom It 0 " 2 a ^2 i 0(T1 ^° l' 011 ^ ^ a,=) 

■ » 

Lt^o ))} ^-=>J r~*»Z ^t^fi ^ 1045 1050 1055 1060 1065 1070 145 ^w£jjf id ^aa*.) ^L*if y&a*) 

r>; 'sjj** ) U h ^ 3 ay** ^AAAA.fcA^ *^A^Ij J^*Jf ^Ajf^ LooM, ^AaJf ; ^ 

JS^A^f S^SU^f sL&f sLa&I ^UJf L-LO 

^ Uo ; c; ^JL? jto 

JU> ^maJ L$iS ; LJL yjy^ fSy ^ * ■ 19 ^fjLflS JL^jJf K-^U 

JLsuuff ^.aj j^U J.^ JLAjs^ jlii 
JL> ; y| k**0* foU ; J.^> ; ^ 

' Monumentn Syriacn II. 140 \±J->? \^SX2 foOT w^ffl^J-JD iJcTU^^uiaCO ■i \±£>l JtQS cm ©m P^a^ ^ 

* " * ^ )Zu^>(n.^^? p^a^^D fcm >Qj»o (>^a» Va^o - r -UttJ&iDj J*£0O„ -J^OT? ^ ^AJ( |3o 

mZ r A.aLo cru^j5 wjctt fiajj fAn^^o «—*ml085 

■ 

mm mm 

wjom ^^*aLD j.\j.«j fiaJ? j'f^o.^ ^t-^ 

* 

-w-^f r-^uj fern fjaJj; (.jflio on •t ween Ir^ 00 "^ i^'^tn &!.»—}© 

w^rri jjoj ea^*o; ika-s^o j?Q.J (ccn \i 

- 

Jo>- <a^ io)ie Jom * 6 j^io^ ^1095 
(orn JiaJ a^j jocn j}« —^>2 u> t hDo 

cm )?aJ ©en v-sj? jj-a^ jocn w^cjij jiaJ? j-^a^o 

r r f u> *.a(7%i j-jSsca.^ ^.^wIld ,c 

jiaioj' w^Jo j^Ls cn^p ] r +* ^?(?l^ii()0 
wffiawo-j-oj cm feifl r -aJ: a^ 
VojZ, j^alo jjaJ jom ^.a^. ^aiJ 
21cm jiaJ ^mr fft-a wiom ir^c*-^ <aia.^© 

(.a^J; Ir 3 ^ ffL^s om jrrt^ ^— >1105 1080 1085 1090 1095 1105 19 147 10 75 ; b u^«*aJ ^ 0^ J^*Jf ^ xjOo j^^L^Jf ^jf ; 

&fiy±yJ1 & ^ O^f |Jj 

0^ ;> Wf ; Ldf ^ oof 

*.*jbof <^ys 
iUiajJf ^j.x> yc\ 1*5 Jjdf ^-v^cJJf r ^ ; ;bJf ^ Vj3 jb ; 

,f ^jji Jt^yf *>toJ ; ur ^ 

iUx^Jf ^ *ty> f > xOia T s fobo 
I^J15" 8j.AjJf ^ *WJ ^ 148 ©mo ^.lij ©hi (ctl^ jX> 
jl-c— 2. ©<n© (Tilija ^.io,^^ ]l jgn'tVi 0^0^^ * ■ 

\Ll^s> i?aJ |-fioa^ i^i^jit) et^©Vil5 (j t **» ? ftf? ©01 t - A*i^o V^j ll^., osv© Lai <-^^| l^lllD on jLa^o fl-^*^ ^ JUs ' OCT1 

■ 

Vo? <n.^ iu* *>U W 1125 V>© Valfi V, UXao ii r J x>l join A ©<".-^ fr^ 00 -^ \ om <-»<n.*©U30 

l*.ceQ.M >Oj-D V«©>? «-S-^Q 1110 1115 1120 1130 1135 149 jJ6 ; JLJf 

DL+jf ^AAaJ L*^ »0^>f^ XJf ^%Ai .vv,OJdf ^J^f 0aUx«*5ff JJo *JLif (ilSUf ^fo LJf JfoJ vs^;;^' 005 v5^' 

1125 J***> ^O^Jf 

^y&jJ aJJf ^.jf v>.«^ i5^*3? p**^ US' jJLxJf r 5^Lf 

ju-^jJiaJ t>A»*4>f 

sLkif uo^c- p^ 5 ; 150 • * 

<rtli rr- 20 I J 3X^1 <tl\ ^cq^^q e<ri 

jom w^U.aLO crn ctko-s; \^o' t ^ ^} 

^iU^L^ (.JjjL jiZai w-D-SiiC© mj.^ t .c©Z' Lsuo? jioJ wjcn fjcn 
wji^o ocpi |»c-s fom > t ill j.Jm.^io 

•* * * 

■ m 

i-liuj ^fLo ^ wmoiul; ^ajs^ Uli.Vfl jjy jom ja-J;H50 

a V s0 r° woow w^cj; j^a.. \n^cll55 
■ • • j$Loo^. \nio j^o^o waaSl^i tetlio OTJ© 

• * It # 

jLfcl^lSfll ST.1 sfSGt&l PTL^l j 11 60 

^.sai Vau-»*J ^?ax> }J<a^l w29U ©m© 

ij^j enj^s p(n.^ ^|^^ k>V»o fvXo 
^LallJ^ ^.^Xs .^lt^ an\ w^N ^sno 
;a-o a,;a^ j nl (. a^j ] 4-n,n^ ^iai? jJm..all65 jia^jio |~k i^aa VsJLo «^*j 1140 1145 1150 1155 1160 1165 151 
iULif <iJ&Jf J^l 0" ,a 5 ^ v^oJf *J ;-*^ 

^fwA*Jf ; ^KJIj ^OoJf JU* ^^o3f; O^f^ itLAf u^-i^ itllf ^ v50Jf J^Uf 
■ 152 j©£Tl f^Oj&tt (xjiiX ©SIX \2<7LJ2 
] 4-o.SQ Jecn j|(V —4x^71; jZio, eru\^> 

V*x].4i ws} fori V^oio y n>|o 

OCC71 ^Jp^jL^O j-XjliD ZUXJ *a*fX Va- 0 -^^ j-r^f oo<n ^cnj^Jj ^]iio c^_, <nx© 

# 

• * * 

('ox*!. ^oxu^Jj a^j |]j> ^-^5V=> V* ffi^oa^ ocn q.^o |.*x.J <^*f ** 

i-*!^ 2Ux ©ocn . > asoLaLo t j.Lj ^|jV ■ ■ it ^ajj ^a,,xJ V^lAln^i cni^s ^su 
.aJ] jcnp <tl**xo..a,2 jj<nl Jx]liax*© 

I^O^OaoAO line 1X0.0 Pi i (TLlLD 

,ctl*.ldo*.lud 2ut&x>2 V*- J f~ j"j*Mi90 
fX*.].**^ poof j^ioaio fcsojx i^t^ r*4 ?oaiJ V^x*2 

^;ax ut£ r ^s V*x^J jocaJ }aL^o 9 

l^Li, fca^.s; cnZc-^^x ocn }.J^xx> V"^r 
pl^Lx a*J )I^.m a.^j3 ^aX^xj |x>j L01195 mm -mm 

jJa^Lx ,-LOo {l\a!x — ldo jWfcj tXxo 

ffijsta \^ ^au ciZo.^ 1170 1175 1180 1185 
*■ - • 153 au^of ^Uf <i)fOo 0.^L^Jf 

jjis y 

yj6y$ ^ KJt^O^ Uj^p JjJ> ^f uU^Jf f JvgJ 

itXj^uJf f^jtjiia^ of i^xAf y^^f 
w*it r** 3 / 

xJUf ^ ^jJf j^kjf 0^4b y*L\ ^y* } U^xJf p^wj^-iUJ 8tXw.^ ^-wUaJI ^■ta-AJ 
%jy!ak# <j5L*f Jf**Jf; jXxif J^= 

^oUsoJf; ^aJW! r^*; 

JOt. ^Laj ^.AJbJf 

-Lujf r JL*Jf ^ *ltAf f>*^ of 20 Monument* Syriaca II. , C 51*10.*^-^ W^C? (~DQ.jje wA^J (TLli>£)5 1200 

t couJfac^ ox^aJ jo^o V^^.j- toax-^a^-^ 
> * | ^AAii; (TLw^X %^£lJ > J^^j w^o£ 

iZaniiA^ jcnjio U*ns jitnoJ 1M 

i^LJA ^lj= ^> VM^I ('-1 ,-■•4^0 cn^a-i* p~».L0-4,j Po igj.\ 
<tlz> ^a^psAJ; ifical^o ^JU©^ ? 
-D^Jj io>^: {m^xi a- jLsj 

■ ^ *■< r, 1200 -i 1205 1210 1265 1220 1225 155 it *- pSSyZL+kxJ ^5^Jf [^W^if 

*4Xklyaj KmaA3 pj.*AoJf J.5C 

V>AS~ sy^j ^aj £j.a*x*j! ^ui ^ 

KjJf £AAJ ^.AjU^Jf ^Kif ^ 

sLAi Ij-JUaaJ (j^>JUj i^4Jf ; L^Jf ^ 
+• 

■ *» oo(7i .o]^«&J ^aJcn iLsj?1250 

^.LOi: Uj."j jft^S \3^\ 
\~] wiO^ife fe> Vo ^LD \lAo 1255 *' * '* 

(Tijal^fc J»-wja.o ©en ja^^o© 

^luZ.? .oei^s r^»r^ cnjZ) ^ ^^1260 157 123 o r'°^ ***** ^) t**>fi ^ 

SU^ ^jJf OjJj* OvJf; 

y& JV*J <>£>f ^)^' 

1O&AO0 Jjjj d& «^>f^Al 1235 1245 1250 1255 p^U^f ^aj ^aaJWJ ^gbj 
> 8 ; ^.iaAJ f^*>&i 12G0 jJLxJf ^UJ fyJSt (J** J >* f ; 

^a5 Lo^j ^.aj jUjo IjAS LJ j***i> j^o 

yj6^\ UiArfU ^LSif 0.^>Jb 
jilAXf iUKff fX*S ^Lap Laj( 

Ka4.jO ^ f;0<*AAJ ^aJj| ^ (jf ^Afi* 

j^»Sff eiA^o ^AiXA) uwul* «ufj-*Uff f;)-k3 
^^^.AaJf £j*if OJttif ^5*Jf ^ij 

Laai £S,f v£>f ^aamJ ^ISJI g}*?^? 
Ki&o ^ K^Im> 0L*jpb j^a*^ f^^-Aaj 158 _ * • f * ,1265 cnloy^X^ \~jo] <ri-±^is> jiDo^ <tlh+jsq 1 270 ^001*^04^0]; ^>oj„=> ^o-^^ ,o<tl-^-j o~c.V|o 
^nc^jj ^| crci-lj t-^> ?u ^-aSX> r ^3 - ■ 

■ 

jinl -m,-(c ^S,g; fen ^ sn 4 mil] 

# )Zo<tC^; cnUj all) '^\2 «-xa^Jj 
l-*Ja.. cni-fo — *.iJo ' r ^> ^ia^, mil] ^^=5 jimta te?V» V2J0 w*ertXpZ]6 ^©1285 ]f£i^-± CTImA^J LaXUo (TIJj^D w&£&0 mil] a.X+] ocn cniZf al* pen! ori ^2 

^La^ (>Zj \Ju\^> ^ai efiUJ a^l290 

j^iJio fL^: \ J w OCT - J i J 265 1270 1280 1285 1290 1 59 
0*Ajsa.*xJf ^gic L$3j-o ka£^*J X£>^j ^>x> d&s*Oj xO^jo JL3yj> ^ki 
Jkc J^*-M waKjfl* 160 en.^ >?2u.irf) o\hl] — ais» ]x>> ]Lco 

iJcn ^s>n }H] fcjsl vii V^P 

• i « #* 
■ • ■ —10 ■* »• 

]^]a» <*l£> ^-3} cnjcTi*. cot *>5l305 v^jj V^- 3 ? cnimZ jocn w du-a-ID .oJj ?a^mJ iWl> ©]j*2 \z>o -j-o ci— ©5cnl 

* * 

V»> cnj-p coot n ^n ^oo 

i^.** Z| ; ' ^ vn JM*.s i?cn? iifV *^*<tl^> 
* ocn ^ial. Jen? crtoja** ^.UV 2 <7iZa\ <tl\ jlj cn^-sa^ Vail ^.asJ la*,© 1320 
,© n a/jip"^ <©en^o ,_jJ^n ^a^jo 
161 ^jjf JUu5" ^ IjJ ^F ; 
oK^JF JLS' KibCJ f^JU^j ^L^jJf JUUS' <-a*jJ ^Jl*Jf ujjj 

slaw «i 

u^Uf v5 JL^ »yajf JLjw £^>*Jf 

Monument* Byrlaca II. 162 \X^i] h±s ci?-? en V^t^ 0 rr^ t^f 2 

|Laj^£) v-^jj cn?i.l <-io ^^1325 

cnj-o? iili *»*<n©M V s !? rr*° "t-*r° 

? on A 9) iu|JLuso 
*4-o <niV=> ©cn ^-sjo ©cn fcal^s 

■ 

^ooulqJojp .oA^ fli^U; i„opLo Lt^o 

,'f=> _LD OCT1 fca-DJ \j \^\o ft* •■ a^\o~L^^ ^-**'c| (TL^JJ ,^CVJ **nOf J^J JUks ^ t ^ iio f*^ A fl^ 2 ^ • • * 

*m # 

V*i^>l ^(Ld iLfcrj ^o^o JU. fen 
*» • 4* -* ^1 A -j I'fsaxo fcu3a4o 111' ^©cC^so ]L^L. wiJ] ? <aJ| ou fen 163 ^^Lo^f J.*£j itfls&Jf ^aj 

JzJUwJ ^IaJ LgAA>L> (joJ^I 

K.AAAW,^>^ ^^^^ J^^} 

lUa^RJ ^0«£>1y k3JoLq ^-A— JUtX" j**AAj <jG$J Jyi ^AiLwJf La£ JLS' J$ 

l£M*L*jPf ^ fll^ j^fc U &^5UJf ^.aj 

LiU3f J-jI&o vOsw.£> ^Juo aJLff (j-ff^ y w*$f cw^ jj-i ^sSiuf ^O^J\ iLnOJ*. U& 164 ^otn > n ngj; ^««; jccn *V$io 

j<n^ ^sj c^r^ 3 lei Hols 

• * 


jiaii^ poks V» ^-^.shio fen : ^piOf*. ^o^jD jZa^ju*; V 4 "*' tt" 0 r**° 

j, rt 1 pCTUi^ fca^^ w^LA,Q^0 \±lQ.JD w*O^Sol370 Vi^oj jZVtnJ fe'i— —*a^o V^LOj cn^-i^O JJl^ V*V*° I^oI^ls ^^-ool375 

• • * riZn.^SP <nsr>|^ f-^t* 0 •° >m 

i^jJADn ^jf uctiqam ^ocn-lu^i <n$©>£ f^J^Zo 
sis xim-'Z ^ nNsn joha^ ju-^^y i^ijso 
. tnZ^ ^x Qc: J" 3 ^ ^rsr 2 ? JZoZ-fs ^^1380 

^1»|L0 h*A OOC71 ^.aj-AJ-^; j]jv ^oov^so 
ecu, <-*-Mh 1^ 1 * 1 *^ 

8(>.A^.*AJ Cl?fw.Mjjf s-xlx+^Jf St AS JljL^V.AJ« JjaXo L$aaL^ cJjiaSp JjaaJI wjcOJ&iy »Oww^ ^iUAAJj JOaOSVo «a£w^ *A5S\J wyj»yC£>f^ 

^^laJf JUUS^ xjo$i ^a*^ LgAAC (caJcLd- 

41 166 * at 

com fm ■ * n+j£> \±2*1£lz> Xim»st7!b», V s © 
_L0 _*\<rt _*^jol390 # 

aX: <tlU£);o sn^^ cnZ^-^ (tl_^ 
• * * 

ctl^ xi*l$ jiiuj ^^ Jkr ' CU ? JJ 

* * 1385 ££j&JI 0.*J «i)LiJO yiy 1390 kSJoI* i&o s^yP fj^kj 

JJb yjju v^oOy vO*Mh£> &x**Jf Lkcf^ 

so^e- td***^ s.*^^ o^^jJ L^oOsj b>Lco 
1395 a^LUI o-^ y& ^ Jf *V C* 4 ^; 1400 168 V. 

■ 

i^u^l {Zoic© V^^t Vaio * - 169 15 I^^PL] !) ? ji,L£L*.C; JZj-2js Z 25 
jZo *s jVtao aZi^x>Zj© 
•:• jZa_*Jj ^..a.^ xu._cjc i^|o.u> ^SjmSo >cup£>2 

99 MonumenU Syrt&cfl. II. 170 0 lj "1 P .JiO <TI.\ xlc 

171 jjmaJ ?lsocu |Z t ^ v ■ , f » # jZo r *- Ion \2±qo>a 
•;■ jZoiuio , sn ■ o jo ^aaJ cn^a- V^U>Zj ■ 

t • 

•:• \lof* ( 4l >l -> Za^ * 

jZo ]h yi > ,o t asJo — 172 — 
b 

* 

•> IjiCOJO j?C71tLp 
Zen l^^iOiO 

lorn l t ±oy±D Lj^a^o 

•:* p~n Lop t ^ i ^i A^ a \ ci^ Zocn ZjioJ 
p**iLs |v>n ^ w^ri vijio 


^ p} Ur° ^r 3 

t ^ pj ]^}^D ajiO 
•:* pj ft ^ pj P^i Pi^> <J 

t ^ pj p>: uj\ +4 

^ p{ jn aTSO p) pLSi^ 
♦ PI ^ ^ 173 ^ pj jgl ST) A SO ^f© *^ ^r-° r ^ pj Pji fc^io v }o 

■ 

^ p*1 flo flo 

❖ Pi ft ^ ^ p)$0£> ^crali^jo 

❖ pi. ft ^ ^a^s 

— ■ ^ p] p^o i^ v jo 

^ po<x»; iZjjaA» 

•:• pi ^ ft ^ 

* Pi p^ ft ^ 174 t ^ Pi U£> \ ?© ^ Pi P^I jja^ 
^ p.— jit) pj piioio * p? p r : is? ^ U^4 v io 7 e ^LLA. wjrrioL*] p.SQ A- >:• pi l^fl g; ^ * 

pj Pr-o alial* ^a-si ]' t i£> an Zl3?2 pf p;CL^> 

!1 ) IjiDo; ij-OhiO ^l£Uk,0 

Pi ft ^ ^ \>| BU T> p^ja p^ 

• p jj3jii^> i 
* 0